Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

28. Lærum E, Brox JI, Storheim K, Espeland A, Haldorsen E, Munch-Ellingsen J, et al. Nasjonale kliniske

retningslinjer. Korsryggsmerter: med og uten nerverotaffeksjon. Oslo: Formi; 2007. Tilgjengelig fra:

www.formi.no/images/uploads/pdf/Formi_nett.pdf

29. Hogg-Johnson S, van der Velde G, Carroll LJ, Holm LW, Cassidy JD, Guzman J, et al. The burden and

determinants of neck pain in the general population. European Spine Journal 2008;17(Suppl 1):39-51.

30. Haugland S. Rygg- og nakkesmerter blant 11-15 åringer. Skolen som arenea for forebygging.

Fysioterapeuten 2000;67(9):9-13.

31. Hoftun GB, Romundstad PR, Zwart JA, Rygg M. Chronic idiopathic pain in adolescence--high prevalence

and disability: the young HUNT Study 2008. Pain 2011;152(10):2259-66.

32. Cote P, van der Velde G, Cassidy JD, Carroll LJ, Hogg-Johnson S, Holm LW, et al. The burden and

determinants of neck pain in workers. European Spine Journal 2008;17(Suppl 1):60-74.

33. Bovim G, Schrader H, Sand T. Neck pain in the general population. Spine 1994;19(12):1307-9.

34. Svebak S, Hagen K, Zwart JA. One-Year Prevalence of Chronic Musculoskeletal Pain in a Large Adult

Norwegian County Population: Relations with Age and Gender - The HUNT Study. J Muscoskeletal

Pain 2006;14(1):21-8.

35. Hagen K, Svebak S, Zwart JA. Incidence of musculoskeletal complaints in a large adult Norwegian

county population. The HUNT Study. Spine 2006;31(18):2146-50.

36. Vikne J, Oedegaard A, Laerum E, Ihlebaek C, Kirkesola G. A randomized study of new sling exercise

treatment vs traditional physiotherapy for patients with chronic whiplash-associated disorders with

unsettled compensation claims. J Rehabil Med 2007;39(3):252-9.

37. Cassidy JD, Bendix T, Rasmussen C, Carroll L, Cote P. Re: Spearing and Connelly. Is compensation bad

for your health? A systematic meta-review. Injury 2011;42:15-24. Injury 2011;42(4):428-9.

38. Fakta om arbeid og helse: arbeidsrelaterte nakke- og skulderplager - nakke, skulder, arm. Oslo:

Statens arbeidsmiljøinstitutt; 2007. Faktaark 2007:2. Tilgjengelig fra: www.stami.no/nakke-skulderarm?iid=72910&pid=STAMI-Article-ArtikkelBilder.Native-InnerFile-File&attach=1

39. Christensen JO, Knardahl S. Work and neck pain: a prospective study of psychological, social, and

mechanical risk factors. Pain 2010;151(1):162-73.

40. Hanvold TN, Veiersted KB, Waersted M. A prospective study of neck, shoulder, and upper back pain

among technical school students entering working life. J Adolesc Health 2010;46(5):488-94.

41. Rø M. Nakkeslengskade: diagnostikk og evaluering. Metodevurdering basert på egen litteraturgransking.

Oslo: Senter for medisinsk metodevurdering (SINTEF); 2000. SMM rapport;SINTEF rapport: STF78

A00405. Tilgjengelig fra: urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011031606015

71

Similar magazines