Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

66

dagliglivets normale aktiviteter så snart som mulig” og ”Jobb med ryggen din, da blir du som regel fortere

bedre eller bra” [60]. Det er dokumentasjon på at budskapene ble godt understøttet av det som ble gjengitt i

media om samme tema i tidsrommet 2001-2006 [231].

I denne perioden fikk også manuellterapeuter og kiropraktorer sykmeldingsrett for pasienter med MUSSP.

Det ble også etablert flere ryggpoliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Hvor mye hver enkelt av disse

faktorene kan ha bidratt, vet vi lite om.

Noen tilsvarende nedgang som for ryggsmerter skjedde ikke for sykefraværet knyttet til de to andre store

MUSSP-relaterte sykmeldingsårsakene nakke- og skulderlidelser som heller har økt (se kapittel 11). For disse

to gruppene har det heller ikke vært implementert tilsvarende tiltak, som kostnadsmessig synes meget lave i

forhold til besparelsen vedrørende vond rygg. Vårt estimat ut fra kjennskap til ryggrelaterte bevilgninger og

prosjekter, viser at det dreier seg om noen ti-talls millioner kroner i aktuelle periode (2000-2008). Det skal

også bemerkes at nevnte forskjeller mellom rygg- og annet MUSSP-relatert sykefravær generelt har holdt

seg fram mot 2012 [232].

Det er gode holdepunkter og dokumentasjon for at prinsippene ovenfor med befolkningsrettede tiltak som

fostrer variert fysisk aktivitet og trening over tid er det mest samlende, felles tiltak man har innenfor MUSSPfeltet,

av The Bone and Joint Decade sammenfattet på følgende måte: ”A life in motion” [213]. Dette bør

imidlertid sannsynligvis gå sammen med å utarbeide og bruke flere forskjellige metoder for å spre kunnskap

om tverrfaglige evidensbaserte retningslinjer for klinisk håndtering [233]. Like, og kanskje enda viktigere, er

implementeringstiltak som er repetitive og går over tid.

Det skal også understrekes at økt fysisk aktivitet anbefales ut fra en rekke andre helsemessige gevinster

som blant annet forebygging og behandling av andre folkesykdommer som kreft, mentale lidelser, hjerte- og

karsykdommer og diabetes 2 [228].

I den siterte store Global Burden of Disease Study 2010 [214] listes opp følgende sentrale risikofaktorer:

- økt vekt/fedme øker risikoen for artrose og korsryggsmerter

- dårlig kosthold disponerer for osteoporose og urinsyregikt

- røyking er assosiert med revmatoid artritt og osteoporose

- overforbruk av alkohol er forbundet med økt frekvens av ulykker og osteoporose

- utilstrekkelig inntak av kalsium gir økt risiko for osteoporose og osteoporoserelaterte frakturer

For best mulig å forebygge disse tilstandene anbefales:

- praktisere regelmessig fysisk aktivitet

- ha normal kroppsvekt

- balansert kosthold som sikrer tilstrekkelig tilførsel av kalsium og vitamin D

- unngå røyking

- unngå skadelig inntak av alkohol

- implementere skadeforebyggende programmer relatert til trafikk,-sport/fritid, arbeidsplass, hjem og

sykehjem

Similar magazines