Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

84

218. Lærum E. Frisk, syk eller bare plaget?: innføring i medisinsk nøkkelkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget;

2005.

219. Hoftun GB. Årsrapport 2011: kroniske smerter hos ungdom - basert på data fra UNG-HUNT 3

[Forskningsregisteret eRapport]. Trondheim: Helse Midt-Norge; Norges teknisk-naturvitenskapelige

universitet; 2011. Tilgjengelig fra: forskningsprosjekter.ihelse.net/visningprosjektrapport.

aspx?reportId=10090

220. Anderssen SA, Kolle E, Steene-Johannessen J, Ommundsen Y, Andersen LB. Fysisk aktivitet blant

barn og unge i Norge. en kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9- og 15-åringer. Oslo:

Helsedirektoratet; 2008. Tilgjengelig fra: www.helsedirektoratet.no

221. Anderssen SA, Kolle E, Steene-Johannessen J, Hansen HB, Børsheim E, Holme I, et al. Fysisk aktivitet

blant voksne og eldre i Norge: resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009. Oslo: Helsedirektoratet;

2009. Tilgjengelig fra: www.helsedirektoratet.no

222. Kjeldsberg M, Tschudi-Madsen H, Dalen I, Straand J, Bruusgaard D, Natvig B. Symptom reporting

in a general population in Norway: results from the Ullensaker study. Scand J Prim Health Care

2013;31(1):36-42.

223. Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence,

impact on daily life, and treatment. Eur J Pain 2006;10(4):287-333.

224. Jensen RK, Leboeuf-Yde C. Is the presence of modic changes associated with the outcomes of different

treatments? A systematic critical review. BMC Musculoskelet Disord 2011;12:183.

225. Stovner LJ, Gjerstad L, Gilhus NE, Storstein A, Zwart JA. Cost of disorders of the brain in Norway.

Acta Neurol Scand Suppl 2010;(190):1-5.

226. Solli O, Jenssen T, Kristiansen IS. Diabetes: cost of illness in Norway. BMC Endocr Disord 2010;10:15.

227. Bossley CJ, Miles KB. The crippling burden: musculo-skeletal conditions in New Zealand. Wellington:

The Bone and Joint Decade 2000-2010; 2009. Tilgjengelig fra: www.physiotherapy.org.nz/

Folder?Action=Download&Folder_id=119&File=BJD%20Publication%202009.pdf

228. Aktivitetshåndboken - fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet; 2009.

Tilgjengelig fra: www.helsedirektoratet.no

229. Skouen JS, Grasdal AL, Haldorsen EM, Ursin H. Relative cost-effectiveness of extensive and light

multidisciplinary treatment programs versus treatment as usual for patients with chronic low back

pain on long-term sick leave: randomized controlled study. Spine 2002;27(9):901-9.

230. Skouen JS, Laerum E, Jensen TO. Tverrfaglige ryggpoliklinikker - et nytt behandlingstilbud. Tidsskr

Nor Legeforen 2003;123(20):2895-6.

231. Lærum E, Hoye S, Nordland R, Hegstad V, Lærum ST, Engvold HO. Hva skriver norske aviser og

ukeblader om vond rygg? Tidsskr Nor Legeforen 2010;130(24):2465-8.

Similar magazines