Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

86. Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager [nettside]. [Lest mars 2013]. Tilgjengelig fra:

lkb.no/

87. Bjelland EK, Eberhard-Gran M, Nielsen CS, Eskild A. Age at menarche and pelvic girdle syndrome in

pregnancy: a population study of 74 973 women. BJOG 2011;118(13):1646-52.

88. Wergeland E, Solvberg T. Fraværsbehov i graviditeten: er dagens bruk av trygdemidler or regelverk den

beste? Oslo: Institutt for allmenn og samfunnsmedisin; 2004.

89. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, Funovits J, Felson DT, Bingham CO, III, et al. 2010 rheumatoid arthritis

classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism

collaborative initiative. Ann Rheum Dis 2010;69(9):1580-8.

90. Cohen S, Emery P. The American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism

criteria for the classification of rheumatoid arthritis: a game changer. Arthritis Rheum 2010;62(9):

2592-4.

91. Lundkvist J, Kastang F, Kobelt G. The burden of rheumatoid arthritis and access to treatment: health

burden and costs. Eur J Health Econ 2008;8(Suppl 2):S49-S60.

92. Kvien TK, Glennas A, Knudsrod OG, Smedstad LM, Mowinckel P, Forre O. The prevalence and severity

of rheumatoid arthritis in Oslo. Results from a county register and a population survey. Scand J

Rheumatol 1997;26(6):412-8.

93. Uhlig T. Revmatoid artritt. Tidsskr Nor Legeforen 2001;121(1):86.

94. Riise T, Jacobsen BK, Gran JT, Haga HJ, Arnesen E. Total mortality is increased in rheumatoid arthritis.

A 17-year prospective study. Clin Rheumatol 2001;20(2):123-7.

95. Brekke M, Kvien TK. Rheumatoid arthritis. Tidsskr Nor Legeforen 1999;119(11):1575.

96. Kvien TK, Uhlig T, Odegard S, Heiberg MS. Epidemiological aspects of rheumatoid arthritis: the sex

ratio. Ann N Y Acad Sci 2006;1069:212-22.

97. Wallenius M, Skomsvoll JF, Koldingsnes W, Rodevand E, Mikkelsen K, Kaufmann C, et al. Comparison

of work disability and health-related quality of life between males and females with rheumatoid arthritis

below the age of 45 years. Scand J Rheumatol 2009;38(3):178-83.

98. Hagen KB, Kvien TK, Bjorndal A. Musculoskeletal pain and quality of life in patients with

noninflammatory joint pain compared to rheumatoid arthritis: a population survey. J Rheumatol

1997;24(9):1703-9.

99. Smedstad LM, Mourn T, Vaglum P, Kvien TK. The Impact of Early Rheumatoid Arthritis on Psychological

Distress. Scand J Rheumatol 1996;25(6):377-82.

100. Brekke M, Hjortdahl P, Kvien TK. Involvement and satisfaction: a Norwegian study of health care

among 1,024 patients with rheumatoid arthritis and 1,509 patients with chronic noninflammatory

musculoskeletal pain. Arthritis Rheum 2001;45(1):8-15.

75

Similar magazines