Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

174. Morseth B, Ahmed LA, Bjornerem A, Emaus N, Jacobsen BK, Joakimsen R, et al. Leisure time physical

activity and risk of non-vertebral fracture in men and women aged 55 years and older: the Tromso

Study. Eur J Epidemiol 2012;27(6):463-71.

175. Oyen J, Rohde GE, Hochberg M, Johnsen V, Haugeberg G. Low-energy distal radius fractures in

middle-aged and elderly women-seasonal variations, prevalence of osteoporosis, and associates with

fractures. Osteoporos Int 2010;21(7):1247-55.

176. Emaus N, Olsen LR, Ahmed LA, Balteskard L, Jacobsen BK, Magnus T, et al. Hip fractures in a city

in Northern Norway over 15 years: time trends, seasonal variation and mortality : the Harstad Injury

Prevention Study. Osteoporos Int 2011;22(10):2603-10.

177. Personskader i kommuner og fylker: tall fra Norsk pasientregister, Dødsårsakregisteret og estimater

basert på Skaderegisteret. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt; 1998. Tilgjengelig fra: www.fhi.no/doku

menter/2001902404D84EBC977B7B18A162A82D.pdf

178. Ulykker i Norge: nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014.

Oslo: Departementene; 2009. Tilgjengelig fra: www.regjeringen.no

179. Alver K, Hesselberg Ø, Lyshol H. Sosioøkonomiske forskjeller i ulykkesskader: en oppsummering av

nordisk litteratur. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt; 2010. Rapport 2009:9. Tilgjengelig fra: www.fhi.

no/dokumenter/396b93cd69.pdf

180. Hagen EM, Aarli JA, Gronning M. Pasienter med traumatiske ryggmargsskader ved Nevrologisk

avdeling, Haukeland sykehus 1952-99. Tidsskr Nor Legeforen 2001;121(28):3273-5.

181. Arbeidsskadedødsfall: utviklingstrekk og Arbeidstilsynets aktivitet. Trondheim: Direktoratet for

Arbeidstilsynet; 2010. Tilgjengelig fra: www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=210415

182. Faktabok om arbeidsmiljø og helse: status og utviklingstrekk. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt; 2007.

Tilgjengelig fra: www.stami.no/

183. Lund J, Bjerkedal T. Permanent impairments, disabilities and disability pensions related to accidents

in Norway. Accid Anal Prev 2001;33(1):19-30.

184. Brudvik C, Hove LM. Childhood fractures in Bergen, Norway: identifying high-risk groups and

activities. J Pediatr Orthop 2003;23(5):629-34.

185. Brudvik C. Injuries caused by small wheel devices. Prev Sci 2006;7(3):313-20.

186. Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW, Stoddart GL. Methods for the economic evaluation of

health care programmes. Oxford: Oxford University Press; 2005.

187. Olsen JA. Principles in health economics and policy. Oxford: Oxford University Press; 2009.

188. Rønningen T. Skogli helse- og rehabiliteringssenter. Personlig meddelelse, 2013.

81

Similar magazines