NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

ssb.no

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

Indhold.

Indledning. Side.

I. Brændevinssamlag og andre til brændevinssalg berettigede . . 1

II. Forbruk i Norge av brændevin, vin og øl i aarene 1907-1911 . 7

A. Brændevin 7

B. Vin 7

C. 01 8

D. Den samlede alkoholmængde (100 pct.) 8

III. Avholdsforeninger ni. v. . . ...... . ........ . 8

1V. Brcendevinssamlagenes omsætning, indtægter og utgifter, overskud og dettes

anvendelse m. v. i aarene 1908 —1911 . • 12

Tabeller.

Tabel 1. Brcendevinssamlagenes indtægter og utgifter i aarene 1908-1911 . . . 23

— 2. Opgaver over: a) brcendevinssamlagenes salg av brændevin, øl og vin

samt salgsbeløp for øl, vin o. 1. i 1908-1911, b) samlagenes skjænkningsog

salgssteder (for brændevin) i samme aar 27

3. Særskilte opgaver over salg og skjatnkning av brændevin i aarene

1908-1911 31

4. Brændevinssamlagenes grundfond og reservefond ved utgangen av hvert

av aarene 1908-1911 33

Table des matières.

Introduction. Pages.

I. S' ..ciétés, etc. autorisées à ven -lre de l'eau-de-vie.' • 1

II. Consommation en Norvège d'eau-de-vie, de vin et de bière pendant les

années 1907-1911 . . . . 7

A Eau-de-vie 7

B. Vin. . 7

C. Bière 8

D. Quantité totale d'alcool (100 pct.) . . 8

III. Sociétés d obstinence, etc 8

IV. Sociétés autorisées: débit, recettes et dépenses, excédent et son emploi, etc

pendant les années 1908-1911 12

Tableaux.

No. 1. Recettes et dépenses des sociétés autorisées pendant les années 1908-1911 23

— 2. Sociétés autorisées: a) vente d'eau-de-vie, de bière et de vin ainsi que

montant de vente de bière, de vin, etc. pendant les années 1908-1911,

b) magasins et débits d'eau-de-vie 1908-1911 27

— 3. Vente et débit d'eau-de-vie pendant les années 1908-1911 . . 31

— 4. Fonds social et fonds de réserve des sociétés autorisées à la fin de chaque

des années 1908-1911 ..

. 33

More magazines by this user
Similar magazines