utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

44 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

Produkter

Statoil produserer og selger et bredt spekter av

produkter som er utviklet både fra fossile og

fornybare kilder. Vår ambisjon er å utvikle

effektive produkter som møter kundenes behov,

og som har lavest mulig ressursforbruk og

miljøpåvirkning.

Enhver produktfremstilling krever energi og

medfører utslipp til luft, vann og jord. Ofte er

det slik at jo renere et produkt er, jo mer energi

krever produksjonsprosessen. I Statoil krever vi

livsløpsanalyser for alle nye produkter og

blandekomponenter. Dette gjelder også ved

innføring av nye raffi neriprosesser, dersom det

er forventet at miljøegenskapene endres

vesentlig.

Statoil samarbeider med det faglige bransjeforumet

CONCAWE om undersøkelse av energibruk

og utslipp fra drivstoff, fremstillingsprosesser og

motorteknologi. Datagrunnlaget som kommer

frem gjennom dette arbeidet, er utgangspunktet

for valg av miljøriktige løsninger.

Konvensjonelt drivstoff vil dominere

Vi må hele tiden videreutvikle produktkvaliteten

for å være på høyde med den nyskapingen som

fi nner sted blant annet innen motor- og

avgassrenseteknologi. Konvensjonelle drivstoff

kommer til å dominere i mange år fremover.

Statoil arbeider derfor med å gjøre bensin og

diesel mer miljøvennlig. Forbedrede drivstoff, i

kombinasjon med moderne motorer og

avgassrensesystemer, kan gjøre konvensjonell

teknologi miljømessig konkurransedyktig.

Utvikling av smøremidler

Omtanke for miljøet omfatter også håndtering

og utvikling av smøremidler. I et forskningsprosjekt

sammen med Luleå Tekniske Høgskole har

Statoil Lubricants i Sverige studert hvilke

baseoljer som gir minst energitap i turbinlagre.

Statoils spesielt utvalgte syntetiske ester

(kjemisk blanding av fettsyrer og alkoholer) ga

best resultat. Resultatet av produktutviklingen

er blant annet turbinoljen TurbWay SE, som

anvender denne baseoljen. Statoil kan derfor

levere et høypresterende produkt som er

energibesparende, biologisk nedbrytbart og

basert på fornybare råvarer.

Mindre CO -utslipp med bruk av biodrivstoff

2

Bruk av biodrivstoff er et av få CO -reduserende

2

alternativer i transportsektoren. Det er grunnen

Statoil-stasjonen Amager Landevej i København tilbyr danske bilister Bio95, blyfri bensin tilsatt fem prosent etanol.

Statoil har som ambisjon å bli ledende på biobensin og biodiesel i markedene der vi selger drivstoff.

More magazines by this user
Similar magazines