Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

10

Et delmål er at rapporten kan gi økt oppmerksomhet og bevisstgjøring vedrørende MUSSP sin betydning.

Viktige målgrupper er helsepolitiske myndigheter, media, forskere, andre fagfolk innen helsesektoren,

pasienter og pasientorganinsasjoner.

Arbeidsgruppen:

Even Lærum Redaktør og leder. Professor dr. med., tidligere leder av

Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI), Oslo

Universitetssykehus -Ullevål

Synnøve Tafjord Lærum Medredaktør og prosjektkoordinator, HELSUM AS

Søren Brage Forsker, dr. med., Universitetet i Oslo

Camilla Ihlebæk Professor, Seksjon for folkehelsevitenskap, Universitetet for Miljøog

Biovitenskap

Kjetil Johnsen Tidligere rådgiver ved FORMI, Oslo universitetssykehus.

Høgskolelærer, Atlantis Medisinske Høgskole

Bård Natvig Professor dr. med., Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse

og samfunn, Universitetet i Oslo

Eline Aas Dr. polit., Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Eksterne rådgivere

Arbeidsgruppen har også tilknyttet seg eksterne rådgivere som har gitt gode råd underveis, eller kommentarer

og forslag til endringer før rapporten har blitt utgitt. Vi vil takke:

Dag Bruusgaard Professor emeritus dr. med., Avdeling for allmennmedisin, Institutt

for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Erik L. Werner Dr. med., spesialist i allmennmedisin, seniorforsker,

Allmennmedisinsk Forskningsenhet, Uni helse Bergen

Eilin Ekeland Fysioterapeut, Forbundsleder Norsk Fysioterapeutforbund

Johan Lund Forsker, PhD, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Britt Stuge Fysioterapeut, PhD, forskningsleder i fysioterapi, KKN, Oslo

universitetssykehus

Jan Sture Skouen Professor dr. med., Institutt for global helse og samfunnsmedisin,

Universitetet I Bergen

Kåre Birger Hagen Enhetsleder/professor, Nasjonal Kompetansetjeneste for

Revmatologisk Rehabilitering,Revmatologisk avdeling,

Diakonhjemmet Sykehus, Oslo

Similar magazines