skop_scantech_tid

katarinaonils

skop_scantech_tid

Scantech Strategy Advisors

Hyregatan 9, Box 583 SE-201 25 Malmö +46 (0)40 97 90 70 www.scantechab.se


När var det bäst att bo i Sverige?

SKOP frågade:

”Vad tror du? Vilken period har det varit bäst att bo i Sverige? Var

det på 1940- och 50-talen, på 1960- och 70-talen, på 1980- och 90talen

eller på 2000-talet?”

Telefonintervjuerna gjordes under perioden 17 till 30 juni 2011.

Antal svar 1007

Urval: bosatta i Sverige i åldern 18 till 84 år.


%

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Vilken period har det varit bäst att bo i Sverige? Var det på ...

på 1940- och 50-talen på 1960- och 70-talen på 1980- och 90-talen på 2000-talet

Källa: SKOP


%

60

50

40

30

20

10

0

Källa: SKOP

Vilken period har det varit bäst att bo i Sverige? Var det på ...

18 - 34 år 35 - 54 år 55 - 74 år 75 - 84 år

på 1940- och 50-talen på 1960- och 70-talen på 1980- och 90-talen på 2000-talet


%

60

50

40

30

20

10

0

Vilken period har det varit bäst att bo i Sverige? Var det på ...

M Fp C Kd S V Mp Sd

Källa: SKOP

på 1940- och 50-talen på 1960- och 70-talen på 1980- och 90-talen på 2000-talet


Vad tror vi om framtiden?

SKOP frågade:

”Om Sverige fortsätter att utvecklas på samma sätt som nu. Tror du

då att Sverige kommer att bli ett bättre eller sämre land att bo och

leva i? Eller blir det ingen förändring?”

Telefonintervjuerna gjordes under perioden 22 augusti till 6

september 2011.

Antal svar 1028

Urval: bosatta i Sverige i åldern 18 till 84 år.


%

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Om Sverige fortsätter att utvecklas på samma sätt som nu.

Tror du då att Sverige kommer att bli ett bättre eller sämre land att bo och leva i? Eller blir det

ingen förändring?

Mycket bättre Litet bättre Ingen förändring Litet sämre Mycket sämre

Källa: SKOP


%

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Om Sverige fortsätter att utvecklas på samma sätt som nu.

Tror du då att Sverige kommer att bli ett bättre eller sämre land att bo och leva i? Eller blir det

ingen förändring?

Källa: SKOP

18 - 34 år 35 - 54 år 55 - 74 år 75 - 84 år

Mycket/litet bättre Ingen skillnad Mycket/litet sämre


%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Om Sverige fortsätter att utvecklas på samma sätt som nu.

Tror du då att Sverige kommer att bli ett bättre eller sämre land att bo och leva i? Eller blir det

ingen förändring?

M Fp C Kd S V Mp Sd

Källa: SKOP

Mycket/litet bättre Ingen skillnad Mycket/litet sämre

Similar magazines