NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

ssb.no

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

I. Brændevinssamlag og andre til brændevinssalg berettigede.

Angaaende samlagssystemets indførelse i Norge (i 1871) og senere utvikling

henvises til tidligere redegjørelser i ,,Meddelelser fra Det Statistiske

Centralbyraa", første gang i disses iste bind (1882-83), s. 109--114, og

sidst i 27de bind (1909), s. 37 flg.

I 1895 var der brændevinssainlag i Rikets samtlige byer med eget

kommunestyre (ialt 59), med undtagelse av Son, 1101en og Stathelle, hvor der

var privat brændevinshandel, samt Haugesund, Skudeneshavn, Florø, Sandnes

og Kopervik, hvor brændevinshandel har været forbudt siden deres oprettelse

soin byer (henholdsvis 1854, 1857, 1860, 1860 og 1866). Der var altsaa

ialt 51 brændevinssamlag Disse hadde eneret til brændevinshandel i detalj

overalt undtagen i Kristiania og Drammen (i sidstnævnte by bortfaldt dog

privat brændevinshandel fra 1896 av).

Brændevinsloven av 1894 forqlskrev folkeavstemning i alle samlagsbyer,

efterhvert som koncessionerne utløp ; ved disse avstemninger nedvotertes i

1895 — 99 samlagene i 26 byer med tilsammen 147 521 indbyggere og opretholdtes

i 25 byer med tilsammen 464 518 indbyggere (iflg. folketællingen i

1900). Likeledes gjordes oprettelse av nye samlag avhængig av folkeavstemning,

hvorved 2 saadanne oprettedes (1101en og Stathelle, begge i 1897), mens

ett, der var foreslaat i Son, negtedes oprettet (1895), jfr. nærmere „Meddelelserne"

s 17de bind (1899), s. 216-218.

Disse avgjørelser har der to ganger senere, nemlig i 1900 — 04 og i

1907 1, været anledning til at omgjøre, idet ny avstemning finder sted, saafremt

det forlanges av mindst 1/20 av de stemmeberettigede.

Folkeavstemning blev i 1900-04 avholdt i 40 byer, men i 1907 kun i

19. I det store og hele blev de avgjørelser, som blev

truffet i den første avstemningsperiode (1895-99), opreth

o 1 d t, og antallet av brændevinssamlag er nu, efterat bestemmelserne fra

1907 er traadt helt i kraft (fra 1 januar 1910, jfr. nedenfor), noiagtig det

samme som i 1900, nemlig 27. Ved avstemningerne i 1900-04 blev 7

samlag gjenoprettet og 2 nedvotert, i 1907 blev 5 nedvotert, deriblandt ett

av de forrige gang gjenoprettede (Fredrikstad). Av disse 5 blev — efter

koncessionstidens usløp — 1 (Mosjøen) nedlagt ved utgangen av 1907, 3

1. Ved lov av 17 mai 1901, der bl. a. avløser brtenclevinsloven av 1394, icdførtes den forandring,

at der kun skulde være anledning til folkeavstemning i bestemte kalenderaar og med seks

ears mellemrum, nemlig i 1907, 1913 o. s. v.

More magazines by this user
Similar magazines