Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

Konsekvenser

Smerter og plager fører hos mange kvinner til redusert helserelatert livskvalitet og funksjon. Særlig

belastende kan det oppleves ikke å kunne stelle sitt nyfødte barn og oppfylle forventninger hos familie og

omgivelser [83;84]. Av alle med bekkenleddsplager må 7 % bruke krykker og 15 % opplever søvnproblemer

[87].

Mange får problemer med å delta i arbeidslivet. Omtrent en tredjedel av alle sykmeldinger hos kvinner i

alderen 20-39 år skyldes plager i svangerskapet, hvorav rygg- og bekkenleddsplager klart dominerer [88].

Bjelland fant i sin store studie at en tredjedel med svangerskapsrelaterte bekkenplager ble sykmeldt.

Sykmeldingstallene er imidlertid beheftet med usikkerhet på grunn av samtidige ryggsmerter og annen

samtidig sykdom og plager.

Årsaker, risikofaktorer og forløp

Den fysiologiske prosessen bekkenløsning, som normalt ikke skal gi plager eller hemmet funksjon, men

være en normal forberedelse til fødselen. De tre store leddene i bekkenet er stramt forbundet med leddbånd

som hindrer bevegelse. Under graviditeten blir det økt produksjon av svangerskapshormonet relaksin som

gjør leddbånd og ledd mer tøyelige. Det er ikke påvist sikker assosiasjon mellom relaksinnivået og grad av

plager [82]. Hvorfor noen får vondt og andre ikke, er uklart, men større mobilitet i bekkenleddene er påvist

hos gravide med bekkenplager sammenliknet med friske kontroller [84]. Andre faktorer som kan være av

betydning, er ugunstig muskelaktivering med manglende muskulært samspill og kontroll. Inflammasjon kan

også spille en rolle.

Viktige risikofaktorer som innebærer økt sannsynlighet for bekkenleddsplager er blant annet tidligere

ryggplager/bekkenleddsplager, tungt fysisk arbeid, tidlig debut av menstruasjon, bekkenskader,

angst og psykologisk distress. Også plager som begynner tidlig i svangerskapet, smerteintensitet og

smerteprovokasjon på visse kliniske tester, for eksempel aktiv strakt beinløft-test, kan predikere plager

[82;84;87].

Andre og spesifikke årsaker til bekkenleddsmerter som Bekhterevs sykdom og psoriasis artritt er sjelden. Når

det gjelder forløp og prognose er det understreket at svangerskapsrelaterte bekkenleddsplager generelt er

en selvbegrenset tilstand med lykkelig utgang. Det store flertall er mye bedre, eller helt bra etter 2-3 måneder

slik det er vist i flere både norske og utenlandske studier [83]. Under 10 % rapporterer bekkenleddssmerter

lenge etter fødsel og cirka 3 % angir å ha betydelige problemer.

31

Similar magazines