Standarden for styresystemer som går på tvers av ... - coBuilder

hms.cobuilder.no

Standarden for styresystemer som går på tvers av ... - coBuilder

KNX

68

KNX

Standarden for styresystemer

som går tvers av leverandører


Innhold

Presentasjon KNX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Spenningsforsyninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Linjekopler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Busskoplere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Systemtilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

System M, Pluss, trykknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

System D, Pluss, trykknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Artic trykknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

System M, veggmonterte bevegelsesfølere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

System D, veggmonterte bevegelsesfølere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Takmontert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Påvegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

System M termostater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

System D termostater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Plantec busskobler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Artic termostater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Binærinnganger DIN-skinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Binærinnganger innfelte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Analoginnganger DIN-skinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

DIN-skinne 16A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Innfelte 16A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Dimmere for 230V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Spesialdimmere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Ventilmotorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Varmeaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Termiske ventiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Persiennemoduler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Markisemodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Utgang-/ Persiennemodul kombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Innfelt persiennemodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Kombiføler-lys og temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Værstasjon kombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Værstasjon DIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Touch display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Minitablå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80


KNX

70

Egenskaper for

KNX:

• Styrer alt fra enkle til avanserte funksjoner

for boliger og næringsbygg

• Kan benyttes av både spesialister og

installatører som ikke har jobbet med

styresystemer tidligere

• Produkter fra ulike leverandører kan

benyttes i samme prosjekt og produktene

kan kommunisere med hverandre

• Lett å forandre funksjoner og tilpasning

under konstruksjon og bruk av bygningen

.

Sertifisering:

Med KNX produktet er man garantert

et høyt nivå produkt og kompatibilitet

Opplæring: Det er god tilgang kompetanse

KNX .

For mer informasjon, se

www .konnex .org

eller

www .schneider-electric .no/knx

Verdens første godkjente standard

for styring av bolig og bygg . . .

KNX er resultatet av integrering av EIB, BatiBUS og EHS til en felles standard,

basert ekspertise og erfaringer de siste 20 år . KNX standarden

er godkjent av CENELEC og CEN og møter kravene fra EN 50090 European

Norms . Den åpne, patentfrie KNX plattformen sikrer at produkter fra

for skjellige produsenter, til forskjellig bruk, samarbeider og kommuniserer .

Dette gir total fleksibilitet ved utvidelse og endring av installasjoner Konnex

Association har mer enn 100 produsenter som medlemmer, med produkter

som dekker ethvert behov for boliger og forretningsbygg .

INFRASTRUKTUR KOMFORT ENERGIØKONOMISERING

Infrastrukturen gjør det mulig for alle bygningsdeler

å kommunisere . Individuelle

tjenester i bygningen og avsidesliggende

eiendommer kan bli koordinert .

Du kan legge til funksjoner for å oppnå:

• Styring av lys

• Styring av HVAC (Varme, kjøling og

ventilasjon)

• Automatisk persiennestyring

Det er ikke hensiktsmessig at alt lys

står i et kontorbygg midt natten .

KNX kan sette bygget i nattstilling ved

å redusere varme/kjøling og ventilasjon

og dempe lyset .


BlåBoKser

. . . som kan utvides

med ubegrenset

fleksibilitet

Ettersom et KNX system kan utvides etter behov,

trenger du aldri ”overinvestere” i unødvendige

avanserte systemer . Nye produkter og funksjoner

fra over hundre KNX produsenter kan integreres i

det eksisterende systemet når som helst .

Et annet fortrinn er at KNX tillater installatøren å

utvikle sine ferdigheter etter hvert som personlige

kunnskaper og ressurser vokser .

KNX hjelper deg med å tilfredsstille

behov som er i stadig endring

Et KNX system gjør livet mer behagelig, enklere og sikrere . Rom kan skreddersys

etter individuelle krav til sikkerhet, komfort, temperatur og belysning .

Og best av alt – du kan utnytte effekten av energisparing du oppnår som en

følge av den optimale energibruken .

Om du har en privat bolig eller et næringsbygg kan KNX hjelpe deg med

å holde følge med utviklingen:

- La funksjonene vokse ettersom bedriften vokser

- Endre funksjonene når bruken av området endres, f .eks . når et kontor blir

endret til en butikk .

Mulighetene er mange med KNX .

Enhver forandring

du gjør øker din

avkastning

En investering i et KNX system er noe høyere i

forhold til tradisjonell installasjon . Men sett fra

bygningens totale livssyklus vil de ekstra kostnadene

reduseres over tid . Med et KNX system

får du en infrastruktur som gir økt fleksibilitet,

enklere vedlikehold og reduserte driftskostnader .

Men viktigst av alt; tilpasning av eiendommens

infrastruktur, er det mest kostnadseffektive man

kan velge, for å møte forandringer som vil komme

over tid .

TIDSSTYRING KONTROLL OG OVERVÅKING KOMMUNIKASJON OG

INTEGRERING

At klokker aldri går likt i f .eks . skoler, er

et velkjent fenomen . KNX kan sørge for

at alle ur er synkroniserte .

Display og operatørpaneler for informasjon,

kontroll, styring og overvåking

av funksjoner og systemer .

Løsninger for fjernkontroll og overvåkning

via internett, og for integrering av

forskjellige systemer/funksjoner .

KNX

71


KNX

72

KNX moduler for alle typer

bygningsfunksjoner

INFrAsTrUKTUr

Moduler til å bygge opp basisfunksjonene i en bygning:

Strømforsyning, kabler, datagrensesnitt og forskjellige typer inn-og utganger

.

KoMForT

Styring av lys

Inkluderer moduler som trykknapper og dimmere for styring av lys .

Disse kan utvides med konstantlysregulatorer, bevegelsesdetektorer,

tidsstyring osv .

HVAC (Varme, kjøling og ventilasjon)

Et bredt utvalg av moduler for styring av varme (radiatorer,

gulvvarme osv .), ventilasjons- og kjøle-anlegg:

Temperatursensorer, fan coil regulatorer, varmeaktuatorer, brytere osv .

Temperaturkontroller for ventiler, f .eks . radiatorer .

Solavskjerming

Også her finnes en rekke produkter og løsninger å velge mellom, som for

eksempel værstasjoner, persienneaktuatorer og temperaturfølere .

DeTeKTorer

Bevegelsesdetektorer kan f .eks . styre lys, varme, kjøling og ventilasjon .

eNØK

KNX kan programmeres slik at bygget kun benytter den energien som er

nødvendig . Det kan kan altså legges opp til et behovsstyrt forbruk .

KoNTroll oG oVerVåKING

Display og operatørpaneler for informasjon, kontroll, styring og

overvåking av forskjellige funksjoner .

TIDssTYrING

Tidsbrytere med DCF for sentral tidskontroll som inkluderer år, uke, dag og

time impulsprogrammer med automatisk tilpasning for kontroll av stemplingsur

.

KoMMUNIKAsJoN oG INTeGrAsJoN

KNX er en åpen standard, og kommunikasjon mot omverden er enkel .

Internettkontroll for fjernstyring og overvåking av private boliger og næringsbygg

.

Gateway for integrering av belysningssystemer som for eksempel DALI .


P81594 P99681 P99672

P99677

BlåBoKser

Spenningsforsyninger Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Alle linjer og områder i et KNX system, må ha en egen strømforsyning . Man må benytte en spesiell

KNX strømfornying, og kan altså ikke benytte en vanlig 24V DC forsyning . Dette for ikke å ødelegge

signalene som overføres bussen .

Spenningsforsyningen plasseres DIN-skinne i foredlingen . For små installasjoner, eller for å forsyne

hovedlinjer / områder, kan man benytte en 160mA strømforsyning . Hvis man skal forsyne to separate

linjer fra samme fordeling, kan man benytte en 2 x 230mA strømforsyning .

Hvis man derimot har utnyttet linjene fullt ut, eller har produkter som relativt sett krever mye strøm

(eks ventilmotorer), bør man velge en 640mA.

KNX strømforsyning 320 DIN MTN683429 4546462

KNX strømforsyning 2x320 DINt MTN683729

KNX strømforsyning 640 m/batt .tilk DIN MTN683890 4546466

KNX strømforsyning 320 m/batt .tilk DIN MTN683129 4546460

KNX UPS batt 17Ah MTN668991

KNX backup batt 7,2Ah MTN668990 4546433

KNX strømforsyning 24VDC / 0,4A DIN MTN693003 4545479

KNX strømforsyning 24VDC / 1A DIN MTN693004 4546480

KNX strømforsyning 24V AC / 1A DIN MTN693529

Linjekopler Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Linjekopleren er for å skille to linjer fra hverandre . Man kan maks ha 64 deltagere en linje,

Begge sider av linjekopleren må ha en KNX strømforsyning .

KNX Linje / områdekobler DIN MTN680204 4546441

Busskoplere Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Det finnes noen få produkter i sortimentet vårt som krever en ekstern busskopler .

Busskopleren festes først til blåboksen, og så kan man snappe inn applikasjonsenheten etter .

KNX busskopler for term/pir MTN690099 4546476

Systemtilbehør Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Systemtilbehør “døde” produkter som benyttes sammen med andre KNX produkter fra Schneider,

og som ikke naturlig hører inn under noen av de andre kategoriene .

KNX Bussklemme rød/grå MTN689701 4546471

KNX Bussklemme gul/hvit MTN689702 4546472

KNX

73


KNX

74

627519

627619

627819

617419

627519

P100433

System M, Pluss Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Schneider har noen av markedets beste trykkapper i vår pluss-serie . Dette er trykknapper med meget

høy funksjonalitet til en god pris .Trykknappene er i såkalt monoblokk utføresle . Det vil si at busskobleren

er inkludert i hver enkelt trykknapp . Dette reduserer behovet for komponenter og letter

installasjonen .

KNX trykk 2kn sys-M phv MTN627519 4546249

KNX trykk 2kn sys-M alu MTN627560 4546251

KNX trykk 4kn sys-M phv MTN627619 4546254

KNX trykk 4kn sys-M alu MTN627660 4546256

KNX trykk 4 knapp sys-M b-phv MTN617219 4546216

KNX trykk 8kn sys-M phv MTN627819 4546258

KNX trykk 8kn sys-M alu MTN627860 4546260

KNX rykk 8 knapp sys-M b-phv MTN617419 4546218

KNX rykk 8 kn/IR sys-M b-phv MTN617519 4546220

KNX rykk 8 kn IR sys-M phv MTN627919 4546262

System D, Pluss Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Schneider har noen av markedets beste trykkapper i vår pluss-serie . Dette er trykknapper med meget

høy funksjonalitet til en god pris . Trykknappene er i såkalt monoblokk utføresle . Det vil si at busskobleren

er inkludert i hver enkelt trykknapp . Dette reduserer behovet for komponenter og letter installasjonen

.

KNX trykk 2kn sys-D phv MTN628019 4546266

KNX trykk 2kn sys-D alu MTN628060 4546269

KNX trykk 2kn sys-D stål MTN628046 4546268

KNX trykk 4kn sys-D stål MTN628146 4546275

KNX trykk 6kn sys-D phv MTN628219 4546279

KNX trykk 6kn sys-D stål MTN628246 4546281

KNX trykk 8kn sys-D phv MTN628319 4546285

KNX trykk 8kn sys-M stål MTN628346 4546287

KNX rykk 8 kn/IR sys-D phv MTN628419 4546291

KNX rykk 8 kn IR sys-M stål MTN628446 4546293


BlåBoKser

Artic Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

L9942988

P105936

Trykknappene i Artic design passer inn i samme rammesystem som øvrige Artic produkter fra

Schneider . Disse trykknappene har mange fine funksjoner for indikering med LED i flere farger .

Trykknappene har noe mindre funksjonalitet enn trykknappene i pluss-serien .

KNX trykk flex artic hvit CCT10114 4545431

KNX trykk flex artic matt hvit CCT10115 4545432

KNX trykk flex artic antrasitt CCT10116 4545433

KNX trykk flex artic metallisk CCT10117 4545434

System M Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Veggmonterte bevegelsesfølere med 180 graders detekteringsvinkel . Detektorene egner seg for styring

av lys og varme / kjøling innendørs . Detektorene finnes både for montering 1,1 m og 2,2 m .

Detektorene trenger ekstern busskobler (690099).

KNX busskobler for term/pir MTN690099 4546476

KNX PIR 180 2,2 m sys-M phv MTN630219 4546317

KNX PIR 180 2,2 m sys-M ant MTN630214 4546316

KNX PIR 180 2,2 m sys-M alu MTN630260 4546319

KNX PIR 180 1,1 m sys-M phv MTN624319 4546242

KNX PIR 180 1,1 m sys-M ant MTN624314 4546241

KNX PIR 180 1,1 m sys-M alu MTN624360 4546244

System D Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Veggmonterte bevegelsesfølere med 180 graders detekteringsvinkel .

Detektorene egner seg for styring av lys og varme / kjøling innendørs .

Detektorene trenger ekstern busskobler (690099).

KNX busskobler for term/pir MTN690099 4546476

KNX PIR 180 1,1 m sys-D phv MTN621419 4546227

KNX PIR 180 1,1 m sys-D ant MTN621460 4546230

KNX PIR 180 1,1 m sys-D stål MTN621446 4546229

Takmontert Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Schneiders takmonterte bevegelsesdetektorer er av de klart

mest avanserte markedet . Med 5 kanaler og 4 sensorer som

kan paramentreres fritt kan man lage mange energieffektive

styringer uten at det går ut over brukerens komfort .

KNX PIR 360 nærvær basis phv MTN630719 4546326

KNX PIR 360 nærvær basis alu MTN630760 4546327

KNX PIR 360 nærvær phv MTN630819 4546328

KNX PIR 360 nærvær alu MTN630860 4546329

KNX PIR 360 nærvær/IR phv MTN630919 4546330

KNX PIR 360 nærvær/IR alu MTN630960 4546331

Påvegg Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Bevegelsesdetektorer for utendørs montering og tilkobling til KNX .

KNX PIR 220 connect phv MTN631519 4546333

KNX

75


KNX

76

623219

625919

9943017 P99635

P100439

System M Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Termostater for styring av varme og kjøling i rom innendørs i designet System M .

Schneider har termostater både med og uten trykknapper og display . Termostatene skal installeres

sammen med tilhørende busskobler .

KNX busskobler for RTR MTN623299 4546236

KNX m-trykk 4kn . RTR sys-M phv MTN623219 4546233

KNX m-trykk 4kn . RTR sys-M ant MTN623214 4546232

KNX m-trykk 4kn . RTR sys-M alu MTN623260 4546235

KNX m-trykk 8kn . RTR sys-M phv MTN623619 4546238

KNX m-trykk 8kn . RTR sys-M ant MTN623614 4546237

KNX m-trykk 8kn . RTR sys-M alu MTN623660 4546240

KNX busskobler for term/pir MTN690099 4546476

KNX termostat sys-M b-ph MTN625919

System D Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Termostater for styring av varme og kjøling i rom innendørs i designet System M .

Schneider har termostater både med og uten trykknapper og display . Termostatene System Design

skal installeres sammen med tilhørende busskobler .

KNX busskobler for RTR MTN623299 4546236

KNX m-trykk 4kn . RTR sys-D phv MTN628719 4546296

KNX m-trykk 4kn . RTR sys-D stål MTN628746 4546298

KNX m-trykk 8kn . RTR sys-D stå MTN628846 4546304

KNX busskobler for term/pir MTN620099 -

KNX termostat sys-D MTN624919 -

KNX termostat sys-D MTN624946 -

Plantec Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

KNX busskobler for RTR MTN623299 4546236

Artic Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Termostater for styring av varme og kjøling i rom innendørs i designet Artic .

Termostatene skal installeres sammen med tilhørende busskobler .

KNX trykk flex artic hvit CCT10122 4545451

KNX trykk flex artic matt hvit CCT10123 4545452

KNX trykk flex artic antrasitt CCT10124 4545453

KNX trykk flex artic metallisk CCT10125 4545454


P99639

P99669

P99676

P99650

P99636

BlåBoKser

Binærinnganger DIN-skinne Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Inngangsmoduler for innsamling av digitale signaler fra andre systemer eller produkter som ikke har

KNX tilkobling direkte . Modulene er for montering standard DIN skinne .

KNX binærinngang 4 x 10 DIN MTN644492 4546377

KNX binærinngang 8 x 10 DIN MTN644592 4546378

KNX binærinngang 4 x 24 DIN MTN644892 4546381

KNX binærinngang 8 x 24 DIN MTN644792 4546380

KNX binærinngang 4 x 230 DIN MTN644992 4546382

KNX binærinngang 8 x 230 DIN MTN644692 4546379

Binærinnganger innfelte Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Inngangsmoduler for innsamling av digitale signaler fra andre systemer eller produkter som ikke har

KNX tilkobling direkte . Modulene er for innfelling i f .eks . veggbokser .

KNX binærinngang 2/2 K innf MTN670802 4546435

KNX binærinngang 4/4 K innf MTN670804 4546436

KNX binærinngang 4/10 K innf MTN639898 4546375

Analoginnganger DIN-skinne Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Inngangsmoduler for innsamling av analoge signaler fra andre systemer eller produkter som ikke har

KNX tilkobling direkte . Modulene er for montering standard DIN skinne .

KNX analoginngang 4 K DIN MTN682191 4546447

KNX analoginngang 4 K slave DIN MTN682192 4546448

DIN-skinne 16A Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Reléutganger for kobling av laster inntil 16A . Modulene har meget avansert programvare og vil for det

meste kunne løse oppgavene man tiltenker de uten bruk av funksjonsmoduler . Utgangsmodulene er

for DIN-skinne montasje .

KNX binærinngang 2 x 230/16 DIN MTN647393 4546397

KNX binærinngang 4 x 230/16 DIN MTN647593 4546482

KNX binærinngang 8 x 230/16 DIN MTN647893 4546399

KNX binærinngang 12 x 230/16 DIN MTN648493 4546403

Innfeldte 16A Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Reléutganger for innfelling i f .eks . veggbokser .

Samme programvare som standard 16A relémodul for DIN-skinne .

KNX binærinngang 1 x 230/16 innf MTN629993 4546315

KNX

77


KNX

78

P99659

For 230V dimming Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Dimmere for alle dimbare laster . Modulene er for DIN skinnemontasje .

Dimmerne har svært avansert programvare som vil dekke de aller fleste funksjonskrav uten bruk av

logikkmoduler .

KNX uni dimmer 4 x 230V/150 DIN MTN649315 4546411

KNX uni dimmer 2 x 230V/300 DIN MTN649330 4546412

KNX uni dimmer 1 x 230V/500 DIN MTN649350 4546413

KNX uni dimmer 1 x 230V/1000 DIN MTN649310 4546410

Spesialdimmere Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

(1­10V, DALI etc.)

P99671

P99556 P99645

P102514

Dimmere / gateways for dimming av lamper som ikke er direkte dimbare over 230V .

KNX 1-10V utgang 1 kanal DIN MTN647091 4546396

KNX 1-10V utgang 3 kanal DIN MTN646991 4546394

KNX Dali gateway 16/64 DIN MTN680129 4546440

Ventilmotorer Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Ventilmotorer for direkte tilkobling til KNX bussen . Motorene monteres ventilen til radiator eller kjølebaffel

. I mange tilfeller er det behov for et adapter mellom ventilmotoren og ventilen . Kontakt oss for

hjelp med å finne det rette adapteret .

KNX EMO v . motor phv MTN639119 4546367

KNX EMO v . motor 2 inng . phv MTN639118 4546366

KNX prog . magnet EMO MTN639190 4546374

Varmeaktor Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Utgangsmoduler for styring av thermoshuntventiler . Brukes som regel ved vannbåren gulvvarme .

KNX varmeutgang 6 x 230 DIN MTN655129

Termiske ventiler Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Termiske ventiler (thermoshunt) for montering samlestokk for vannbåren varme.

Shunten monteres samlestokken ved hjelp av adapter . Kontakt oss for hjelp med å velge rett

adapter .

KNX thermoshunt 230V AC/DC MTN639125 4546369

KNX v . adapter VA 10 Dumser MTN639110 -

KNX v . adapter VA 50 Honeywell MTN639150 4546371

KNX v . adapter VA 78 Danfoss MTN639178 4546372

KNX v . adapter VA 80 MTN639180 4546373


P85810 P99666

P99662

P99663

BlåBoKser

Persiennemodul Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Persienneutganger for montasje DIN skinne . Modulene kan også brukes til markise .

Sammenkoblig med værstasjon er mulig .

KNX pers . utg 2 x 230/10 DIN MTN649802 4546415

KNX pers . utg 4 x 10 DIN MTN649804 4546416

KNX pers . utg 8 x 10 DIN MTN649808 4546417

KNX pers . utg 4 x 6 DIN MTN646704 4546390

KNX pers . utg 4 x 24/6 DIN MTN648704 4546405

Markisemodul Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Utgangsmoduler for styring av markiser . Kan ikke brukes til persienne .

Modulene er for DIN skinne montasje .

KNX markise utg . 4 x 10 DIN MTN649704 4546414

Utgang-/ Persiennemodul kombi Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Kombinerte utgang- og persiennemoduler .

Hver kanal (2 reléer) konfigureres som vanlig relé eller som persienne/markiseutgang.

Modulene er for DIN skinne montasje .

KNX pers/bn utg 8 x /16 x /10 DIN MTN649908 4546418

KNX pers/bn utg 12 x /24 x /10 DIN MTN649912 4546419

Innfelt persiennemodul Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Persienneutganger for innfelling i f .eks . veggboks .

KNX markise utg . 1 x 230/6 innf . MTN627299

Kombiføler-lys og temperatur Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Kombinerte følere for lys og temperatur .

Kan brukes som værstasjon for solavskjerming der hvor solavskjerming er innendørs og dermed ikke

følsom for vind .

KNX LU 131 lys/temp sensor CCT10032 4545650

KNX

79


KNX

80

P92216

P99676

P102588

Værstasjon kombi Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Alt i ett værstasjon . Meget enkel å montere og driftsette .

Passer ypperlig til bolig og mindre bygg der det ikke er behov for å sette opp andre fasader og flere

sensorer .

KNX Værstasjon all in one CCT10062 4545830

Værstasjon DIN Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Avansert værstasjon for montering DIN skinne .

Følere monteres ut tak eller fasade .

Værstasjonen gir mulighet for å bygge opp en spesialtipasset værstasjon for hvert enkelt bygg .

Passer ypperlig til store bygg der flere fasader skal styres uavhengig av hverandre .

KNX Værstasjon 4 K DIN MTN682991 4546455

KNX kombisensor for værstasjon MTN663692 4546427

KNX vindsensor 0-10V MTN663591 4546421

KNX vindsensor 0-10V MTN663592 4546422

KNX regnsensor for værstasjon MTN663595 4546425

KNX lyssensor for værstasjon MTN663593 4546423

KNX skumringssensor for værstasjon MTN663594 4546424

KNX teperatursensor for værstasjon MTN663596 4546426

Touch display Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Touchscreen med KNX tilkobling .

Skjermen kan tilkobles direkte med tilhørende KNX modul,

eller direkte via LAN dersom det er KNX/IP router i systemet .

KNX IP touchpanel 10 MTN683090 4546456

KNX busmodul f . IP panel MTN683093 4546459

KNX tabbeboks f . IP panel MTN683092 4546458

Minitablå (MT701) Produktbeskrivelse Typenr . El . nr .

Enkelt og billig panel som har de funksjonene de fleste etterspør i boliig .

Kobles direkte til KNX og driftsettes via ETS 3 .

KNX MT-701 LCD panel MTN682590 4546451

KNX monteringsboks f . MT-701 MTN682591 4546452

KNX designramme f . MT-701 phv MTN682592 4546453

KNX designramme f . MT-701 alu MTN682593 4546454


BlåBoKser

KNX

81

More magazines by this user
Similar magazines