utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Miljø

Fylle tanken på en bil som ikke forurenser? Ja, det er mulig. Hydrogen kan bli en viktig energibærer i fremtiden, blant annet som drivstoff i

kjøretøyer av denne typen. Statoil er sterkt engasjert i teknologiske og kommersielle prosjekter der det blir arbeidet med miljøtilpassede drivstoff.

28 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006