utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

62 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

Betalt signaturbonus i 2006 fordelt på land

Land Lisens Andeler Betalt signaturbonus

Nigeria* Blokk 315 Statoil 45%

Petrobras 45% (operatør)

Ask Petroleum 10%

81 millioner USD

Brasil* lC-M-539 Statoil 50%

Repsol 50% (operatør)

5,2 millioner USD

Brasil* ES-M-594 Statoil 40%

Petrobras 60% (operatør)

0,3 millioner USD

Angola 15/06 Statoil 5% 53 millioner USD

Eni 35% (operatør) 1,2 millioner USD**

Aserbajdsjan Azeri-Chirag-Gunashli*** Statoil 8,5633% 6,4 millioner USD

* Lisenser ble tildelt i 2005, men forhandlingene ble avsluttet i 2006. Signaturbonus ble derfor

betalt i 2006.

** Bidrag til sosiale prosjekter.

*** I henhold til produksjonsdelingsavtalen signert i 1994 skulle bonusen bli betalt i tre avdrag, det

siste i 2006.

ikke er avsluttet er det ikke betalt signaturbonus

i 2006.

Eiere og utbytte

Den norske stat er Statoils hovedeier med en

andel på 70,9 prosent av aksjene. Ved utgangen

av 2006 hadde Statoil over 67 500 aksjonærer

registrert i den norske verdipapirsentralen. En

del av disse aksjonærene er såkalte forvalterkontoer,

og det virkelige antall eiere er derfor

større. Ved utgangen av 2006 var om lag 9 750

av selskapets egne ansatte deltakere i Statoils

aksjespareprogram som ble opprettet i 2004.

Dette er en økning på omkring 1 750 personer

fra 2005. Statoil-aksjen på side 62 i årsrapporten

gir mer informasjon om eierforhold.

For 2006 foreslår styret at det utbetales et

ordinært utbytte på 4,00 kroner per aksje og et

ekstraordinært utbytte på 5,12 kroner per

aksje. I tillegg har Statoil gjennom 2006 kjøpt

tilbake aksjer fra markedet (for sletting/

nedskriving av aksjekapital) tilsvarende 1,55

kroner per aksje. Samlet kapitalutdeling til våre

aksjonærer er altså 10,67 kroner per aksje.

Medarbeidere

Ved utgangen av 2006 hadde Statoil over

26 000 medarbeidere, hvorav 25 435 fast

ansatte. Norge og de baltiske landene har hatt

størst vekst i antall ansatte, mens antall ansatte i

Irland falt som følge av salget av virksomheten i

2006. 45 prosent av våre ansatte jobber

utenfor Norge. Statoils kostnader i 2006 til

ansatte i form av lønn, pensjon og andre sosiale

ytelser var 14,5 milliarder kroner. I tillegg

betalte Statoil 1,9 milliarder kroner i arbeidsgiveravgift.

Innkjøp

I forbindelse med utvikling og operasjon av

virksomheten foretar Statoil betydelige innkjøp.

Fakturert verdi av Statoils kjøp av varer og

tjenester eksklusive petroleumsprodukter i

2006 var 67,7 milliarder kroner, inkludert kjøp

til Statoil-opererte lisenser. Dette innebærer at

noe av kostnaden dekkes av Statoils partnere.

52,9 milliarder kroner er fakturert til 8 234

bedrifter med lokalisering i Norge, mens 14,80

milliarder kroner er fakturert til 17 851

leverandører med postadresse i 80 land. Det er

derimot ikke slik at varer og tjenester nødvendigvis

brukes i det landet hvor leverandøren har

fakturaadresse. Ofte vil prosjekter ha en

kombinasjon av nasjonale og utenlandske

leverandører.

Investeringer

I 2006 investerte Statoil over 46,2 milliarder

kroner i egen virksomhet. Det er på nivå med

More magazines by this user
Similar magazines