Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

30

Kapittel 7:

Bekkenleddsplager

Det finnes flere definisjoner og begreper vedrørende smertetilstander i bekkenet med ulike og til dels uklare

kriterier [82-84]. En sammenfattende definisjon laget for denne rapporten er: Skader, sykdommer og plager

relatert til muskel- og skjelettsystemet i bekkenringen med dets to hofteben, korsben og haleben, ledd og

leddbånd og muskulatur. Urologiske og gynekologiske tilstander holdes her utenfor.

De mest brukte utrykk og begrep som brukes for smertetilstander i bekkenet er: bekkensmerter,

bekkenrelaterte plager/smerter, bekkenleddssmerter, bekkenløsning, bekkenleddssyndrom,

svangerskapsrelaterte bekkenplager, bekkenlåsning og på engelsk Pelvic girdle pain/syndrome [83-85]. I

denne artikkelen velger vi å bruke bekkenleddsplager fordi det har vært hevdet at begrepet bekkenløsning,

som er vel innarbeidet i befolkningen, kan ha en uheldig underklang. Det kan indikere at noe er løst

(og kanskje invalidiserende) og følgelig unødvendig dramatisere tilstanden. Juel har foreslått å bruke

svangerskapsrelaterte bekkenplager [83].

Bekkenløsning refererer til forandringer i bekkenledd og leddbånd som blir løsere og mer tøyelig i

graviditeten for å klargjøre for fødselen. Dette er følgelig en naturlig fysiologisk prosess, men som også kan

føre til invalidiserende plager [86].

Den norske legeforening har i tråd med dette delt bekkenløsning inn i tre hovedkategorier: Fysiologisk

bekkenløsning som er naturlig og ingen sykdom, bekkenløsning med gangvansker som kan være grunnlag for

sykmelding og kronisk bekkenleddssyndrom med langvarige (>3 måneder) og sterke plager som forårsaker

langvarig arbeidsuførhet [83].

Symptomene er lokalisert til symfyse og lyske og de lite bevegelige leddene baktil mellom hofteben og

korsben (iliosacralledd). Mange har også smerter i nedre del av korsryggen. Utstråling nedover lårene er

vanlig. Smertene forverres ofte av å gå (særlig i trapper), stå og sitte, snu seg i sengen, løfte og bære. De

provoseres også når noe av dette varer over tid.

Forekomst

Grunnet variasjon i definisjon og diagnosekriterier er tallene over forekomst av bekkenleddsplager

beheftet med usikkerhet. Hovedvekten av studier omhandler svangerskapsrelaterte bekkenleddsplager.

Rundt halvparten av alle gravide opplever korsrygg og/eller bekkenleddsrelaterte smerter. Robinson fant

i sitt norske doktorgradsarbeid en insidens på mellom 20-45 % [85]. I en mor-barnstudie på nesten 75 000

individer rapporterte 15 % av kvinnene bekkenleddsplager i siste del av svangerskapet [87]. Det er generelt

sterk dokumentasjon for en hyppighet av bekkenleddssmerter på 20 % under svangerskapet [84].

Plagene øker ut i forløpet av svangerskapet [84], men noen blir bedre mot slutten. To år etter fødsel har 5-7 %

fortsatt plager [85]. Cirka en fjerdedel av alle gravide og 5 % etter fødsel har rygg- og/eller bekkenleddsplager

i en slik grad at de søker medisinsk hjelp [84].

Similar magazines