FELG/VOGNLISTE - P. Holth AS

pholth.no

FELG/VOGNLISTE - P. Holth AS

felGkolleksjon oG prisliste 2012

felG/VoGnliste


salgs 0g lEVERingsBEtingElsER

Betalingsbetingelser:

• Netto pr 30 dager hvis ikke annet avtalt

• Forfalt beløp belastes med 12 % p.a. etterskuddsrente

leveringsbetingelser:

• Fraktfritt f.o.m. 4 dekk/felger

• Småordregebyr Kr. 100,- under 4 enheter

• Utsendelse tilbehør porto/ekspedisjonsgebyr Kr. 50,-

Retur av varer:

• All retur avtales på forhånd

• Avsender betaler returfrakt

• Returskjema skal følge returvarene

• Ønskes varen returnert uten at dette skyldes selger eller varen,

krediteres 90 % av varens verdi hvis ikke annet avtalt

Reklamasjoner:

• Retur av reklamasjoner avtales på forhånd

• Returfrakt bet. av avsender, og krediteres ved godkjent reklamasjon

• Returskjema skal følge varen ved retur

Eiendomsrett:

• Eiendomsretten til varen forblir hos leverandøren inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet

mislighold av fordringer:

• Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer, forfaller vårt tilgodehavende straks til betaling

• Vi anser vårt kredittforhold som opphørt, og fremtidig salg vil skje mot kontant betaling

• Ny kreditt kan ikke innvilges før ny vurdering er foretatt.

• Det regnes som mislighold når inkassovarsel er sendt og betalingsfristen er overskredet

miljøavgift:

• Kr. 12,- for personbildekk

• Kr. 75,- for alle lastebildekk

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

oslo 08/08-2011

tilBEHøR

Bolt/mutter 20,-

Ventiler 20,-

Senterring 30,-

Senterlogo 30,-

Senterkopp - liten 30,-

Senterkopp - stor 100,-

Senterlokk 100,-

adresse i stÅlFJÆRa 1 i 0975 oslo

telefon i 22 07 28 30

telefax i 22 07 28 31

e-mail i FiRmaPost@PHoltH.no

Web i www.PHoltH.no


kvALITETSMERkIng InnHOLd

japan light alloy Wheel (jWl) er en standard for

personbiler . Det japanske departementet for land,

infrastruktur og transport krever at aluminiumsfelger

som selges til personbiler i japan er stemplet

med jWl . stempelet/merket settes på felger som

er godkjent i henhold til standarden og produsentens

eget sertifiseringssystem .

Tilsvarende merking av aluminiumsfelger til lettere

lastebiler og busser .

alle kjøretøyer med lT dekk skal benytte denne

merkingen .

Vehicle Inspection association (VIa) er en 3 . parts

organisasjon som bekrefter at en felg tilfredstiller

kravene definert i jWl og jWl-T . VIa merking

benyttes på felger som er godkjent i henhold til

strenge krav til kvalitet og styrke, og som tilfredstiller

jWl og jWl-T .

FELgMERkIng

ET = InnPRESS

Innpress forteller hvor mye felgen bygger innover

eller utover .

lavere tall = lenger ut - høyere tall = lenger inn .

eks .: original eT 45 . en felg med eT 42 bygger 3

mm lenger ut . sporvidden øker med 6 mm .

CB

senteråpning i felgen .

PCd = BOLTSIRkEL

A B A B

Hvordan vi måler boltsirkel

på en fire- eller

sekshullsfelg.

mål fra senter hull a til senter

hull B .

Hvordan vi måler

boltsirkel på en

femhullsfelg.

mål fra senter hull a til

midt i mellom to hull

tvers over for hull a til

punkt B .

FELgPRESEnTASJOn

Dimensjon - Pris -

Boltsirkel - Innpress . . . . . . . . . . . . . . . 4-13

BILMERkER

audi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

BmW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Chevrolet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Chrysler - Dodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Citroën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Daihatsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Honda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Hyundai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

jaguar - jeep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

kIa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

landrover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

lexus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

mazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

mercedes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

mitsubishi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

nissan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

opel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Peugeot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Renault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Rover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

saab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

seat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

skoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ssang Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

subaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

suzuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Toyota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Volkswagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Volvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

uTgåEndE FELgER

Dimensjon - Pris -

Boltsirkel - Innpress . . . . . . . . . . . . . . 26-27

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

EnkELTE FELgER kAn AvvIkE uTOvER dE LOvLIgE 15 MM SPORvIddEFORAndRIng P-HolTH felgkolleksjon | 3


nYHET!

nYHET!

nYHET!

01 PH TuRBIn

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

7,0x16 1495,- 5-108 43 67,1

5-112 30-42 66,6

5-114,3 42 67,1

5-120 30-44 72,6

7,5x17 1648,- 5-108 43 67,1

5-112 30-42 66,6

5-114,3 42 67,1

5-120 30-44 72,6

7,5x18 1695,- 5-108 43 67,1

5-112 30-42 66,6

5-114,3 42 67,1

5-120 30-44 72,6

7,5x19 1995,- 5-108 43 67,1

5-112 30-42 66,6

5-114,3 42 67,1

5-120 30-44 72,6

02 PH SPLIT

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

7,0x16 1495,- 5-108 43 67,1

5-112 30-42 66,6

5-114,3 42 67,1

5-120 30-44 72,6

7,5x17 1648,- 5-108 43 67,1

5-112 30-42 66,6

5-114,3 42 67,1

5-120 30-44 72,6

7,5x18 1695,- 5-108 43 67,1

5-112 30-42 66,6

5-114,3 42 67,1

5-120 30-44 72,6

7,5x19 1995,- 5-108 43 67,1

5-112 30-42 66,6

5-114,3 42 67,1

5-120 30-44 72,6

03 T724

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

7,5x17 1495,- 5-108 45 67,1

5-112 35-45 66,5

5-114,3 35 67,1

5-120 30 72,6

8,0x18 1625,- 5-108 45 67,1

5-112 35-45 66,5

5-114,3 35 67,1

5-120 30 72,6

9,0x18 1625,- 5-120 32 72,6

8,5x19 1995,- 5-108 45 67,1

5-112 35-45 66,5

5-114,3 35 67,1

5-120 35 72,6-74,1

9,5x19 1995,- 5-112 35-45 66,5

5-120 39 72,6

5-120 20 74,1

8,5x20 2295,- 5-120 35 72,6-74,1

10,0x20 2295,- 5-120 40 72,6

5-120 20-45 74,1

5-112 45 66,6

5-130 45 71,6

10,0x22 3345,- 5-120 45 74,1

5-112 45 66,6

5-130 45 71,6

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

4 | P-HolTH felgkolleksjon ALLE PRISER ER EkS. MvA


nYHET!

nYHET!

nYHET!

ALLE PRISER ER EkS. MvA

04 FOx Fx5

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

7,0x16 1550,- 5-108 45 73,1

5-112 35-45 73,1

5-114,3 40 73,1

5-120 35 72,6

5-105 38 56,6

5-115 38 70,2

7 .5x17 1720,- 5-108 45 73,1

5-112 35-45 73,1

5-114,3 40 73,1

5-120 35 72,6

7 .5x18 1995,- 5-114,3 40 73,1

5-105 38 56,6

5-115 38 70,2

05 FOx Fx2

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6 .5x15 1295,- 4-108 25 65,1

6 .5x16 1550,- 4-108 25 65,1

7,0x17 1720,- 4-108 25 65,1

06 TwIST 2

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

7,5x18 1625,- 5-112 35-45 66,6

5-114,3 40 67,1

8,0x19 1995,- 5-112 35-45 66,6

5-114,3 40 67,1

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

P-HolTH felgkolleksjon | 5


07 S 110

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

7,0x16 1584,- 5-108 42 67,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

7,5x17 1758,- 5-108 42 67,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

8,0x18 1869,- 5-108 42 67,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

08 S 108

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,0x15 1357,- 5-108 42 67,1

5-112 42 67,1

5-114,3 42 67,1

6,5x16 1584,- 5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-110 42 65,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

7,0x17 1758,- 5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-110 42 65,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

09 TAM 3101

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

7,5x17 1795,- 5-112 45 67,1

8,0x18 2195,- 5-112 45 67,1

5-114,3 42 67,1

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

6 | P-HolTH felgkolleksjon ALLE PRISER ER EkS. MvA


ALLE PRISER ER EkS. MvA

10 S 025

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

7,0x17 1758,- 5-108 42 67,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

7,5x18 1869,- 5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-112 42 67,1

5-114,3 42 67,1

11 S 018

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

8,0x17 1795,- 5-120 20 84,1

8,0x18 2195,- 5-114,3 35 84,1

5-120 25 84,1

8,5x18 2195,- 6-139,7 20 110,1

9,0x20 2995,- 5-130 20 84,1

6-114,3 25 110,1

6-139,7 20 110,1

5-114,3 35 84,1

10,0x22 3495,- 5-108 40 73,1

5-112 40 73,1

5-120 40 73,1

5-130 40 73,1

12 S 076 - PHAnTOM

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

7,5x17 1795,- 5-100 35 67,1

5-112 35 66,6

5-114,3 45 67,1

7,5x18 2195,- 5-114,3 42 67,1

8,0x18 2195,- 5-100 35 67,1

5-110 35 67,1

5-112 35 66,6

5-120 35 72,5

8,0x19 2495,- 5-114,3 45 67,1

8,5x19 2495,- 5-120 35 72,5

8,5x20 2995,- 5-120 45 72,5

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

P-HolTH felgkolleksjon | 7


13 PH

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,5x15 1215,- 5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-112 42 67,1

5-114,3 42 67,1

7,0x16 1460,- 5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-110 42 65,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

7,5x17 1648,- 5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-110 42 65,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

7,5x18 1695,- 5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-110 42 65,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

14 Lz 369

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

5,5x14 1030,- 4-100 38 67,1

6,0x15 1030,- 4-100 42 67,1

4-108 25 65,1

5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

6,5x16 1230,- 4-108 26 65,1

4-114,3 42 67,1

5-100 42 67,1

5-108 28 67,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

7,0x17 1540,- 5-108 28 67,1

15 Lz 371

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,0x15 1030,- 4-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

6,5x16 1230,- 5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

8 | P-HolTH felgkolleksjon ALLE PRISER ER EkS. MvA


ALLE PRISER ER EkS. MvA

16 CARO

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,5x15 1215,- 5x100 42 67,1

5x108 42 67,1

5x112 42 66,6

5x114,3 42 67,1

7,0x16 1460,- 5x100 42 67,1

5x108 42 67,1

5x112 42 66,6

5x114,3 42 67,1

17 TwIST 1

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,5x15 995,- 4-100 42 67,1

5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-112 42 67,1

5-114,3 42 67,1

7,0x16 1195,- 5-112 42 67,1

5-114,3 42 67,1

7,5x17 1648,- 5-108 45 67,1

5-112 42 67,1

5-114,3 42 67,1

18 kELBER

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,5x15 1215,- 4-100 42 67,1

5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-110 42 65,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

7,0x16 1460,- 4-100 42 67,1

5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

7,5x17 1648,- 5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-110 42 65,1

5-112 42 65,1

5-114,3 42 67,1

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

P-HolTH felgkolleksjon | 9


19 MIkA SILvER

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,5x15 1215,- 4-100 42 67,1

4-108 42 63,4

4-114,3 42 67,1

5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

7,0x16 1460,- 4-100 42 67,1

4-108 42 67,1

4-114,3 42 67,1

5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

7,5x17 1648,- 5-114,3 42 67,1

20 M 24

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

7,5x17 1990,- 5-108 28 67,1

8,0x18 2346,- 5-108 28 67,1

21 FOx R1

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

8,0x18 1695,- 5-108 42 67,1

5-114,3 42 67,1

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

10 | P-HolTH felgkolleksjon ALLE PRISER ER EkS. MvA


nYHET!

ALLE PRISER ER EkS. MvA

22 S 027

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

8,0x17 2315,- 6-114,3 25 66,1

6-139,7 15 110,0

23 TRuCkSTAR

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

8 .5x18 2420,- 6-139 .7 35 67,1

6-139 .7 15 110,0

6-114 .3 15 66,1

9 .0x20 3522,- 6-139 .7 35 67,1

6-139 .7 15 110,0

6-114 .3 20 66,1

24 PH 4x4

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

8,0x16 1985,- 6-139,7 16 108,0

8,0x17 2315,- 6-139,7 16 108,0

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

P-HolTH felgkolleksjon | 11


nYHET!

25 S 015

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

8,0x16 1985,- 6-114,3 25 66,1

6-139,7 15 110,0

26 SE 65 4wd

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,5x15 1571,- 6-139,7 25 110,0

27 vIPER COMMERCIAL

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,5x16 1971 ,- 5-118 50 71,1

5-120 50 65,1

28 FOx 2wd

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,5x15 1571,- 6-139,7 27 108,0

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

12 | P-HolTH felgkolleksjon ALLE PRISER ER EkS. MvA


nYHET!

ALLE PRISER ER EkS. MvA

29 JCL

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,5x15 1239,- 5-100 35 57,1

6,5x16 1489,- 5-105 39 56,6

5-118 50 71,1

7,0x16 1489,- 5-98 31 58,1

5-108 32 65,1

5-115 45 70,3

5-120 50 65,1

5-127 40 71,5

7,5x17 1733,- 5-108 32 65,1

5-120 41 67,1

* = RoYal 1985,-

30 S-010

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,5 x 16 1971,- 5-112 50 66,6

7,5 x 17 2289,- 5-112 52,5 66,6

5-120 52,5 65,1

31 M 302 EL

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

4,0x15 1290,- 4-100 35 56,1

5,0x15 1290,- 4-100 35 54,1

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

P-HolTH felgkolleksjon | 13


AudI

Modeller Felgnummer

A3 -03

5x100 - B14x1,50 - 57,1 - 38 08 • 10 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19

A3 04- I TT 04- I Q3 12-

5x112 - B14x1,50 - 57,1 - 50 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

A4 95-07 I A6 95-10 I S2 I S4 I S6

S8 I Allroad 06- I Q3 12-

5x112 - B14x1,50 - 57,1 - 35/45 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

A4 08- I Q5 08-

5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 39 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

A5 I A4 ALLROAd 09- I A6 11- I A7 11-

5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 28 01 • 02

A1 10- I A2 09-

5x100 - B14x1,50 - 57,1 - 31 29

Ta kontakt for andre alternative

BMw

Modeller Felgnummer

1-SERIE 04- I 3-SERIE 91-98 (e-36) I z3 I z4

3-SERIE 98-05 (e-46) I 5-SERIE 4x4 (e-60/e-61)

5x120 - B12x1,50 - 72,5 - 42 01 • 02 • 03 • 04 • 12

3-SERIE* 05- (e-90) I x1 09-

5x120 - B12x1,50 - 72,5 - 34 01 • 02 • 03 • 04 • 12

* 325D+ Ikke 16” og 17”

5-SERIE 77-95 (e-34) I 5-SERIE 03-09 (e-60)

6/7-SERIE -02

5x120 - B12x1,50 - 72,5 - 20 03 • 11

5-SERIE 96-03 (e-39)

5x120 - B12x1,50 - 74,1 - 20 03 • 11

7-SERIE* 03-09 (e-65)

5x120 - B14x1,50 - 72,5 - 24 03 • 11

* Ikke 17”

x3 -10 I x5 -06

5x120 - B14x1,50 - 72,5 - 48 01 • 02 • 03 • 04 • 12

x5 06-

5x120 - B14x1,25 - 74,1 - 48 01 • 02 • 03 • 04 • 12

x3 11-

5x120 - B14x1,25 - 72,5 - 43 01 • 02 • 03 • 04 • 12

5-SERIE 11- I 7-SERIE 09-

5x120 - B14x1,25 - 72,5 - 30 01 • 02 • 03

Ta kontakt for andre alternativer

CHEvROLET

Modeller Felgnummer

CAPTIvA

5x114,3 - m12x1,50 - 70,3 - eT 45 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

nExIA I LAnOS I nuBIRA -00

4x100 - B12x1,50 - 56,5 - eT 49 14 • 15 • 17 • 18 • 19

TAHOE I SuBuRBAn 92- I ASTRO 03-

6x139,7 - m14x1,50 - 110 - eT 44 22 • 23 • 24 • 25

nuBIRA 00-03 I kALOS I AvEO

4x100 - m12x1,50 - 56,5 - eT 49 14 • 15 • 17 • 18 • 19

nuBIRA 03- I LAnCETTI I EvAndA I TACuMA

CRuzE I EPICA

4x114,3 - m12x1,50 - 56,5 - eT45 14 • 19

14 | P-HolTH felgkolleksjon

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

EnkELTE FELgER kAn AvvIkE uTOvER dE LOvLIgE 15 MM SPORvIddEFORAndRIng


CHRYSLER / dOdgE

Modeller Felgnummer

STRATuS I nEOn I PT-CRuISER

SEBRIng -06

5x100 - m12x1,50 - 57,1 - 40 08 • 10 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19

vOYAgER 90-07 I vISIOn I 300M

CALIBER -05 I SEBRIng 07-

5x114,3 - m12x1,50 - 71,5 - eT 40 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

CALIBER 06- I AvEngER 06-

5x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - eT 40 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

vOYAgER 07- I JOuRnEY 08-

5x127 - m12x1,50 - 71,5 - eT 40 29

CITROËn

Modeller Felgnummer

Ax 02- I zx I Bx I SAxO

4x108 - B12x1,25 - 65,1 - 22 05 • 14

xAnTIA I xSARA I BERLIngO -07

C5 -04 I PICASSO

4x108 - B12x1,25 - 65,1 - 18 Ta konTakT

C2 I C3 I C4 I C5 05-07 I dS 3 10-

dS 4 11- I dS 5 12-

4x108 - B12x1,25 - 65,1 - 25/29 05 • 14

C1

4x100 - B12x1,50 - 54,1 - 39 14 • 15 • 17 • 18 • 19

xM

5x108 - B12x1,25 - 65,1 - 44 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

EvASIOn I C8 I JuMPY -06

5x98 - B14x1,50 - 58,1 - 31 29

JuMPY 07-

5x108 - B12x1,25 - 65,1 - 38 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

JuMPER 5

5x118 - B14x1,50 - 71,1 - 50 27 • 29

C-CROSSER

5x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - 40 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

BERLIngO 08-

4x108 - B12x1,25 - 65,1 - 27 05 • 14

C5 08-

5x108 - B12x1,25 - 65,1 - 32 20 • 29

C3 PICASSO 09-

4x108 - B12x1,25 - 65,1 - 23 05 • 14

C-zERO 11-

4x100 - m12x1,50

4,0x15 - 56,1- eT35

5,0x15 - 54,1- eT35 31

dAIHATSu

Modeller Felgnummer

CHARAdE 87- I APPLAuSE I ASTRAI

4x100 - m12x1,50 - 56,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

YRv I gRAnd MOvE I SIRIOn

4x100 - m12x1,50 - 54,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

TERIOS

5x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - 35 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

Telefon

Telefon

I

I

22

22

07

07

28

28

30

30

Telefax

Telefax

I

I

22

22

07

07

28

28

31

31

e-maIl

e-maIl

I

I

FIRMAPOST@PHOLTH.nO

FIRMAPOST@PHOLTH.nO

EnkELTE FELgER kAn AvvIkE uTOvER dE LOvLIgE 15 MM SPORvIddEFORAndRIng

P-HolTH felgkolleksjon | 15


FIAT

Modeller Felgnummer

CROMA 06- I APPLAuSE I ASTRAI

5x110 - m12x1,50 - 65,1 - 39 08 • 12 • 13 • 18

gRAndE PunTO(kun Inka) I LInEA

4x100 - B12x1,50 - 58,1 - 39 14 • 15 • 17 • 18 • 19

duCATO 230 I 244 I 250

5x118 - B14x1,50 - 71,1 - 50 27 • 29

SCudO -06 I dOBLO 11-

5x98 - B14x1,50 - 58,1 - 31 29

SCudO 06-

5x108 - B12x1,25 - 65,1 - 38 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

SEdICI 06-

5x114,3 - m12x1,25 - 60,1 - 50 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

FORd

Modeller Felgnummer

FIESTA 90-07 I ORIOn 90- I ESCORT 90-

kA -08 I SIERRA

4x108 - m12x1,50 - 63,5 - 41 19

FIESTA 08- I B-MAx 12-

4x108 - m12x1,50 - 63,3 - 45 19

FOCuS -05 I PuMA I MOndEO -00

SCORPIO 95- I COugAR 99- I FuSIOn

4x108 - m12x1,50 - 63,5 - 47 19

gALAxY 96-05

5x112 - B14x1,50 - 57,1 - 50 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

MOndEO 00- I C-MAx* 03- I FOCuS 05-

wIndSTAR I TRAnSIT COnnECT 03- I CugA

5x108 - m12x1,50 - 63,5 - 51 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

* C-max Ikke 15”

S-MAx 06- I gALAxY 06-

5x108 - m14x1,50 - 63,5 - 51 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

MAvERICk 03- I ESCAPE I PROBE

5x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - 40 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

RAngER

6x139,7 - m12x1,50 - 108 - 30 11 • 22 • 23 • 24 • 25

Låsringer på pinnboltene må fjernes

HOndA

Modeller Felgnummer

CIvIC -05 I CRx I SHuTTLE -96 I BALLAdE

JAzz I ACCORd 82-89 I AEROdECk

InTEgRA -97 I PRELudE -92

4x100 - m12x1,50 - 56,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

ACCORd 90-02 I LEgEnd -91

CIvIC 1,8 98- I PRELudE 92-

4x114,3 - m12x1,50 - 64,1 - 50 14 • 19

CR-v I HR-v I ACCORd R I ACCORd 03-

CIvIC R I SHuTTLE 96- I FR-v I CIvIC 06-

ELEMEnT I CR-z

5x114,3 - m12x1,50 - 64,1 - 50 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

InSIgHT

4x100 - m12x1,50 - 56,1 - 40 14 • 15 • 17 • 18 • 19

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

16 | P-HolTH felgkolleksjon EnkELTE FELgER kAn AvvIkE uTOvER dE LOvLIgE 15 MM SPORvIddEFORAndRIng


HYundAI

Modeller Felgnummer

ATOS -01 I POnY I ACCEnT -00 I ELAnTRA

SOnATA -05 I COuPE -02 I MATRIx

4x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - 45 14 • 19

TERRACAn

6x139,7 - m12x1,50 - 108 - 10 11 • 22 • 23 • 24 • 25

SAnTA FE 06- I I 30 07- I Ix 20 I Ix 35

Ix 55 I I 40 11- I vELOSTER

5x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - 40 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

gETz 07-

4x100 - m12x1,50 - 54,1 - 40 14 • 15 • 17 • 18 • 19

I 20 I I 10

4x100 - m12x1,50 - 54,1 - 51 14 • 15 • 17 • 18 • 19

JAguAR

Modeller Felgnummer

x-TYPE 01- I xJ 03-

5x108 - m12x1,50 - 63,5 - 51 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

JEEP

Modeller Felgnummer

gRAnd CHEROkEE 99-

5x127 - m1/2” - 71,5 - 51 29

COMPASS 06- I PATRIOT 07-

5x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - 40 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

kIA

Modeller Felgnummer

SHuMA I SEPHIA I MEnTOR

4x100 - m12x1,50 - 56,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

RIO I PICAnTO

4x100 - m12x1,50 - 54,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

CREdOS 97- I MAgEnTIS -05 I CAREnS

CLARuS I CERATO

4x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - 45 14 • 19

CARnIvAL -06 I OPIRuS I SPORTAgE 04-

MAgEnTIS 06 I CEE’d 06- I vEngA 09-

SOREnTO 09- I OPTIMA 12-

5x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - 45 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

PRIdE

4x114,3 - m12x1,50 - 59,6 - 40 14 • 19

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

EnkELTE FELgER kAn AvvIkE uTOvER dE LOvLIgE 15 MM SPORvIddEFORAndRIng

P-HolTH felgkolleksjon | 17


LAndROvER

Modeller Felgnummer

FREELAndER -06

5x114,3 - m12x1,50 - 64,1 - 46 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

FREELAndER 06- I EvOQuE 12-

5x108 - m14x1,50 - 63,5 - 49 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

RAngE ROvER 96-02 I

dISCOvERY 1+2 98-05

5x120 - m14x1,50 - 70,3 - 57 01 • 02 • 03 • 04 • 11 • 12

RAngE ROvER 03- I dISCOvERY 3 06-

5x120 - m14x1,50 - 72,5 - 48 01 • 02 • 03 • 04 • 11 • 12

LExuS

Modeller Felgnummer

IS 200 I IS 250 I IS 300 I gS 300

SC 300 I SC 400

5x114,3 - m12x1,50 - 60,1 - 50 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

CT 200H

5x100 - m12x1,50 - 54,1 - 45 08 • 10 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19

MAzdA

Modeller Felgnummer

MAzdA 2 02-07

4x108 - m12x1,50 - 63,5 - 41 19

MAzdA 2 08-

4x100 - m12x1,50 - 54,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 •19

21 -92 I 323 81-89 I 626 83-87

929 81-86 I Rx7 84-86

4x114,3 - m12x1,50 - 59,6 - 45 14 • 19

323 90- I 323F 90- I Mx3 I dEMIO

121 92-96 I Mx5 -06 I MIATA

4x100 - m12x1,50 - 54,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 •19

626 92-9 I 929 87- I 323 SPORT/v6 95-

Rx7 87- I xEdOS

5x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - 45 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

626 98- I PREMACY I MPv I TRIBuTE

6 02- I Rx7 I Rx8 I 3 03- I 5* 05- I Mx5 06-

5x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - 50 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

* mÅ Ha eT 45

B 2500 I B 2600 I PICk-uP -06 I BT 50 07-

6x139,7 - m12x1,50 - 108 - 30 11 • 22 • 23 • 24 • 25

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

18 | P-HolTH felgkolleksjon EnkELTE FELgER kAn AvvIkE uTOvER dE LOvLIgE 15 MM SPORvIddEFORAndRIng


MERCEdES

Modeller Felgnummer

MB190

w201 83 I 5x112 - B12x1,50 - 66,6 - 49 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

A-kLASSE

w168 98-04 I 5x112 - B12x1,50 - 66,6 - 54

w169 05- I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 44 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

B-kLASSE

T245 05- I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 44 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 12 • 15 • 16 • 20

C-kLASSE

w202 93-99 I w203 00-07 I

5x112 - B12x1,50 - 66,6 - 37 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 12

C-kLASSE

w204 07- I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 47 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

E-kLASSE

w124 85-96 I 5x112 - B12x1,50 - 66,6 - 49

w212 09- I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 47 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

E-kLASSE

w210 95-02 I 5x112 - B12x1,50 - 66,6 - 37

w211 02-09 I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 37 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 12

S-kLASSE

w140 91-98 I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 51

w220 99-05 I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 46

w221 06- I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 43 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

CL

w215 00-06 I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 46

w216 07- I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 43 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

CLk

w208 97-02 I 5x112 - B12x1,50 - 66,6 - 37

w209 02- I 5x112 - B12x1,50 - 66,6 - 37 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 12

SLk

R 17 0 97-04 I 5x112 - B12x1,50 - 66,6 - 37

R 17 1 04- I 5x112 - B12x1,50 - 66,6 - 37 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 12

ML

w163 98-05 I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 56

w164 06- I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 56 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11

R-kLASSE

T251 I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 56 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11

gLk

A-204 I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 47/52 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10

gL

x164 I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 56 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11

vAnEO

w414 I 5x112 - B12x1,50 - 66,6 - 42 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

vITO/vIAnO

w638 96-08 I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 60

w639 03- I 5x112 - B14x1,50 - 66,6 - 60 30

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

EnkELTE FELgER kAn AvvIkE uTOvER dE LOvLIgE 15 MM SPORvIddEFORAndRIng

P-HolTH felgkolleksjon | 19


MITSuBISHI

Modeller Felgnummer

COLT 92-03 I LAnCER 92-03

CARISMA 1,6 -99

4x100 - m12x1,50 - 56,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

CORdIA I TREdIA I SPACE wAgOn -98

SPACE RunnER I gALAnT 85-

SAPPORO 85- I CARISMA 1,6 99-

CARISMA 1,8 I LAnCER 1,3 04-

SPACESTAR I COLT 04-

4x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - 45 14 • 19

sIgma I SPACEgEAR I ECLIPSE

SPACE wAgOn 99- I PAJERO PInIn

OuTLAndER I LAnCER 1,6 04-

LAnCER SPORT I gRAndIS

LAnCER 08- I ASx

5x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - 40 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

PAJERO -00 I L200 I SPACEgEAR

6x139,7 - m12x1,50 - 110 - 22 11 • 22 • 23 • 24 • 25

L300 I L400

6x139,7 - m12x1,50 - 110 - 30 11 • 22 • 23 • 24 • 25

PAJERO* 00-

6x139,7 - m12x1,50 - 67,1 - 46 11 • 22 • 23 • 24 • 25

* 17” = 245/70 R 17 . oBs! sToR sPoRVIDDefoRanDRIng

I-MIEv 10-

4x100 - m12x1,50

4x15 - 56,1 - eT35 31

5x15 - 54,1 - eT35

nISSAn

Modeller Felgnummer

PIxIO I MICRA 11-

4x100 - m12x1,25 - 54,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

CHERRY I SunnY 82-86 I PRAIRE

200Sx -95 I vAnETTA I STAnzA

PRIMERA -02 I BLuEBIRd 85-

ALMERA 00- I nv 200

4x114,3 - m12x1,25 - 66,1 - 45 14 • 19

SEREnA I ALMERA TInO I MAxIMA

PRIMERA 02- I x-TRAIL* I MuRAnO

QASHQAI I JukE I LEAF 12-

5x114,3 - m12x1,25 - 66,1 - 40 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

* Ikke felg 19

MICRA -02 I SunnY 86- I 100nx

4x100 - m12x1,25 - 59,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

ALMERA -99

4x100 - m12x1,25 - 59,1 - 35 14 • 15 • 17 • 18 • 19

MICRA 02-10 I CuBI STAR 04- I nOTE

4x100 - B12x1,50 - 60,1 - 38 14 • 15 • 17 • 18 • 19

TERRAnO I TERRAnO II

kIng CAB d22 -05 I nP 300

6x139,7 - m12x1,25 - 108 - 22 11 • 22 • 23 • 24 • 25

PATROL*

6x139,7 - m12x1,25 - 110 - 30 11 • 22 • 23 • 24 • 25

* UTen naVkoPPeR/lokk foRan

nAvARRA 05- I PATHFIndER

kIng CAB d40 05-

6x114,3 - m12x1,25 - 66,1 - 30 11 • 22 • 23 • 25

PRIMASTAR

5x118 - B14x1,50 - 71,0 - 50 27 • 29

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

20 | P-HolTH felgkolleksjon EnkELTE FELgER kAn AvvIkE uTOvER dE LOvLIgE 15 MM SPORvIddEFORAndRIng


OPEL

Modeller Felgnummer

CORSA A* I CORSA B* I CORSA C

CORSA d I ASTRA I kAdETT 80-

ASCOnA 82- I vECTRA I COMBO

TIgRA I CALIBRA I MERIvA

4x100 - B12x1,50 - 56,5 - 49 14 • 15 • 17 • 18 • 19

* Ikke 16”

AgILA

4x100 - B12x1,50 - 54,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

CORSA C I ASTRA H* I vECTRA

CALIBRA I COMBO I MERIvA I COuPE

SIgnuM I zAFIRA

5x110 - B12x1,50 - 65,1 - 37 / 49 08 • 12 • 13 • 18

* asTRa H 1,9D mÅ Ha 16”

OMEgA* I SEnATOR

5x110 - B12x1,50 - 65,1 - 33 03 • 04 • 05 • 10 • 19

* Ikke PH

AnTARA

5x114,3 - m12x1,50 - 70,3 - 45 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

vIvARO 01-

5x118 - B14x1,50 - 71,0 - 50 27 • 29

FROnTERA I MOnTEREY

6x139,7 - m12x1,50 - 108 - 30 11 • 22 • 23 • 24 • 25

InSIgnA

5x120 - m14x1,50 - 67,1 - 41 01 • 02 • 03 • 04 • 12 • 29

ASTRA J 10- (1,6 T og 1,7 D) I SAFIRA 12-

5x115 - m12x1,50 - 70,3 - 44 04 • 29

ASTRA J 10- (1,6 og 1,3 D)

5x105 - m12x1,50 - 56,6 - 43 04 • 29

PEugEOT

Modeller Felgnummer

106 I 205 I 305 I 306 I 309 I 405 I 406*

PARTnER -07

4x108 - B12x1,25 - 65,1 - 20 Ta konTakT

* Ikke 15”

PARTnER 07-

4x108 - B12x1,25 - 65,1 - 27 05 • 14

206 I 207 I 307 I 308 I 1007 I 3008 I

4008 I 5008

4x108 - B12x1,25 - 65,1 - 28 05 • 14

107 05-

4x100 - B12x1,50 - 54,1 - 39 14 • 15 • 17 • 18 • 19

407 I 605

5x108 - B12x1,25 - 65,1 - 44 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

607 I 807 07- I ExPERT 07-

5x108 - B12x1,25 - 65,1 - 38 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

407 COuPE 05- I 508 11-

5x108 - B12x1,25 - 65,1 - 44 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

4007

5x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - 40 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

806 I 807 -06 I ExPERT -06

5x98 - B14x1,50 - 58,1 - 31 29

BOxER

5x118 - B14x1,50 - 71,1 - 60 27 • 29

IOn

4x100 m12x1,50 31

4,0x15 - 56,1 - eT 35 I 5,0x15 - 54,1 - eT 35

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

EnkELTE FELgER kAn AvvIkE uTOvER dE LOvLIgE 15 MM SPORvIddEFORAndRIng

P-HolTH felgkolleksjon | 21


REnAuLT

Modeller Felgnummer

LAgunA -01 I SAFRAnE I ESPACE

SCEnIC Rx4 I AvAnTIME

5x108 - B14x1,50 - 60,1 - 44 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

LAgunA II* 02-07 I MEgAnE SPORT 04-08

kAngOO 08-

5x108 - B12x1,50 - 60,1 - 44 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

* Ikke Inka

LAgunA III 08-

5x114,3 - B14x1,50 - 66,1 - 47 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

SCEnIC 10- I gRAn SCEnIC 10-

MEgAnE 09-

5x114,3 - B12x1,50 - 66,1 - 44 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

SCEnIC -09 I gRAn SCEnIC -09

4x100 - B12x1,50 - 60,1 - 36 14 • 15 • 17 • 18 • 19

kAngOO -08* I CLIO I

REnAuLT 9 - 11 - 18 - 19 I TwIngO

MEgAnE -02 I MOduS I gRAn MOduS

4x100 - B12x1,50 - 60,1 - 36 14 • 15 • 17 • 18 • 19

* max eT 38

MEgAnE 03-09

4x100 - B12x1,50 - 60,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

LAgunA -01

4x100 - B12x1,50 - 60,1 - 50 14 • 15 • 17 • 18 • 19

TRAFIC 02-

5x118 - B14x1,50 - 71,0 - 50 27 • 29

ROvER

Modeller Felgnummer

214 I 216 I 414 I 416 I 25 I 45

4x100 - m12x1,50 - 56,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

620 I 623 I 820 I 827

4x114,3 - m12x1,50 - 64,1 - 50 14 • 19

75

5x100 - B14x1,50 - 56,1 - 50 08 • 10 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19

SAAB

Modeller Felgnummer

900 88-93 I 9000

4x108 - B14x1,50 - 65,1 - 33 05 • 14

900 94- I 9-3 I 9-5 -09

5x110 - B12x1,50 - 65,1 - 39/49 08 • 12 • 13 • 18 • 19

9-5 10-

5x120 - m14x1,50 - 67,1 - 41 01 • 02 • 03 • 04 • 12

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

22 | P-HolTH felgkolleksjon EnkELTE FELgER kAn AvvIkE uTOvER dE LOvLIgE 15 MM SPORvIddEFORAndRIng


SEAT

Modeller Felgnummer

TOLEdO -04 I LEOn -05 I IBIzA 02-

5x100 - B14x1,50 - 57,1 - 38 08 • 10 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19

AROSA I InCA I IBIzA -02 I CORdOBA

TOLEdO -04

4x100 - B12x1,50 - 57,1 - 38 14 • 15 • 17 • 18 • 19

TOLEdO 05- I LEOn 06- I ALTEA

ALHAMBRA

5x112 - B14x1,50 - 57,1 - 50 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

SkOdA

Modeller Felgnummer

OCTAvIA -04 I FABIA I ROOMSTER*

5x100 - B14x1,50 - 57,1 - 38 08 • 10 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19

* mÅ Ha eT 35

OCTAvIA 05- I YETI 09-

5x112 - B14x1,50 - 57,1 - 49 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

SuPERB 02-

5x112 - B14x1,50 - 57,1 - 38 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

FAvORIT 93- I FORMAn 93- I FELICIA 94-

4x100 - B12x1,50 - 57,1 - 38 14 • 15 • 17 • 18 • 19

SSAng YOng

Modeller Felgnummer

MuSSO I kORAndO I RExTOn I* -06

6x139,7 - m12x1,50 - 110 - 45 11 • 22 • 23 • 24 • 25

*naVkoPP PasseR Ikke

ACTYOn I ROdIuS* I kYROn

RExTOn II 06-

5x130 - m14x1,50 - 84,1 - 45 11

*RoDIUs 06- = B14x1,50

kORAndO II

5x112 - B12x1,50 - 66,6 - 40 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

SuBARu

Modeller Felgnummer

JuSTY 96-03

4x114,3 - m12x1,25 - 59,1 - 45 Ta konTakT

JuSTY 03-06/09

4x100 - B12x1,50 - 54,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

JuSTY 06/09-

4x100 - m12x1,50 - 54,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

IMPREzA* I FORESTER*

5x100 - m12x1,25 - 56,1 - 55 08 • 10 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19

* ET IkkE gOdkJEnT

LEgACY* I OuTBACk*

5x100 - m12x1,25 - 56,1 - 49 08 • 10 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19

* ET IkkE gOdkJEnT

TRIBECA

5x114,3 - m12x1,25 - 56,1 - 45 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

TREzIA I xv 12-

5x100 - m12x1,50 - 54,1 - 45 08 • 10 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

EnkELTE FELgER kAn AvvIkE uTOvER dE LOvLIgE 15 MM SPORvIddEFORAndRIng

P-HolTH felgkolleksjon | 23


SuzukI

Modeller Felgnummer

gRAn vITARA 05-

5x114,3 - m12x1,25 - 60,1 - 40 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

gran vitara xL7 - ingen erstatning

Sx4

5x114,3 - B12x1,50 - 60,1 - 40 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

Sx4 10- (automat)

5x114,3 - m12x1,25 - 60,1 - 40 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

BALEnO I wAgOn 98- I IgnIS -03

LIAnA I SwIFT 06- I ALTO

4x100 - m12x1,25 - 54,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

IgnIS 04- I SwIFT 04-06

4x100 - B12x1,50 - 54,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

SwIFT 89-03

4x114,3 - m12x1,25 - 59,5 - 45 14 • 19

kIzASHI

5x114,3 - m12x1,25 - 60,1 - 45 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

TOYOTA

Modeller Felgnummer

AvEnSIS 09- *

5x114,3 - m12x1,50 - 60,1 - 45 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

* 2,2D > 17”

IQ 09-

4x100 - m12x1,50 - 54,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

uRBAn CRuISER 09-

5x100 - m12x1,50 - 54,1 - 39 08 • 10 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19

STARLET 85- I COROLLA 83-07

CARInA 83- I CELICA 1,6 -96 I TERCEL

PASEO I YARIS I MR2 -90 I MR2 99-

4x100 - m12x1,50 - 54,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

AYgO

4x100 - B12x1,50 - 54,1 - 45 14 • 15 • 17 • 18 • 19

CARInA II 88- I CARInA E I AvEnSIS 98-04/03

CELICA 2,0 86-96 I CELICA 96-

5x100 - m12x1,50 - 54,1 - 40 08 • 10 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19

CAMRY -91 I MATRIx I PRIuS 04-

AvEnSIS 05/03-08

5x100 - m12x1,50 - 54,1 - 45 08 • 10 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19

CAMRY 91- I PREvIA I RAv4 I vERSO S 10-

PICnIC 96- I MR2 91-99 I AvEnSIS vERSO

AvEnSIS 2,2d 06- I COROLLA vERSO -06

COROLLA 08- I AuRIS 07- I HI-Lux 2wd

5x114,3 - m12x1,50 - 60,1 - 45 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

HI-Lux* 90- I 4-RunnER

LAndCRuISER 120 03-

6x139,7 - m12x1,50 - 110 - 30 11 • 22 • 23 • 24 • 25

* IkkE 15”

HI-Lux -89 I LAndCRuISER 80

LAndCRuISER 90 -96

6x139,7 - m12x1,50 - 100 - 30 11 • 22 • 23 • 24 • 25

HI-ACE 96-

6x139,7 - m12x1,50 - 67,1 - 29 26 • 28

HI-ACE 4x4

6x139,7 - m12x1,50 - 110 - 29 26

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

24 | P-HolTH felgkolleksjon EnkELTE FELgER kAn AvvIkE uTOvER dE LOvLIgE 15 MM SPORvIddEFORAndRIng


vOLkSwAgEn

Modeller Felgnummer

LuPO I POLO -01 I dERBY

gOLF I / II / III I JETTA I CORRAdO

CAddY -04 I PASSAT -97 I SCIROCCO -93

SAnTAnA I vEnTO I uP 12-

4x100 - B12x1,50 - 57,1 - 38 14 • 15 • 17 • 18 • 19

gOLF Iv 98-04 I BEETLE -11 I BORA -05

5x100 - B14x1,50 - 57,1 - 38 08 • 10 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19

POLO 02-

5x100 - B14x1,50 - 57,1 - 43 08 • 10 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19

PASSAT 97-00

5x112 - B14x1,50 - 57,1 - 45 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

PASSAT 01-05

5x112 - B14x1,50 - 57,1 - 37 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

gOLF v I TOuRAn I CAddY 05- I BORA 05-

PASSAT* 05-I JETTA 05- I EOS I TIguAn* 08-

SCIROCCO 94-97 I BEETLE 12-

5x112 - B14x1,50 - 57,1 - 47 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

* felg 14 kUn PassaT og TIgUan

TRAnSPORTER T4 I SHARAn

5x112 - B14x1,50 - 57,1 - 55 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 30

TRAnSPORTER T4 91-96

5x112 - B14x1,50 - 57,1 - 44 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

TRAnSPORTER T5 03- I AMAROk 11-

5x120 - B14x1,50 - 65,1 - 50 01 • 02 • 03 • 04 • 11 • 12 • 27 • 29 • 30

TOuAREg 2,5 d/RS

5x120 - B14x1,50 - 65,1 - 50 01 • 02 • 03 • 04 • 11 • 12

gOLF vI I TOuRAn CROSS

5x112 - B14x1,50 - 57,1 - 47 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

PASSAT CC I SCIROCCO 09-

5x112 - B14x1,50 - 57,1 - 39 01 • 02 • 03 • 04 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

vOLvO

Modeller Felgnummer

C 30 I S 40 I v 50

5x108 - m12x1,50 - 63,5 - 53 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

xC 60

5x108 - B14x1,50 - 63,5 - 49 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

S 60* I v 70 00-07 I xC 70 01-07 I S 80 -05

5x108 - B14x1,50 - 65,1 - 49 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

* ms/mH Ikke 15” s60

960 95- I S 90 I v 90

5x108 - m12x1,50 - 65,1 - 43 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

S 80 06- I v 70 08- I xC 70 08- I S 60 10-

5x108 - B14x1,50 - 63,5 - 49 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

xC 90 03-

5x108 - B14x1,50 - 67,1 - 49 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

S 40 -03 I v 40

4x114,3 - m12x1,50 - 67,1 - 45 14 • 19

850 94- I S 70 I v 70 -00 I C 70 98-00

5x108 - B12x1,75 - 65,1 - 43 01 • 02 • 03 • 04 • 07 • 08 • 10 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21

850 -94

4x108 - m12x1,75 - 65,1 - 44 19

sTYRePInneR mÅ fjeRnes DeR De fInnes

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

EnkELTE FELgER kAn AvvIkE uTOvER dE LOvLIgE 15 MM SPORvIddEFORAndRIng

P-HolTH felgkolleksjon | 25


uTgåEndE MOdELL

uTgåEndE MOdELL

uTgåEndE MOdELL

uTgåEndE MOdELL

26 | P-HolTH felgkolleksjon

uTgåEndE MOdELLER:

MIkA HYPER BLACk

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,5x15 1180,- 5-100 42 67,1

5-110 42 65,1

5-112 42 66,1

5-114,3 42 67,1

7,5x18 1695,- 5-108 42 67,1

5-112 42 66,1

5-114,3 42 67,1

5-100 42 67,1

S 008

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,5x15 895,- 4-100 42 67,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

7,0x16 995,- 5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

7,0x17 1095,- 5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

S 022

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

6,5x15 895,- 5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

7,0x16 995,- 5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-112 42 66,6

7,0x17 1095,- 5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-112 42 66,6

5-114,3 42 67,1

S 120

dimensjon Pris Boltsirkel ET CB

9,0x20 Be om pris 5-112 35 66,6

5-120 20 74,1

10,0x20 Be om pris 5-120 20 74,1

Telefon I 22 07 28 30 Telefax I 22 07 28 31 e-maIl I FIRMAPOST@PHOLTH.nO

ALLE PRISER ER EkS. MvA


felGoVersikt


utgÅEnDE moDEll

utgÅEnDE moDEll

utgÅEnDE moDEll

utgÅEnDE moDEll

utgÅEnDE moDEll

allE PRisER ER Eks. mVa

s 032

Dimensjon Pris Boltsirkel Et CB

7,0x17 1095,- 5-100 42 67,1

5-108 42 67,1

5-114,3 42 67,1

s 012

Dimensjon Pris Boltsirkel Et CB

8,0x19 be om pris 5-112 45 66,6

7,5x20 be om pris 5-112 45 66,6

s 048

Dimensjon Pris Boltsirkel Et CB

8,0x19 be om pris 5-112 35 66,6

9,0x19 be om pris 5-112 35 66,6

s 030

Dimensjon Pris Boltsirkel Et CB

7,5x18 1695,- 5-100 42 67,1

5-112 42 67,1

inka

Dimensjon Pris Boltsirkel Et CB

5,5x14 995,- 4-108 25 67,1

6,5x15 895,- 5-112 42 67,1

7,0x16 995,- 4-100 42 67,1

telefon i 22 07 28 30 telefax i 22 07 28 31 e-mail i FiRmaPost@PHoltH.no

p-HoltH felGkolleksjon | 27


01 PH TURBiN 02 pH split 03 t724 04 fox fx5

05 fox fx2

06 tWist 2 07 s 110 09 tam 3109

08 s 108 10 s 025

11 s 018 12 s 076 - pHantom 13 pH 14 lz 369 15 lz 371

16 caro 17 tWist 1 18 kelber 19 mika silVer 20 m24

21 fox r1 22 s 027 23 TRUcKSTAR 24 pH 4x4 25 s 015

26 se 65 4Wd 27 Viper commercial 28 fox 2Wd 29 jcl 30 s-010

31 m302 el


importør i P.HoltH as i stÅlFJÆRa 1 i 0975 oslo telefon i 22 07 28 30

telefax i 22 07 28 31 e-mail i FiRmaPost@PHoltH.no i www.PHoltH.no

Vi tar forbehold om trykkfeil

More magazines by this user
Similar magazines