utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Tema:

Statoil i Aserbajdsjan

Å bygge en bærekraftig investering

Statoils virksomhet i Aserbajdsjan er blant selskapets tidligste

og største utenlandssatsinger. I en overgangsøkonomi som i

Aserbajdsjan møter olje- og gassindustrien særlige samfunnsmessige

utfordringer for å sikre en langsiktig robust virksomhet.

Sammen med det nasjonale oljeselskapet SOCAR og andre

internasjonale selskaper har Statoil arbeidet både industrielt og

sosialt for å bygge et robust grunnlag for sine investeringer i

Aserbajdsjan.

Statoil i Aserbajdsjan

Oppmuntret av utsiktene til betydelige olje- og

gassinntekter satte landene rundt Kaspihavet

tidlig på 1990-tallet i gang forhandlinger om

konsesjoner og produksjonsdelingsavtaler med

internasjonale oljeselskaper for å trekke til seg

utenlandsk kapital og moderne teknologi.

Statoil inngikk i 1990 en samarbeidsavtale med

BP kalt Statoil/BP-Alliansen. Gjennom leting og

Middelhavet

TYRKIA

Svartehavet

Ceyhan

BTC

forretningsutvikling i spesifi serte deler av verden

skulle alliansen utvikle ny forretning for

selskapene.

I 1992 besluttet Statoil, i allianse med BP, å

investere i Aserbajdsjan. I dag er Statoil landets

nest største utenlandske investor. Vi har tre

produksjonsdelingsavtaler og er partner i de to

viktigste rørledningene som eksporterer olje og

naturgass fra Aserbajdsjan og ut til markedene.

RUSSLAND

SCP

GEORGIA

IRAK

IRAN

Kaspihavet

Baku

ASERBAJDSJAN

Aserbajdsjan

Folketall: 8,4 millioner (2005)

Religion: 93,4 % muslimsk

2,5 % russisk ortodoks

2,3 % armensk ortodoks

BNP: 12,6 mrd USD (2005)

Samfunn

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 55

More magazines by this user
Similar magazines