Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

72

42. Elvsaas I, Norderhaug I. Diagnostisering og behandling av nakkeslengskader. Oslo: Nasjonalt

kunnskapssenter for helsetjenesten; 2006. Rapport 2006:6. Tilgjengelig fra: www.kunnskapssenteret.

no/Publikasjoner/_attachment/1000?_ts=1197fb0e022&download=true

43. Schrader H, Stovner LJ, Ferrari R. Kronisk nakkeslengsyndrom - en oversikt. Tidsskr Nor Legeforen

2002;122(13):1296-9.

44. Knagenhjelm S. Mer om nakkesleng. Tidsskr Nor Legeforen 2010;130(24):2449-50.

45. Schrader H, Stovner LJ. Mer meningsløst om nakkesleng. Tidsskr Nor Legeforen 2011;131(2):111.

46. Myran R. Post-traumatic neck pain: epidemiological, neuro-radiological and clinical aspects [PhD].

Trondheim: NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin; 2010.

47. Kråkenes J. MRI analysis of craniovertebral ligaments and membranes in the late stage of whiplash

injury [PhD]. Bergen: University of Bergen; 2004.

48. Vetti N. MRI of the alar and transverse ligaments in whiplash-associated disorders and rheumatoid

arthritis [PhD]. Bergen: University of Bergen; 2010.

49. Myran R, Hagen K, Svebak S, Nygaard O, Zwart JA. Headache and musculoskeletal complaints among

subjects with self reported whiplash injury: the HUNT-2 study. BMC Musculoskelet Disord 2011;12:129.

50. Wenzel HG, Mykletun A, Nilsen TIL. Symptom profile of persons self-reporting whiplash: a Norwegian

population-based study (HUNT 2). Eur Spine J 2009;18(9):1363-70.

51. Finans Norge [nettside]. [Lest mars 2013]. Tilgjengelig fra: www.fno.no

52. Ihlebæk C, Ødegaard A, Vikne J, Eriksen HR, Lærum E. Subjective health complaints in patients

with chronic Whiplash Associated Disorders (WAD). Relationships with physical, psychological, and

collision associated factors. Norwegian J of Epidem 2006;16(2):119-26.

53. Malt EA, Sundet K. Nakkeskader med whiplashmekanisme: et psykosomatisk pespektiv. Tidsskr Nor

Legeforen 2002;122(13):1291-5.

54. Borchgrevink GE, Lereim I, Royneland L, Bjorndal A, Haraldseth O. National health insurance

consumption and chronic symptoms following mild neck sprain injuries in car collisions. Scand J Soc

Med 1996;24(4):264-71.

55. Wenzel HG, Haug TT, Mykletun A, Dahl AA. A population study of anxiety and depression among

persons who report whiplash traumas. J Psychosom Res 2002;53(3):831-5.

56. Drottning M, Staff PH, Levin L, Malt UF. Acute emotional response to common whiplash predicts

subsequent pain complaints: A prospective study of 107 subjects sustaining whiplash injury. Nord J of

Psychiatry 2013;49(4):293-300.

Similar magazines