Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

36

Psoriasisartritt

Psoriasisartritt (psoriasisleddgikt) er leddsmerter og leddbetennelse knyttet til hudsykdommen psoriasis og

regnes ofte som en del av spondyloartrittene. Det er flere forløpsformer, hos mange er det fingerledd som

gir smerter først, men psoriasisleddgikt kan også gi for eksempel smerter i føttene og ryggen. Hos noen kan

leddproblemene komme før utslettet.

Forekomst

En ny undersøkelse viser at insidensen var 7 per 100 000 innbyggere i Nord-Norge i perioden 1978-1996

[124]. Det tilsvarer 350 nye tilfeller pr år i Norge. Prevalensen er omtrent 1,5 (mellom 1 og 2) per 1 000

voksne innbyggere både i Nord-Norge [124] og i Hordaland [125]. Dette tilsvarer at 7 500 personer i Norge

har psoriasisleddgikt. En regner med at mellom 10 og 20 % av personer med psoriasis har psoriasisartritt

[16]. Totalt regner man at i overkant av 0,5 % har en form for spondyloartritt. Dette betyr at gruppen av

spondyloartritter er omtrent like vanlig som revmatoid artritt.

Konsekvenser

Sykdomsbelastning og livskvalitet ved psoriasisartritt er sammenlignbar med revmatoid artritt og Bekhterevs

sykdom [16]. I en norsk undersøkelse fant man at 33 % av kvinnene og 17 % av mennene med psoriasisartritt

var uføretrygdet [126].

Årsaker, risikofaktorer og forløp

Det er omtrent like mange kvinner og menn som har psoriasisartritt, og psoriasisartritt er vanligst i alderen

40-60 år.

Urinsyregikt

Urinsyregikt er en stoffskiftesykdom med urinsyreopphopning i kroppen, og betennelse i leddene som

oppstår fordi det dannes urinsyrekrystaller. Urinsyregikt kjennetegnes ved akutte smerteanfall i ledd.

Kneledd, ankelledd, ledd i foten og mindre håndledd kan rammes, men hyppigst er det stortåens grunnledd

som blir smertefullt og da kalles tilstanden podagra [110;127]. Viktig for å stille diagnosen er å påvise forhøyet

nivå av urinsyre i blodet. Dette kan gjøres i primærhelsetjenesten.

Forekomst

Forekomsten er ikke kjent i Norge, men studier fra England og Tyskland fant en prevalens på 1,4 % i begge

land. Hvis forekomsten er den samme i Norge tilsvarer det 70 000 nordmenn med urinsyregikt.

Similar magazines