Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

12

Kapittel 2:

Sammendrag

Vi har valgt å lage et forholdsvis omfattende sammendrag som gir tilstrekkelig informasjon utover bare

nøkkelfakta og som kan leses selvstendig for dem som ønsker en kortfattet versjon.

Generelt om forekomst av MUSSP

Vel 75 % av alle voksne i Norge opplever smerter eller plager fra muskel- og skjelettsystemet i en eller annen

form i løpet av en måned. Det meste av dette er lette plager, som ikke krever behandling. Det er imidlertid en

betydelig del av befolkningen som har kroniske smerter.

Det er vanligst å ha plager fra korsryggen, nakken og skuldrene. Det er også mange som har smerter i

hofter, bekken og knær. Ofte er det ikke mulig å stille spesifikke diagnoser på slike plager, og mange har

symptomdiagnoser. De fleste som har plager fra muskel- og skjelettsystemet har plager fra flere områder og

ofte mange symptomer fra andre organer og kropsdeler.

Korsryggsplager er den hyppigste årsaken til sykefravær (11 %) og uførhet (9 %) blant muskel- og

skjelettplagene. Nakke- og skulderplager er også vanlige årsaker til sykefravær. Utbredte og uspesifikke

muskel- og skjelettsmerter, ofte sammen med andre symptomer, er en viktig risikofaktor for uførhet.

Nakkeplager

Smerter lokalisert til benede strukturer, ledd og muskler mellom bakhodet og til og med 7. halsvirvel, inklusiv

muskulaturen bakenfor den skrå halsmuskel, er definert som nakkesmerter. Smertene kan stråle ut i skulder

og hele armen og forekomme sammen prikkinger, nummenhet og nedsatt muskelkraft (nerverotaffeksjon).

Viktigste spesifikke årsaker til nakkesmerter er skiveprolaps/spinal stenose, traumer/brudd, maligne

sykdommer, infeksjoner og systemiske/revmatiske sykdommer.

Ett-årsprevalensen av nakkesmerter i den generelle befolkningen ligger mellom 30 og 50 %. Variasjonen i

forekomsten henger sammen med blant annet ulikheter i definisjon og metode. Andelen som plages daglig,

eller har hatt nakkesmerter mer enn tre måneder siste år, er omkring 20 %. Blant norske skolebarn oppgav

15 % av guttene og 18 % av jentene nakkesmerter ukentlig eller oftere.

Nakkeplager forekommer hyppigst hos kvinner, yngre, voksne middelaldrende og yrkesaktive. Mange med

langvarige nakkesmerter har høy forekomst av komorbiditet (samtidig andre symtomer og/eller sykdom)

med smerter fra andre kroppsdeler, tretthet, mave-tarmplager, svimmelhet, angst og depresjon.

Mellom 11 og 14 % i den yrkesaktive befolkning opplever begrensninger i dagligdagse aktiviteter. Særlig

individer med langvarige plager og mye komorbiditet/utbredte smerter opplever redusert livskvalitet,

funksjon og arbeidsevne. Nakkelidelser forårsaker 3,8 % av alle sykefraværstilfeller, og 3 % av alle nye tilfeller

av uføretrygd.

Similar magazines