Untitled - Philips Lighting

lighting.philips.no

Untitled - Philips Lighting

Symbolforklaring

Sikkerhet og beskyttelse for elektrisk utstyr

Armaturer som markedføres og selges skal oppfylle direktivene og sikkerhetskravene som settes av den europeiske

standarden EN60698 (bestemt av CEN/CENELEC)

De europeiske normene og forskriftene erstatter i større grad enn tidligere de nasjonale forskriftene, og

derfor skal alle elektroniske produkter som selges i Europa overholde disse. Det europeiske testinstituttet

introduserte i 1993 ENEC-symbolet, og alle Philips-symboler er i overennstemmelse med de europeiske

normene og er merket med ENEC og CE-symbolene både på selve produktet og på emballasjen.

Strømforsyningen

Et viktig skritt i forhold til en harmonisering av det europeiske belysningsmarkedet, er definisjonen av en elektronisk

strømforsyning.

Fra og med 2003 var 2004V/400V med en toleranse på 10% en standard som ble gjeldende over hele europa.

Philips armaturene er utviklet for å være fremtidssikre og et eksempel på dette er at de elektroniske forkobligene

våre er laget for 220-240 V med en toleranse på +/- 10 % som innebærer at det fungerer fint mellom 202- 205 V.

Omgivelsestemperatur

Philipsarmaturene er utviklet for å oppfylle alle krav fra omgivelsene. Den maksimale omgivelsestemperaturen

(Ta), indikeres på typesymbolet. De aller fleste innendørsarmaturer til f.eks kontor og butikker mangler normalt

denne merkningen. Dette innenbærer at de er godkjent til en maksimal omgivelsestemperatur på 25 C. Armaturer

til industri og lignende er normalt laget for en maksimal omgivelsestemperatur på 40 til 45 C. Det kan innebære

en sikkerhetsrisiko å bruke et armatur i et miljø der makstemperaturen overskrides, i tillegg til at levetiden på

komponentene og da spesielt på elektronisk system som forkoblinger og styresystem, reduseres betraktelig. Å bruke

armaturene i meget lave temperaturer påvirker normalt ikke sikkerheten eller levetiden, men det kan være visse

problemer når man tenner armaturer i kalde omgivelser. Lysrør burde ikke brukes under -5 C, men damplamper

klarer normalt temperaturer under – 20 C. LED kan generelt brukes selv i meget kalde miljø og her er det ofte

driveren som setter begrensningene. Philips Xtreme driver kan brukes ved temperaturer helt ned til -40 til -50 C.

Klasse I

Armaturer i denne klassen har en markert intern påkobling til jord. Dette er for å sikre at alle utsatte

metalldeler, som ved en feil kan bli strømførende, er sikret med en jordkabel. Ledningen som kobles på armaturet

skal ha jordkabel og kobles til ifølge installasjonsveiledningen. Om dette ikke er tilfelle, betegnes installasjonen og

armaturet som klasse 0. Hvis armaturet har en tilslutning til jord, skal man sørge for at denne er koblet til armaturets

ytre deler.

Klasse II

Klasse II armaturer er konstruert slik at de ytre delene ikke kan være strømførende. Dette kan gjøres

ved enten å forsterker isoleringen eller dobbeltisolere armaturet. Man trenger ikke å koble jord på et klasse II

armatur. Armaturer med jordkabel skal alltid betraktes som klasse I armaturer uansett om de er forsterkede eller

dobbeltisolerte. Hvis en jordkabel er koblet på armaturet som gjennomkoblet, betraktes armaturet som et klasse II

armatur - hvis armaturet oppfyller alle andre krav for denne klassen.

Klasse III

Armaturer i denne klassen er for tilkobling til lavspenningsnettverk (SELV). Her opplever man maksimalt en

spenning på 50 V og armaturet trenger ingen beskyttelse for å sikre at det ikke bliver strømførende. Et klasse III

armatur skal ikke kobles til en jordkabel.

328 www.philips.no/lighting

Similar magazines