Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

68

Men selv om de totale bevilgningene er små, vil vi understreke at det de siste 10-15 årene har blitt produsert mye

god forskning av miljøer som internasjonalt ligger i front blant annet innen ortopedi, revmatiske sykdommer,

ryggfeltet og fysioterapi [238]. Den nylig oppstartede og tidligere nevnte nasjonale forskningssatsningen,

Muskel Skjelett Satsningen, innenfor rammene av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

anses i dette henseende å være en positiv opptakt [239].

Hovedkonklusjon

MUSSP er fortsatt den diagnosegruppen som plager flest og koster mest. Selv om forekomsten ikke har endret

seg vesentlig siden 2004, har vårt estimat over kostnadene nesten blitt dobbelt så store (37-43 milliarder i

2004 mot 69-73 milliarder i 2009). Fortsatt har feltet en lav prioritering og ressurser til forskning har vist en

nedgang.

Sett i lys av dette muskel- og skjelettregnskapet bør det snarest tas initiativ til å iverksette tiltak som kan

bedre bildet både for enkeltindividet og samfunnet. Potensialet for gevinster anses som stort.

Similar magazines