NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

ssb.no

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

15

Av utgifterne i 1908-1911 henholdsvis kr. 1 967 516, kr. 1 884 76 1,

im 1 999 223, kr. 2 135 275 utgjorde

Indtægtsskat til Statskassen

01- og vinavgift

Øvrige kommunale skatter .

1908. 1909.

1910. 1911.

Kr, Kr,

Kr.

Kr.

145 352

32 113

351 240

148 496

30 100

339 516

168 963

29 773

385 948

192 555

30 187

438 067

Ialt 518 112 584 684 660 809

528 705

eller i 1908-1911 henholdsvis 26.9 pct, 27,5 pct , 29.3 pct. 30.9 pct. av de

samlede utgifter.

Ved at sammenholde indtægt og utgift ved brændevinshandelen i 1908—

1911 med de i samme aar avhoendede kvanta brændevin utkommer som gjenemsnitlig

indtægt, utgift og nettooverskud pr. liter:

rissimmorti

1908. 1909. 1910. 1911.

Kr, Kr. Kr. Kr.

Indtægt 1,12 i.19 1.22 1.25

ttgift . 0.47 0.46 0.45 0.47

Nettooverskud „ 0.65 0.73 0.77 0.78

I indtægterne av brændevinshandelen er medregnet avgifter i henhold til

brEendevinslovens §§ 7, 8 og 9, nemlig :

111•1111111111,1111111111111111111111

362 Kristiania . 500 351 500

365 000 369 000

Lillehammer.

800 800 800 800

Kongsberg .

600 600 600 600

H olmestrand

50

50 50 50

Horten

95

95 95 95

Tønsberg

750 750 750 825

1908

K r,

1909. 1910.

Kr.

1911.

Kr. Kr.

Ialt 358 795

364 795 367 295 371370

More magazines by this user
Similar magazines