utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

34 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

Tema:

I tet på fangst

og lagring av CO 2

FNs Klimapanel kom 2. februar 2007 med sin første klimavitenskapelige

rapport siden 2001, hvor de er tydeligere enn før i sine

konklusjoner og advarsler.

I Halten CO -prosjektet i Midt-Norge vil Statoil og Shell bruke CO som et kommersielt verktøy i en verdikjede, før den lagres trygt under havbunnen. Lykkes vi vil

2 2

det bety et gjennombrudd for industriens evne til å bidra med å redusere klimagassutslippene.

I stedet for å slippe ut CO til atmosfæren fra gasskraftverket på Tjeldbergodden (se illustrasjon), er planen å fange opp og sende CO tilbake til Draugen - og

2 2

Heidrun-feltene i havet. Her skal den brukes til å vaske ut ekstra olje fra reservoarene. CO -gassen skal etterpå lagres i geologiske formasjoner i dypet.

2

Gasskraftverket gir Draugen og Heidrun elektrisitet. Plattformene trenger derfor ikke drive kraftproduksjon til eget forbruk, og reduserer slik sine utslipp til et

minimum. Kraftverket skal også forsyne industri og husholdninger i landsdelen med elektrisitet.

More magazines by this user
Similar magazines