utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Vi er interessert

i din tilbakemelding.

Send den inn på:

statoil@statoil.com

Design:

Statoil

Ide og layout forside

Fasett

Repro og trykk:

Kai Hansen og Ålgård Offset

Foto:

Harald Pettersen innbrett, side 1, 2, 3, 10, 12, 15, 16, 24, 29, 30, 31, 36, 39, 49, 63

Øyvind Hagen side 13, 14, 22, 42, 52, 56, 60

Kjetil Alsvik side 26, 33, 44, 47, 51, 54

Bitmap/Dag Myrestrand side 19, 25

Trym Ivar Bergsmo side 31, 48

Marit Hommedal side 1, 10

Morten Krogvold side 4

Scanpix side 8

Getty Images forside

Bitmap/ Markus Johansson side 27

Trond Isaksen side 28

Scanpix side 31

fotobase/Øyvind Leren side 42

BTC side 46

Tore Berntsen side 50

fotobase/Øyvind Leren side 42

Rapporten er trykket på miljøvennlig papir som er tilvirket uten bruk

av klorholdige kjemikalier.

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 71

More magazines by this user
Similar magazines