Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

Konsekvenser

Urinsyregikt har også stor individuell variasjon i plagenes alvorlighetsgrad, og kan i en del tilfeller gi

kroniske smerter med betydelig påvirkning av allmenntilstand og funksjonsevne. Deformering av ledd kan

forekomme.

Årsaker, risikofaktorer og forløp

Urinsyregikt forekommer oftest hos menn. Hos personer med urinsyregikt er det overhyppighet av andre

sykdommer som overvekt, hjertesykdom og diabetes. En norsk studie har for øvrig vist at lett forhøyede

verdier av urinsyre, som ikke er så høye at de gir urinsyregikt, er assosiert med kroniske muskelsmerter

[128;129].

Polymyalgia rheumatica

Polymyalgia rheumatica kalles ofte bare polymyalgi og betyr smerter i mange muskler. Oftest er det

smerter i nakke-, skulder og hofteregionen. Smertene er oftest verst om morgenen. Det er også ofte

generelle symptomer med slapphet, lett feber og vekttap. Polymyalgia rheumatica er ingen enkel diagnose

å stille, men bør vurderes ved typisk sykdomsbilde og høy senkning (SR) over 40. Det arbeides med nye

diagnosekroneriterier [130].

Forekomst

Antall nye tilfeller var i overkant av 100 per 100 000 innbyggere som var 50 år og eldre på Sørlandet på

90-tallet [131]. Dette tilsvarer 1 500-2 000 nye tilfeller i Norge per år.

Konsekvenser

Plagene ved polymyalgia rheumatica bedres som regel betydelig ved behandling med kortison. Som regel blir

sykdommen bedre av seg selv over tid, men det kan i mange tilfeller ta lang tid, noen ganger flere år, før en kan

klare seg uten behandling. Sykdommen følges ofte opp med lang tids kortisonbehandling i allmennpraksis

[132] og bivirkninger av slik behandling, som for eksempel osteoporose (benskjørhet), kan inntre.

Årsaker, risikofaktorer og forløp

Polymyalgia rheumatica er vanligere i Nord-Europa enn i Sør-Europa [133], og rammer i hovedsak hvite.

Sykdommen forekommer oftest hos personer over 50 år og er omtrent dobbelt så vanlig hos kvinner som

menn. Gjennomsnittsalderen for nye tilfeller av polymyalgia rheumatica er over 70 år. Det er arvelige

komponenter med overhyppighet av en bestemt vevstype (HLA-DR4).

37

Similar magazines