Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

Øystein P. Nygaard Overlege/professor dr. med., Nevrokirurgisk avdeling St. Olavs

hospital.

Tore Kristian Kvien Avdelingssjef/professor, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet

Sykehus, Oslo

Jan Arvid Falch Professor emeritus, dr. med., Endokrinologisk avdeling, Aker

univeritetessykehus, Universitetet i Oslo

Lidziya Vanahel Ulvenes Rådgiver, Avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon,

Andre bidragsytere

Helsedirektoratet

Vi vil også takke andre bidragsytere som har bistått arbeidsgruppen med informasjon, ferdigstillelse og

utgivelse av rapporten:

Helsedirektoratet har gitt økonomisk støtte til prosjektet og stilt til rådighet direktoratets ansatte

for profesjonell bistand og rådgivning. Rådgiver Lidziya Vanahel Ulvenes, Avdeling legemiddel- og

tannhelserefusjon har gitt viktige råd og kommentarer underveis til det helseøkonomiske kapittelet og

spesialbibliotekar Hege Sletsjøe, Avdeling bibliotek og publikasjoner, har gitt viktig bistand i forbindelse

med oppsett av referanser.

Bibliotekar Tiril Bonnevie ved Oslo universitetssykehus – Ullevål, har bidratt med litteratursøk. Roar Høidal

har innhentet og bearbeidet data for kostnader knyttet til fysioterapitjenesten.

I tillegg har Ellen Charlotta Wendel, Nina Emaus, Sølvi Lerfald, Eli Drivdal, May Britt Kjelsaas, Hilde

Olerud, Ola Lillenes, Peter R. Martin, Kristin Svanquist, Terje Melhuus Line, Anne Negård, og Per Øivind

Gaardsrud bidratt med viktige opplysninger vedrørende tall, statistikker og andre fakta til rapporten.

11

Similar magazines