Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

86

Muskel og Skjelett Tiåret (MST)

v/ FORMI, Klinikk for kirurgi og nevrofag,

Oslo universitetssykehus - Ullevål.

Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Rapporten kan lastes ned, eventuelt bestilles

som trykket utgave fra www.formi.no

MUSKELL OG SKJELETT TIÅRET

FELLES MOBILISERING 2010 - 2020

Similar magazines