utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Millioner

tonn

10

8

6

4

2

UTSLIPP AV KARBONDIOKSID (CO2)

2002 2003 2004 2005 2006

8,9 10,0 9,8 10,3 10,0

Definisjon: Totalt utslipp av karbondioksid (CO2) fra

Statoil-operert virksomhet (i millioner tonn).

CO2-utslipp omfatter alle utslippskilder som turbiner,

kjeler, ovner, motorer, fakler, boring av lete- og

produksjonsbrønner, brønntesting/brønnopprenskning

samt restutslipp fra naturgass på Sleipner T.

Distribusjon av produkter (med egne tankbiler, båter,

bane) til kunder (privat, bedrift, bensinstasjon, flyplass)

inngår. Støttetjenester som helikoptertrafikk, forsynings-

og standbyskip og skytteltankere inngår ikke.

30 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

Klima

Energieffektivisering

Statoils mål er innen 2010 å oppnå, gjennom

ulike tiltak, en årlig reduksjon på 1,5 millioner

tonn CO -ekvivalenter i forhold til utslippsnivå-

2

ene uten disse tiltakene. Vi har gjennomført over

100 små og store tiltak og er på god vei til å nå

målet. Statoils utslipp av CO , som følge av

2

selskapets operatørrolle og ikke basert på

eierandeler var i 2006 på 10 milloner tonn. For

norsk sokkel var utslippene 40,2 kg CO per 2

produsert enhet o.e. Utslippsmengden i 2005

var 10,3 millioner tonn.

CO 2 -nøytrale ansatte

Statoil tar ansvar for å redusere selskapets

utslipp av karbondioksid.

Statoil iverksatte i 2006, som første selskap i

Norge, kjøp av kvoter for utslipp av CO som 2

oppveier utslipp fra reisevirksomhet og fra

oppvarming/nedkjøling av selskapets lokaler.

Disse kvotene kjøpes og tas ut av verdens

kvotemarked, og de kommer ikke til å bli brukt til

andre formål. Slik vil en tilsvarende mengde CO2 bli redusert eller unngått et annet sted i verden.

Hovedhensikten med prosjektet er å øke

bevisstheten og kunnskapen omkring

selskapets klimaforpliktelser, miljøutfordringer

og betydningen av Kyoto-protokollen.

Utslippene fra Statoils reisevirksomhet og

oppvarming/nedkjøling av lokaler er estimert til

rundt to tonn karbondioksid per person per år,

eller litt mindre enn 50 000 tonn per år for hele

selskapet. Selv om dette tallet tilsvarer mindre

enn 0,5 prosent av selskapets totale CO - 2

utslipp, er tiltaket en god illustrasjon på Statoils

innsatsvilje til å redusere CO -utslippene totalt.

2

Kvotekjøpet er ikke et enkeltstående tiltak, men

vil bli gjennomført årlig.

Kvotene til prosjektet får selskapet blant

annet gjennom investeringer i Verdensbankens

Community Development Carbon Fund

De største bidragene til energieffektivisering

oppnår vi ved å designe nye anlegg slik at de

bruker så lite energi som mulig. Eksempler på

energieffektive anlegg er Åsgard B, Kvitebjørn,

Kristin, Snøhvit, Gjøa og Energiverk Mongstad.

Vi har oppnådd et energiforbruk per produsert

tonn olje og gass som er under halvparten av

bransjens gjennomsnitt. Når vi i tillegg har

energiproduksjon med effektive gassturbiner, og

utstrakt bruk av varmegjenvinning, er våre CO - 2

utslipp per produsert tonn olje og gass rundt

tredjeparten av bransjens gjennomsnitt.

Anne Margrethe Mellbye (t.h.) delte ut bevis på at

Statoil-ansatte reiser og jobber CO 2 -nøytralt.

(CDCF). Fondet støtter CO -reduserende

2

prosjekter i utviklingsland.

Prosjektet er fremmet av Energy - en gruppe

unge Statoil-ansatte som skal utfordre

selskapet på miljø-området

I november 2006 lanserte Statoil Sverige

tjenesten Klimanøytralt forbruk. Gjennom en

frivillig miljøavgift får forbrukerne mulighet til

å nøytralisere sine utslipp av CO når de fyller

2

tanken eller kjøper produkter til oppvarming

ved Statoils stasjoner. Samtidig lanserte

Statoil Sverige en Klimakalkulator, for at

kundene skal kunne regne ut hva det koster å

gjøre forbruket klimanøytralt. Den enkelte

kunde og bedrift kan fylle inn sitt årsforbruk

av oljeprodukter på kalkulatoren som er lagt

ut på www.statoil.se/klimat

More magazines by this user
Similar magazines