utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Innholdsfortegnelse

Et bærekraftig Statoil 2

Konsernsjef Helge Lund 4

Resultater og hendelser i 2006 8

Statoil i dag 9

Historien om Statoil 10

Verdier og styringsprinsipper 11

Mennesker og bedrift 14

Intervju med konserndirektør for HR 16

Bedriften og de ansatte 19

Våre leverandører 22

Helse og arbeidsmiljø 23

Sikkerhet 25

Miljø 28

Klima 30

Tema: I tet på fangst og lagring av CO2 34

Konsekvensutredninger 38

Mål om null skadelige utslipp 38

Biologisk mangfold 42

Produkter 44

Samfunnsansvar 46

Utfordringer 48

CSR retningslinjer og forpliktelser 49

Tilnærming og partnere 52

Tema: Statoil i Aserbajdsjan 54

Økonomi og ringvirkninger 60

Vedlegg

GRI-indeks 66

Global Compact 69

Rapport fra Ernst & Young 70

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 1

More magazines by this user
Similar magazines