Lerøy Midnor - FHL

fhl.no

Lerøy Midnor - FHL

Sånn gjør vi det

Klemet Steen

Lerøy Midnor AS


Lerøy Midnor AS

• 5 settefiskanlegg

(2 anlegg innenfor nasjonal laksefjord)

• Produksjon på ca 9 mill smolt/år

• 20 ansatte på settfiskanleggene med høy

kompetanse og god motivasjon.

• Alle 5 anleggene lokalisert nær sjø

• Transport av smolten med brønnbåt


Vårt utgangspunkt

1 Yngel og smolt er det vi lever av. Vi

sløser ikke med ressursene våre.

2 Vi opplever at rømming er et stort

problem for næringen, det rammer også

oss (omdømme).

3 Fornuftige løsninger for å forebygge

rømming til er gjennomførbare.

4 Vi har eiere som prioriterer investeringer

for å forebygge rømming.


Hva vi har gjort:

1 Laget felles risikoanalyse for miljø,

senere endret til miljø og rømming (IKakva).

2 Besluttet tidlig å bygge sekundærsikring

på hovedavløpet på alle anleggene.

3 Driftsleder fikk i oppgave å planlegge og

gjennomføre sikring av hovedavløp

4 Vi fikk 5 ulike utforminger.

5 Alle slukavløp i gulv og på uteareal ble

også sikret med doble rister.


Eksempler


Eksempler


5 ulike løsninger

på hovedavløpet

• Kum med sekundærsikring på hovedavløp

på 4 av anleggene.

• Trommelfilter på ett anlegg.

• Metallrist på hovedavløpet på 2 anlegg

• Lameller av PE på 2 anlegg.

• Alle løsninger fungerer tilfredsstillende.

• Små fisk går på oppvarmet vann med eget

filter.


Kontrollskjema - ukentlig

Kontroll av primær og sekundær sikringer skal

gjennomføres minst ukentlig på alle aktuelle

innretninger for å hindre rømming på avdelingen.

Kontroller skal også gjennomføres i forbindelse med

større operasjoner så som innsett ved mottak,

splitting, sortering, vaksinering og levering.

Alle kontroller skal dokumenteres. Alle avvik skal

håndteres og behandles i henhold til prosedyre for

avviksbehandling.

Ved rømming eller mistanke om rømming, skal dette

straks varsles i henhold til Beredskapsplan for

Settefisk (I.3.17).


Nye risikoanalyser

• Fra august 2008 har vi gjennomført egne

risikoanalyser på hvert anlegg.

• Eksempel på analyseområder:

• Akutt dødelighet

• Pumping, sortering, vaksinering

• Dødfiskopptak

• Brudd – skade på kar

• Levering av smolt


Skikkelige risikoanalyser er

avgjørende

• Involverer alle ansatte

• Interessen for å tenke forebyggende øker

• Nye folk kommer ofte med interessante

vinklinger

• Ansvarsfølelsen hos den enkelte øker


Risikoanalysene har ført til nye

vurderinger av (eksempler)

• Sikkerhet ved levering av yngel og smolt

• Flexislanger

• Hurtigkoblinger

• Flytebrygger

• Tette avløp (dødfisk, løv)

• Alarmsystem (nivåalarmer)

• Vannavskillere (lysåpning)

• Dødfiskavtapping

• Opplæring

• Områdesikring


Status i dag

• Har hatt 3 revisjoner fra Fiskeridirektoratet

• Avvik for manglende/hensiktsmessig

områdesikring ved alle 3 reviderte anlegg.

• Selv om vi ikke fikk flere avvik er vi langt fra

i mål.

• Vi må gjennomføre risikoanalysene med

jevne mellomrom.

• Ansatte ved anleggene må bli flinkere til å

sette opp egne mål.


Takk for

oppmerksomheten

More magazines by this user
Similar magazines