Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

24

I en undersøkelse blant yrkesaktive i Oslo rapporterte over halvparten om nakke- og skulderplager, hvorav 3

av 4 mente at plagene var arbeidsrelaterte [38].

Forskning har vist sammenheng mellom en rekke faktorer og opplevelser av nakke- og skuldersmerter, uten

at vi med sikkerhet kan si noe om årsakssammenhenger. De viktigste fysiske, individbaserte og psykososiale/

organisatoriske faktorene listes opp etter STAMI [38] nedenfor:

Fysiske faktorer:

• Bruk av kraft, for eksempel ved håndtering av verktøy

• Ensidig gjentatte bevegelser; i tillegg økt risiko ved samtidig bruk av kraft

• Ubekvemme og vedvarende kroppsstillinger, for eksempel arbeid med armene hevet, foroverbøyd

nakke eller håndledd i ytterposisjoner

• Vibrerende verktøy

• Mangelfull belysning, for eksempel blending eller for lav lysstyrke

Individfaktorer:

• Uhensiktsmessig arbeidsteknikk

• Tidligere muskel- og skjelettplager

• Alder, overvekt og røyking

Psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorer:

• Mangelfull kontroll over arbeidssituasjonen og organiseringen av arbeidet

• Krevende arbeid, høyt tempo og tidspress

• Liten støtte fra kolleger og overordnede

Sammenheng mellom faktorene ovenfor og nakkesmerter er dokumentert i flere andre publikasjoner

[32;39;40].

Nakkeslengassosierte plager/Whiplash associated

Disorders, (WAD)

En kategori innen nakkeplager som har fått mye oppmerksomhet er nakkeslengassosierte plager. Hvis

smertene varer i mer enn 6 måneder kalles det kronisk nakkeslengsyndrom. Nakkesleng er også kjent som

whiplash eller WAD (Whiplash Associated Disorders).

Nakkesleng kan defineres på følgende måte: ”Nakkesleng er en akselerasjons-deselerasjonsmekanisme som

overfører energi til nakken. Nakkesleng kan oppstå ved påkjørsel bakfra eller fra siden, og ved stuping eller

andre ulykker.” [41], og ”Nakkeslengskader eller WAD er en beskrivelse av akutte og subakutte nakkeplager

som følge av en rask bevegelse i nakken, enten langt bakover, forover eller til siden med påfølgende rask

tilbakebøyning, eventuelt rotasjon. Dette kan føre til skader på sener, ledd, bein og muskler i nakkeregionen.

Også blodårer, nerver, spiserør, luftrør, kjeveledd, den forlengede ryggmarg og hjernen kan bli skadet.” [42].

Similar magazines