utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

GRI-indeks

GRI indikatorer Side i rapport*

Økonomi

61, 65 EC1 Økonomisk utvikling

29, 34-37 EC2

119-122 EC3

- EC4

- EC5 Marked

21-22, 62, 65 EC6

- EC7

- EC8 Indirekte økonomisk påvirkning

38, 49-50 EC9

Miljø

- EN1-2 Materialer

Cover, 145-148 EN3 Energi

- EN4

30, 34-36 EN5

30-37, 44-45 EN6

- EN7

42 EN8 Vann

- EN9-10

43 EN11 Biologisk mangfold

42-43 EN12

41-43 EN13

41-43 EN14

- EN15

Cover, 30, Cover, 36, 145-148 EN16 Utslipp, avløpsvann og avfall

- EN17

30-37, 44-45 EN18

32-33, 145-148 EN19

32, 145-148 EN20

38-39, 145-148 EN21

39-40, 145-148 EN22

38-40, 137 EN23

- EN24

38-41 EN25

30-45 EN26 Produkter og tjenester

- EN27

- EN28 Overholdelse av lover og regelverk

- EN29 Transport

EN30 Generelt

*Grønn markerer side i Bærekraftrapport, Blå markerer side i Årsrapport

- Emne ikke dekket i rapporten

Vedlegg

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 67

More magazines by this user
Similar magazines