Views
5 years ago

Produktkatalog

Produktkatalog

2 ANEX A • Er et

2 ANEX A • Er et ANFO-sprengstoff basert på porøs ammoniumnitratprills og olje. • Kjennetegnes av relativ lav detonasjonshastighet og høyt gassvolum. • Har fordelen av å utfylle borehullet fullstendig noe som gir god sprengeffekt. • Er tilvirket på en prills som gir god ladeeffekt. • Er relativt følsom for vann i borehullet. HOVEDSAKLIGE ANVENDELSEOMRÅDER • Som pipeladning ved produksjons- og anleggsprengning i steinbrudd og anleggsarbeid. • Ved tunnel- og annen underjordsprengning. Ved at sprengstoffet helt utfyller borehullet kan maksimal effekt oppnåes. Ladeteknikken gir mulighet til å oppnå en tetthet på 0.95 kg/dm³ eller mer ved underjordsprengning. Ved sprengning over jord kan anvendes trykkluftsladning for å oppnå en rasjonell ladning. UN nr.: 0082 Klasse: 1.1.D Type: B ADR Ce: PvTT0812 serTifiKaT: 078/02 eNerGi: 3.8 MJ/kg GassVOlUM: 980 l/kg VeKTsTyrKe: 100% av ANFO TeTTHeT: 0.88 kg/dm³ ± 0.01 DeTONasJONsHasTiGHeT*: 3800 m/s* ± 200 m/s KriTisK HUllDiaMeTer: 30 mm laGriNGsfØrHOlD: max + 32 C 0 , tørt og luftig laDNiNG: Med godkjent trykkluftsdrevet utrustning * i 76 mm borehull fOrpaKNiNG: 25 kg plastsekk 600 kg per pall (med bærehåndtak) 25 kg striesekk 700 kg per pall 400 kg storsekk 2 x 400 kg per pall 800 kg storsekk 800 kg per pall Storsekk levereres i andre kvantiteter etter anvenderens ønsker og behov. ANEX A levereres også i storsekk for flere gangers anvendelser. Slike storsekker er utrustet med bunnventil som letter tømmingen.

ANEX A: 150 100 50 0 FAKTA: Diameterforminskning på 2 mm innefor borehullsdiameter på 76-89 mm reduserer ladningskonsentrasjonen med ca 4-5 %. ANEX A som pipeladning i kombinasjon med dynamitt, eller annet kraftig bunnladningsprengstoff, er et sprengningsteknisk og økonomisk optimalt alternativ. Det er sprengningsteknisk ideelt å ha en kraftig bunn ladning og en avpasset pipladning. ANEX A gir en pipeladning med en sprengkraft på ca 60 % av bunnladning som gir et bra utslag tatt i betraktning en normal boreplan. Relativ vektstyrke sammenlig med ANFO Bulkemulsion ANEX A MINEX Eco (25% ANFO inbl.) UTVIKLINGEN AV ANFO-SPRENGSTOFF På midten av 1950-tallet ble ANFO introdusert i USA og hadde allerede i 1960 overtatt mer en 50 % av sprengstoffmarkedet. Dette skyltes selvsagt økonomiske faktorer. ANFO er verdens mest anvendte sprengstoff. Bulkemulsjonene fikk framgang først når man begynte å blande inn ANFO for å spreng-effekt. I USA brukes opp til 70 % ANFO i blandninger som kalles Heavy ANFO. ANFO-sprengstoff påstås i en del marknedsinformasjon å gi nitrogenbelastninger i naturen. Borehullsdiameter Ladningskonsentrasjon mm kg/m *under jord 38* 1.15 45* 1.55 51* 1.95 51* 1.80 64* 2.80 76* 4.00 89* 5.45 102** 7.20 Diagrammet viser vektstyrken hos de vanligeste sprengstoffene; ANFO, dynamit og bulkemusjon. ANFO har den laveste kiloprisen og gjør derfor sprengeffekten per krone særdeles lønnsom. Påstandene er ikke teknisk korrekte så lenge de gir inntrykk av at ANFO er svært lite gunstig pga miljøbelastningen. Rett håntert gir ANFO ikke større belastning enn andre bulksprengstoff. Selvsagt skal man ikke lade ANFO slik at spill forekommer eller at sprengstoffet blir vannskadet. Det finnes et sprengstoff som er mer vann- bestandig enn ANFO som heter HYDRANEX B som egner seg selv ved våte forhold og kan også brukes når ladning av salver tar flere dager. 3

Produktkatalog 2006/07 - Produktfakta
Produktkatalog Produktkatalog - Eiva-Safex
Produktkatalog Produktkatalog - Eiva-Safex
Produktkatalog - ART Lighting GbR
PRODUKTKATALOG - ROVAB
Merrild Produktkatalog
Produktkatalog - Alanor
Produktkatalog Nutenwiderstandsthermometer
Norex produktkatalog 2013
PRODUKTKATALOG - Berg & Dahl
Produktkatalog - AS Pals
Produktkatalog 2012-2013 - Kebco
Produktkatalog 2009 - Dinitrol
last ned produktkatalogen her - VillaUnit
Produktkatalog 2010_2011 - Osram
Produktkatalog 2010 - coBuilder
Kaizer - Produktkatalog - Produktfakta
laste ned produktkatalogen - Bardum AS
www.nextron.se 08-584 006 41 Produktkatalog - Lindfors Tech ...