utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Ansatte ved Statoils forskningssenter på Rotvoll i Trondheim er langt fremme på å teste og utvikle teknologi. Her studerer forskningsdirektør

Svenn Ferry Utengen og avdelingsdirektør Charlotte Bolkan en prøve med diesel fremstilt av naturgass.

Bærekraftig utvikling handler om hvordan vi driver vår forretning og

hvordan vi tar samfunnsansvar. Vi rapporterer i dette kapittelet og i de tre

påfølgende kapitlene om konsernets virksomhet som har betydning for vår

tilslutning til prinsippene for bærekraftig utvikling.

Denne rapporteringen er viktig for vurderingen av vår virksomhet. Vi er

avhengig av tilgang til nye ressurser for å vokse og skape verdier for våre

eiere og for de samfunn vi har virksomhet i. Tilgangen til nye ressurser er igjen

avhengig av at myndigheter, beslutningstakere og ulike interessenter i de land

vi ønsker å drive virksomhet i, har tillit til oss.

Ved å rapportere om de resultater vi har fått til og om utfordringer vi står

overfor ønsker vi å bidra aktivt til å bygge tillit.

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 3

More magazines by this user
Similar magazines