utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

til at fl ere land, spesielt EU-landene og USA, har

etablert ambisiøse mål og handlingsplaner for

økt bruk av biodrivstoff. Det internasjonale

energibyrået, IEA, anslår i sin siste analyse,

World Energy Outlook 2006, at bruken av

biodrivstoff i EU kommer til å øke fra 2 millioner

tonn i 2004 til mellom 27 og 36 millioner tonn i

2030.

Bruk av biodrivstoff gir reduserte utslipp av

drivhusgasser fordi produksjonen er basert på

fornybare råstoffer. Samtidig vurderer Statoil

også problemstillingene som er forbundet med

produksjon av biodrivstoff. Vi arbeider aktivt

med utfordringene knyttet til klimapåvirkning,

biodiversitet og samfunnsmessige konsekvenser

for å kunne ta de rette strategiske valgene.

Statoils ambisjon er å kunne bidra til en

reduksjon av CO -utslipp ikke bare i egen

2

virksomhet, men også ved å tilby våre kunder

drivstoff med økende innhold av biokomponenter.

Statoil ønsker å være ledende på bioprodukter

i våre markeder. Anslagsvis førte Statoils salg

av biodrivstoff i Skandinavia, Polen og Baltikum i

2006 til en reduksjon i de totale CO -utslippene

2

på 67 000 tonn.

Sverige er største marked

Sverige er Statoils største marked for biodrivstoff.

All 95-oktan bensin og diesel vi selger i

Sverige har inntil 5 volumprosent biokomponenter

innblandet. I tillegg selger vi E85, som er

bensin med 85 prosent bioetanol, fra 190

stasjoner. Vi solgte om lag 20 millioner liter E85 i

Sverige i 2006 og 1,3 millioner liter biogass fra

fi re biogass-stasjoner. Statoil Sverige har som

mål å selge E85 fra 260 stasjoner innen

utgangen av 2007.

I Danmark er Statoil det eneste oljeselskapet

som tilbyr bensin med inntil 5 prosent bioetanol

- kalt Bio95. Salget av denne kvaliteten startet

sommeren 2006.

I Norge begynte vi med å blande inntil 5 prosent

biodiesel i autodiesel høsten 2006. I løpet av

første halvår 2007 kommer vi til å ha dette

drivstoffet på om lag 200 stasjoner. Salget av

E85 er allerede i gang ved enkelte stasjoner i

Oslo.

I Latvia og Litauen ble det solgt bensin og diesel

med inntil 5 prosent biokomponenter i 2006.

Trepellets utgjør et alternativ til fyringsolje,

naturgass og elektrisitet. Statoil er en betydelig

leverandør av trepellets i Skandinavia og vil satse

videre på dette produktet. I 2006 var salgsvolumet

på 140 000 tonn.

Planlagte tiltak 2006 Resultater 2006 Planlagte tiltak 2007

Statoil skal i løpet av 2007 erstatte 3

prosent av sitt drivstoffsalg med

biodrivstoff.

www.statoil.com/produkthandel

Miljø

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 45