utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

60 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

Økonomi og ringvirkninger

Statoils virksomhet gir betydelige økonomiske

ringvirkninger. Konsernets innkjøp av varer og

tjenester, petroleumsprodukter unntatt, kom

opp i 67,7 milliarder kroner i 2006. Det ble

betalt 104,5 milliarder kroner i skatter og

direkte avgifter. I tillegg kommer ringvirkningene

knyttet til den direkte og indirekte

sysselsettingen og utbyttet til eierne.

Statoil-konsernet oppnådde et resultat før

fi nans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

på 116,9 milliarder kroner i 2006, mot 95,0

milliarder kroner i 2005. Dette er det høyeste

resultatet i selskapets historie.

Skatter og avgifter

En stor andel av Statoils totale verdiskaping går

til myndigheter i form av skatter og avgifter.

I 2006 betalte Statoil-konsernet 74,4 milliarder

kroner i skatt på inntekt og 30,1 milliarder

kroner i direkte avgifter. 1 Betalte skatter og

avgifter i Norge var 74,2 milliarder kroner.

Betalte skatter og avgifter utenfor Norge var

30,3 milliarder kroner.

1 Fallet i direkte avgifter på omkring 4 milliarder NOK fra 2005 til 2006 skyldes at skatt på handel med naturgass i Tyskland falt ut

fra 1. august 2006.

Gullfaks-feltet i Nordsjøen hadde i 2006 gitt 500 milliarder kroner i inntekter siden produksjonstart i 1986.

Statoils mål er å drive og videreutvikle feltet i minst 20 nye år.

More magazines by this user
Similar magazines