NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

ssb.no

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

7

II. Forbruk i Norge av brændevin, vin og 01 i aarene 1907-1911.

A. Brændevin.

Det til fortæring anvendte brændevin i aarene 1907 1911 kan tilnærmelsesvis

beregnes paa følgende maate (jfr. „ Alkohoistatistik I" og Statistisk

A arbok 1911, tabellerne 131— 133)..

I. Norsk brændevin:

1. Indenlandsk tilvirkning • . .

2. Uttat av de statskontrollerte

brændevinsoplag mere end

indlagt . . .

3. Utfort norsk brændevin

1 + 2 4- 3: Forbruk av norsk

brændevin . . • . . . .

4. Denaturert eller til videnskabelig

bruk anvendt brændevin

1 + 2+3+4: Norsk brændevin

til fortæring

lf. Utenlandsk brændevin:

I. Indførsel

2. Derav gjenutfort

1 2: Utenlandsk brændevin

til fortæring

Ialt brændevin til fortæring

Tilnærmelsesvis beregnet virkelig

forbruk'

Do. pr. indbygger

111111111•1111■•••■11MINEMIIIIM1111111■1111111=11

Liter brændevin av 50 pct.9 alkoholstyrke.

1907 1908 1909 1910 1911

5 997 000 4 442 COO 2 088 000 2 706 000 2 206 000

602 000 2 074 000 1 983 000 294 000 136 000

1124 000 914 000 192 000 408 000 247 000

5 475 000 5 602 000 3 879 000 2 004 000 2 095 000

720 000 771 000 682 000 481 000 645 000

4 755 000 4 831 000 3 197 000 1 523 000 1 450 000

1 556 000 1 742 000 3 830 000 6 341 000 6 107 000

36 000 40 000 36 000 34 000 35 000

1 520 000 1 702 000 3 794 000 6 307 000 6 072 000

6 275 000 6 533 000 6 991 000 7 830 000 7 522 000

6 184 000 6 447 000 6 838 000 7 550 000 7 624 000

2 68 2.78 2.92 3.21 3.22

I tilvirkningsterminen, som ender 30 juni.

2 Tallet for vedkommende aar tillagt halvparten av tallet for det foregaaende aar og summen

divideit med 1 1/2! herved er hensyn tat til den omstEendighet, at adskillig av det tilvirkede og

iudførte brændevin først forbrukes i det følgende aar.

B. Vin

Indførsel av yin, der i aarene 1891-95 gjennemsnitlig utgjorde

2 450 000 liter eller 1.21 liter pr. indb., oversteg i hvert av de følgende 8

nar 4 millioner liter og naadde i 1898 en høide av 5 877 000 liter; gj ennemsnitlig

var den i disse 8 aar 5 040 000 liter (2.32 liter pr. indb.), hvorav en

betydelig del saakaldt „laddevin" , hvilken indførsel det dog tilsidst lykkedes

det hovedsagelige at vinde bugt med. Efter 1903 har vinindførselen ikke

More magazines by this user
Similar magazines