NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

ssb.no

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

3

halvparten (54 pet.) av den heromhandlede bybefolkning, som bor i byer med

samlag. Hvis man bortser fra Bergen og Trondhjem, utgjør samlagsbyernes

folketal derimot kun 25 pct. av bybefolkningen i Kristiansands, Bergens,

Trondhjems og Tromsø stifter.

Inddeler man de 61 selvstyrte byer i 191'2 baktde efter størrelse og beliggenhet,

stiller forholdet sig saaledes :

Indbyggertal.

Over 20 000

10-16 000

5 000— 9 999

2000— 4 999

Under 2 000

Tilsammen

Ostlandet.

Antal byer

for

samlag.

2

2

3

2

4

13

Oplandet.

Antal byer

mot for mot

samlag. samlag. samlag.

2 2

2

1

2

1

5 4

Sør-, Vest- og

Nordlandet samt

Trøndelagen.

Antal byer

for mot

samlag. samlag.

2 1

23 4

4 13

1 11

10 29

Ialt.

Antal byer

for

samlag.

mot

samlag.

4 1

4 6

5 2

8 13

6 12

27 34

Forskjellen mellem landsdelene træder skarpest frem ved byer under

5 000 indbyggere ; av 10 saadanne paa Ostlandet og Oplandet er kun 1 (Son)

uten broend.evinssamlag, mens der i den øvrige del av landet blandt 29 saadanne

mindre byer er 24 uten samlag.

Nærmere oplysninger om avstemningerne i 1907 — sammenlignet med

tilsvarende tidligere avstemninger — findes i omstaaende tabel. Byerne er

her for sammenligningens skyld delt i flere grupper, dels fordi ikke avgivne

stemmer tælles paa forskjellig mate (se tabellens note 2), dels fordi der i

endel av de anførte byer ingen avstemning var i 1900-04.

Privat partihandel (Stavanger).

2 Herav 1, hvor der for tiden foregaar priv at brændevinshandel (Sarpsborg).

3 Likesaa 1 (Skien).

More magazines by this user
Similar magazines