utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Mange trinn hjelper lærling Linda Renate Stokka opp i høyden på Sleipner A i Nordsjøen. Statoils anlegg i havet og på land gir Linda og

kollegaene hennes utfordrende og fremtidsrettede karrieremuligheter i olje- og gassbransjen.

Høy oljepris gjennom lang tid har ført til kraftig økning i letevirksomhet

og investeringer i ny produksjonskapasitet. Funn som gjøres i dag er

gjennomgående mindre, men mer krevende å bygge ut. Dette har ført til

press på alle innsatsfaktorer, vansker i hele industrien med å innfri uttalte

produksjonsmål og sterk konkurranse om dyktig fagpersonell.

Statoil møter disse utfordringene med å:

• Utvikle lønnsomme forretninger, maksimal verdiskaping på norsk sokkel og

internasjonal vekst.

• Stille strenge krav til sikkerhet, effektiv drift og være teknologisk innovativ.

• Utvikle en sunn, prestasjonsorientert bedriftskultur der medarbeiderutvikling,

styring og ledelse er integrert i forretningsstrategien.

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 15

More magazines by this user
Similar magazines