Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

kroniske smerter, og ulike forhold ved arbeid kan både utløse slike plager, vedlikeholde og forsterke dem, og

medføre at slike plager får større konsekvenser enn nødvendig. Gode arbeidsforhold kan også beskytte mot

slike plager og STAMI gjennomgår også tiltak som kan virke forebyggende.

I forhold til risikofaktorer for MUSSP er det viktig å være klar over at risikofaktorer for at plagene starter ikke

nødvendigvis er de samme som vedlikeholder og forsterker plagene over tid. I forhold til arbeidsrelaterte

muskel- og skjelettplager antar man at fysiske faktorer som for eksempel arbeidsstillinger og arbeidstempo

kan ha stor betydning for å utløse slike plager. I forhold til kronifisering av plagene og langtidsfravær fra

arbeid er ofte psykososiale forhold av større betydning [15].

Subjektive helseplager, MUPS

Forskere og klinikere har de senere årene i stadig større grad tatt i bruk betegnelser for uspesifikke, langvarige

og komplekse lidelser som subjektive helseplager, MUPS (Medically Unexplained Physical Symptoms),

Bodily Distress og en rekke andre. Formålet med slike betegnelser er å påpeke at for uspesifikke helseplager

som smerter i muskulatur, utmattelsesfenomen, irritert tykktarm, svimmelhet også videre, finner vi som

regel ingen sikker organisk årsak. Plagene er ofte intense, frustrerende og funksjonsnedsettende for den

enkelte, og vanlige behandlingstiltak hos lege, fysioterapeut eller kiropraktor vil ofte ha liten effekt [1;20].

Opprettholdt og langvarig fysiologisk aktivering (stress) kan gi sensitivisering som gir økt ømfintlighet

for fysisk og psykisk irritasjon og belastning. Nedsatt terskel for belastninger kan være en underliggende

mekanisme når slike smerter blir kroniske og utbredte [21;22]. Sensitivisering kan også forklare hvorfor

mange med kroniske generaliserte muskel- og skjelettsmerter ofte også har symptomer fra mange andre

organsystemer [11;23;24].

Kapittel 5:

Nakkeplager

Smerter lokalisert til benede strukturer, ledd og muskler mellom bakhodet og til og med 7. halsvirvel, inklusiv

muskulaturen bakenfor musculus sternocleidomastoideus (skrå halsmuskel), er definert som nakkesmerter.

Smertene kan stråle ut i skulder og hele armen i form av nerverotsmerter (radiculopati), oftest på grunn

av skiveprolaps eller trang nerverotkanal (spinal stenose). Det kan også være refererte smerter som har

en annen lokalisasjon enn der smerten har sitt opphav, og triggerpunktsmerter som utløses ved trykk mot

muskulatur og stråler ut til et annet sted. Det kan være vanskelig å avgrense og skille mellom plager fra øvre

rygg, nakke og skuldre, og ofte henger smertene sammen og kan gå over i hverandre [25].

Bak smertene kan det ligge både traumer og/eller spesifikke sykdommer (for eksempel revmatisk sykdom

og skiveprolaps). Finner man ikke noen underliggende påvisbare årsaker, er benevnelsen uspesifikke

nakkeplager eller -lidelser.

21

Similar magazines