utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Det handler om å mestre utfordringer

Unge ansatte representert ved (t.v.) Camilla Vatne Aamodt, Torunn Bogenes, Mikael

Solymar og Børge Rygh Sivertsen overrekker her et CO 2 -nøytralitetspass til konserndirektør

for Helse, miljø og sikkerhet, Nina Udnes Tronstad.

Etter initiativ fra unge Statoil-medarbeidere kjøpte selskapet i 2006 utslippskvoter

for CO 2 som oppveier utslipp fra ansattes reisevirksomhet. Det er ikke et stort tiltak,

sammenlignet med selskapets totale utslipp, men det forteller om vilje til å mestre

utfordringer knyttet til arbeidet med bærekraftighet.

Det handler også om å mestre utfordringer når Statoil har gitt seg i kast med de to

krevende prosjektene Halten CO 2 og Energiverk Mongstad. På grunn av den kraftige

økningen i oppmerksomheten om global oppvarming, og med Statoils erfaring fra CO 2 -

behandling, er dette et naturlig tema å belyse i denne rapporten.

– For Statoils tillit i samfunnet blir det viktig å videreføre en offensiv holdning til å fi nne

løsninger som kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser, sier konsernsjef Helge

Lund i et intervju på side 5.

More magazines by this user
Similar magazines