Last ned PDF - lokomotiv

lokomotiv.no

Last ned PDF - lokomotiv

InFormasjon

risholt

Fotballnomaden

magasinet

02 11

Veil. pris kr 49.-

bryNes treNere

gjeNNom tideNe

”Nye bryNe stadioN”

i utvikliNg

kai

Nye spillere

Efe Prince Ehiorobo og Vetle Gulowsen


VENNERSVENNERS

FEST2011

Lørdag 17. september @ JÆREN HOTELL

Aldersgrense 20 år

Pris kr. 200 ,-

Dørene åpner kl. 2000 - 0200

TOmmy Og TigEREN BAND spiller opp til dans!

Billetter kjøpes på Jæren Hotell

og på Bryne FK sitt klubbhus.

TEKNiSK ARRANgØRER:


6-9

4 Lederen

10-11

26-29

iNNhold

6-9 ”Nye Bryne Stadion” i utvikling

10-11 Henning Romslo

12-13 Svein Bø, Alcom

14 Håkon ”Speaker” Urstad: Stemmen i bua

16-18 Kai Risholt: Fotballnomaden

19 Ung profil: Emil Selliken

20-25 Brynes trenere gjennom tidene

26-29 Brødrene Bergstad

30 To nye Brynespillere: Efe og Vetle

32-34 Hans Olav Frette: Vil tilbake

37 Brynes service- og vedlikeholdsavdeling

Tlf. 51 61 19 19. www.friskhelse.no

INFORMASJON

Bryne FK bruker Manuellterapeut Ørjan

Tveit Treningssenter

fra Frisk helsesenter. Kort ventetid.

• kiropraktor • kiropraktor

• fysioterapeut • fysioterapeut

• massør

• massør

tlf. 51611919 www.friskhelse.no

Treningssenter

tlf. 51611919 www.friskhelse.no

RISHOLT

Fotballnomaden

magasinet

02 11

Veil. pris kr 49.-

BRYNES TRENERE

GJENNOM TIDENE

”NYE BRYNE STADION”

I UTVIKLING

KAI

redaksjonsansvarlig:

Bjørn Moi

e-post: bm@4349.no

Layout:

Lokomotiv Media

Produksjon:

Lokomotiv Media

Trykkeri:

Printting, Ålgård

annonser:

Bryne FK

Utgiver:

Bryne Fotballklubb,

pb 257, 4349 Bryne

www.brynefk.no

NYE SPILLERE

Efe Prince Ehiorobo og Vetle Gulowsen

side 3


ledereN

side 4

Dårlig dag i dag. Vi tapte hjemme for sandnes Ulf i går og det svir.

Ikke var vi dårliger e heller, men ukonsentrasjon i noen avgjørende øyeblikk var nok

til at kampen bikket i sandnes sin favør. og kampen som gikk på TV og alt...

det er laNgt

til oslo

Faktisk har Bryne vært på banen sju

ganger når kamper fra Adeccoligaen

er vist på NRK i år. For oss og alle våre

samarbeidspartnere er det veldig bra –

spesielt når vi vinner. Det viser at Bryne

er en klubb med tradisjoner og klang og

som har en appell til TV-publikummet,

men det krever selvsagt at vi er med i

toppen for fortsatt å være den klubben

som oftest blir vist på TV.

I media kan vi også lese om diskusjonen

som pågår angående antall lag i seriesystemet.

Vår toppfotballsjef, Nils Johan

Semb, har vært veldig tydelig på at vi må

redusere antall lag i elite serien for at vi

igjen skal hevde oss ute i Europa.

Jeg er usikker på om det er det rette

virkemiddelet. En periode (og noen

sliter med det ennå) ble det brukt store

summer på å kjøpe seg til suksess. I all

hovedsak gjennom å hente spillere fra

resten av verden. Heldigvis er klubbene

nå tvunget til å endre strategi og

i mye større grad satse på utvikling av

egne lokale spillere. På dette området

har det skjedd mye positivt, men for

oss som følger dette tett ser vi at vi har

mye å gå på. De viktigste områder er:

trenerkompe tanse og ressurser samt

anlegg.

Vi trenger flere dyktige trenere, vi må få

trenerforum i og på tvers av klubber. Vi

må ha kunnskap om hva som gir mest

glede og utvikling av unge fotball spillere.

Jeg er aldeles enig med VG som skriver

at det ikke trenges selektering eller

gradering av unge fotballspillere for å få

til dette. Det må satses mer på forskning

og læring fra de beste. Og det viktigste

av alt – hvordan implementeres dette i

hele fotball-Norge?

Jeg er overbevist om at vi kan oppnå

mye ved å få en bedre struktur i dette

arbeidet. Det er langt til Oslo og toppfotballsenteret.

Vi må få tydeligere roller

i og mellom forbund, krets og klubb.

Kanskje skulle toppklubbene i Rogaland

(Haugesund, Viking, Sandnes Ulf og

Bryne FK) tatt en større rolle i dette

arbeidet. Så får heller markedskreftene

og klubbenes evne til å tiltrekke seg de

eldre talentene råde.

Treningsfasilitetene er kanskje vel så

viktige. Vi må gi de som har ønske om

å være mye på fotballbanen mulighet

til det. Utviklingen av gode fotballspillere

har ligget litt brakk hos mange

klubber i regionen de siste årene. Derfor

er det gledelig å se hva de nå har fått

til på eksempelvis Nærbø og Varhaug.

Flotte anlegg som kommer opp. Det vil

ikke bare vise igjen på talentutvikling

i forskjellige idretter, men det gir også

generelt gode oppvekstvilkår. Derfor

jobber også Bryne FK intenst med å få

utbedret anlegget, så får vi heller bruke

et ekstra år eller to på å rykke opp i

eliten.

I mellomtiden får vi vente i spenning og

se hvor få lag Semb vil ha i eliteserien.

Jeg tror en reduksjon i antall lag vil gi en

dårligere arena for talentutvikling og bare

rom for de klubbene som har en omsetning

på 100 mill. pluss (dvs klubber fra

storbyene). Jeg lurer på hvor våre norske

talenter skal få utvikle seg da?

Preben


SAND

GANT

MATINIQUE

DIESEL

LEVIS

G-STAR

NAPAPIJRI

NYHET!

SUPERDRY

HERRE-/UNGDOMSKLÆR

SMOKINGUTLEIE • SKO • EGEN SYSTUE

Eikhigården, Bryne, tlf. 51 48 15 55 - ÅPENT: 10 - 18 (15)

RICCOVERO

PEAK PERFORMANCE

FRISLID

MOODS OF NORWAY

TIGER

DIGEL

www.eikhi.no

LOKOMOTIV MEDIA

NYHET!

CANADIENS

side 5


Nye Bryne Stadion side 6

Gjennom flere år har en oppjustering av Bryne Stadion vært et diskusjonstema for Brynebuen.

store planer for nytt stadionanlegg både på Tjøtta og Håland har blitt lagt fram. men på grunn av

finansieringen og finanskrisen i 2009 ble planene lagt på hyllen, og etter hvert lagt vekk. Nå er

fokus å ruste opp “gamle” Bryne Stadion, der Bryne FK hører hjemme.

”Nye

bryne stadion”

i utvikling

Tekst og foto: Jonas Edland, BiT

- Dersom vi skal henge med i toppen er vi avhengig av en

utbedret stadion. Vi skylder publikum bedre fasiliteter for

lojaliteten de viser til klubben. Vi må oppjustere og vise at

vi vil være med i toppen, også på anleggssiden, sier daglig

lede r Tore Haugvaldstad. – Det er et veldig 80-talls preg over

stadion slik den står i dag. Vi må ta grep. Bryne stadion kommer

til å utbedres trinn for trinn. Første trinn var flombelysningen

som kom i fjor.

Det neste trinnet er å legge kunstgressbane på treningsbanen.

- Dette gjør vi for hele klubben. Ved å legge kunstgress

øker vi treningskapasiteten betraktelig, og vi slipper dårlige

treningsbaner sent på året, først og fremst for breddefotballen

i klubben. Treningsbanen vil trolig bli snudd slik at den

ligger samme vei som hovedbanen. Dette gjør vi får å utnytte

plassen best mulig. Parallelt med ny kunstgressbane ønsker

vi også fornye dagens ståtribune på østsiden av stadion. Her


er planen å bygge en kombinert sitte- og ståtribune med tak.

Den vil også trekkes nærmere gressmatta for å gjøre stadion

mer intim. Dette er kjekkere både for publikum og spiller, sier

Tore engasjert. Planleggingen er godt i gang og håpet er å

starte arbeidet på vårparten neste år.

Det største steget ligger litt frem i tid. På sikt er det ønskelig

å få på plass ny hovedtribune med tilknyttet flerbrukshall

i bakkant. – Her er vi avhengig av å få til en leieavtale med

fylkeskommunen. Vi har hatt positive møter med både med

kom mune og fylkeskommune. Flerbrukshallen kan leies ut til

skoler og andre grupper som har ønske om halltid. Vi er helt

avhengige av leieinntekter for å finansiere denne utbyggingen.

Dersom dette blir en realitet, noe vi håper og tror, kommer vi

til å rive den gamle hovedtribunen og bygge helt nytt. Det blir

Nye Bryne Stadion side 7


side 8

Ny bolig? Ta oss med i planleggingen

Snakk med oss før du går på visning. Våre

kunderådgivere hjelper deg å finne den løsningen

Elvegt. 11

Sandnes

Tlf.: 06001

nordea.no

som passer for deg og din økonomi.

Ta kontakt med oss.

Gjør det mulig


attere helling på tribunen som deles i to nivåer, med eget

nytt VIP-område i toppen av det nedre nivået. Utformingen

er ikke ulik den Sogndal’s hovedtribune på Fosshaugane. Den

nye hovedtribunen skal dekke hele langsiden, sier Tore. – Alle

fasili teter må utbedres, garderober, toalett og logistikk. Alt

gjøres for at både publikum, spillere, ansatte og frivillige skal

få det bedre. Det vil bli spennende tider i Bryne.

På sikt kan det også lages tribuner i svingene, men dette ligger

lenger frem i tid, avslutter Haugvaldstad. n

Vi har fått inn nye krefter. Det gjør at kundene våre får et enda bedre tilbud. Vi har spesielt styrket oss

på rådgiving, design og nye maedier. Som totalleverandør av kommunikasjonstjenester er vi opptatt

av å lytte til våre kunder, og sammen finne løsninger som gir resultater. Uavhengig av kanal.

Du finner oss i 5. etasje i Forum Jæren. Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

Nye Bryne Stadion

side 9


Henning Romslo Side 10

Henning var en spiller som Brynesystemet tidlig la merke til. En dyktig

midtbanespiller som i tillegg var en lederskikkelse og som hadde det “lille ekstra”

som gjorde at vi merket oss gutten.

Tekst: Gabriel Høyland. Foto: Anne Ueland

Henning

rom

slo

Navn: Henning romslo

Født: 15.8. 91

Sivilstand: Kjæreste med Hanna

Jobb/skole: Lærervikar på

rosseland skule

Hvorfor ble det fotball, Henning?

- Jeg likte fotball, syntes det var gøy å

spille, enkelt og greit.

Du er nå spiller på nest høyeste nivå

i norge og har brukt mange timer på

å nå så langt. Personer som har betydd

mye for deg langs veien?

- Far, Terje, var trener for meg i 9 år,

Jarle Gløpstad og Øyvind Skadberg i Eiger

lærte jeg mye av. I Bryne-tiden må

jeg trekke frem Erik Fuglestad som en

dyktig trener, flink med folk og veldig

god til å formidle budskapet.

Du flyttet til Bryne som 16-åring for

å gå på idrettslinjen. Gikk det greit?

- Ja, jeg bodde sammen med Anbjørn

Tronerud som også spilte på jr-laget,

og det gikk veldig greit. Hybelen ble en

liten møteplass for kamerater. Men vi

fikk gjort lekser og fikset mat og iblant

ryddet vi på hybelen - legger Henning til

med et lite smil.

Tre år på hybel og idrettslinjen på

Bryne videregående, hadde du gjort

det om igjen?

- Garantert. Hele opplegget med flinke

lærere, trening i hallen med en fantasisk

gjeng. Blant de som gikk samtidig med

meg var Sven Nesse og Kristian Lieng

som nå spiller på Ålgårds A-lag. Vi var

i England på fotball-tur, der vi reiste

rundt og såg kamper. Vi var i Derby,

Wigan, Wolverhampton og Liverpool.

Minner for livet.

Det ble tre år som juniorspiller for

Bryne, så veien opp til A-stallen var

lang?

- Ja, det ble endel skadeproblemer

etter hvert. Fleire typer skader slik at jeg

med jevne mellomrom fikk avbrekk fra

trening og kamp, det gjorde vel sitt til at

jeg kom litt sent inn i A-troppen.

Du fikk noen gode opplevelser som

juniorspiller allikevel?

- Ja, seieren i Skaw Cup i 2008 var jo

en stor opplevelse. Fjorårets semifinale

i jr-NM var fantastisk selv om det endte

skuffende med semifinaletap mod 1-0

mot Tromsø, som forøvrig vant finalen.

Vi hadde slått dem hjemme, det tror

jeg! - kommer det bestemt fra Henning.


Fremover Henning?

- Jeg har lyst til å utdanne meg til lærer.

På fotballfronten så er førsteelleveren

målet.

Henning ser tilbake på sine tre og en

halv sesonger med stor takknemlighet.

Klubben hjalp meg med bopel. Klesvask

tok Edith seg av. Alf Ingve Berntsen på

idrettslinja hjalp meg til å bli” 24-timers

utøver” (Hvordan leve riktig i forhold til

å være toppidrettsutøver. Søvn, kosthold,

struktur på hverdagen, døgnrytme,

leksearbeid, ja, hele pakken.)

Bryne er en god klubb å være i for

en ung spiller. Er du god nok får du

sjansen. Mange unge spillere har fått

sjansen de siste par åra, både unge

Brynespillere og spillere fra andre

klubber. På aldersbestemt får hospitanter

fra naboklubber være med Bryne

på turneringer, noe som er veldig

positivt. For min del så har jeg fått mer

spilletid på A-laget enn jeg drømte om

før sesongen.

Hva må du gjøre for å komme inn i

førsteelleveren?

- En god del. Jeg må ta steg, bli mer

stabil, lytte til råd og utvikle meg som

individ.

Bryne er ustabile, hvorfor?

Vet ikke. Trøkket er som det skal være

før en kamp. Er noen litt slappe prøver

vi å gjøre noe med det.

Kan en utvikle stabilitet?

- Hvis du er bevisst på det du gjør ved

inngangen til en kamp og lykkes, bør du

kopiere det neste kamp. Du må forsøke

å gjøre de rette tingene. Du må styre

10rASKE

1. Optimal fotballdrøm? rykke opp,

vinne cupen.

2. Beste Bryneplassering gjennom tidene?

2. plass

3. Hva gjør du når fotballkarrieren er over?

LÆrEr

4. Hvilken CD spiller du helst i bilen?

Hører på iPod, så det varierer.

5. Hvilke radiostasjon lytter du mest til?

P5

6. NRK/TV2? TV2

7. Drømmeferien? old Trafford

8. Valget, stemte du? skal stemme

9. Beste film? remember the Titans

10. Frontfigur i De Derre?

alexander midtsian

over situasjonen, kjenne kroppen, de

forskjellige spenningsnivå og stille inn

på det rette.

Er psyken i fotball undervurdert?

- Det er tema med jevne mellomrom.

Alle vet det grunnleggende. Vi har diskusjoner

i plenum og gruppearbeid og

av og til foredrag rundt psykologi.

Hva skjer når vi får mål i mot ?

- Mål preger kamper Det påvirker negativt.

Statistikken viser at jo lenger det

går ut i kampene, jo sterkere blir Bryne,

derfor er det viktig å ikke komme på

etterskudd. Vi pleier å score mål sent i

kampene.

Hvor ender Bryne på tabellen?

- 2. plass, avslutter Henning. n

Henning Romslo

side 11


Alcom

Side 12

Fakta alcom

n Etablert 2000

n Omsetning 2010 30 mill,

resultat 5%.

n 27 ansatte

n Hovedaksjonær Per Kverneland

med rundt 62%, resten eies av

ansatte

n Holder til Forum Jæren, 10. etasje

n Eier ca 7% av Telecom Norden AS,

som er en landsdekkene kjede

n Satsingsområder: Data, Tele,

SuperOffice CRM og Digital

Profilering.

FotballeN har

gitt meg Nyttig

lærdom som

bedriFtsleder

En av de nye draktsponsorene dette året er Alcom som ledes av tidligere Brynekeeper

Svein Bø. Vi tok en liten drøs med Svein om både Alcom og Bryne FK.

Tekst og foto: Bjørn Moi

Først og fremst svein, fortell hva

forretningsidéen til alcom er?

- Vi skal være Jærens største IT-bedrift,

og skal levere teknologi og kompetanse

som gir verdiøkning for våre kunder. Vår

service og kunnskap skal være best i

Rogaland. Hos oss er det ”åpne dører”,

og lett for kundene å komme i kontakt.

Litt om historikken?

- Bedriften ble startet i 2000, og var et

utspring fra Bryne Elektriske der vi drev

en tele- og dataavdeling. Det var Per

Kverneland som kom til meg og spurte

om vi skulle skille dette ut som egen

bedrift, og jeg svarte ja umiddelbart!

Vi var 6 personer i starten; Morten

Vetrhus, Leif Inge Wetteland, Rune Surdal,

Ånund Skretting, Tom Varhaug og

meg. Vi var på Håland fra starten, og

flyttet til Forum Jæren når det åpnet i

2009.

Hva selger dere?

- Vi har 3 ulike segment i Alcom; Drift/

leie av servere til kunder, leveranse av

mobil- og telefonløsninger, CRM, eller

kundeoppfølgingssystem og Digital

visningsflate.

Og så er dere Brynesponsor?

- Ja, vi har alltid vært det. Noe som er

naturlig med min bakgrunn som spiller

i klubben. I starten var det leveranse

av datamaskiner, og gradvis har vi blitt

større – til vi nå er inne som drakt -

sponsor. Vi har fått ny logo og profil, og

da valgte vi å gjøre den kjent gjennom

Bryne FK.

Hvordan bruker dere sponsoratet?

- Vi tar med kunder på kamper, og gjennom

sponsornettverket til Bryne treffer

vi både eksisterende kunder og nye.

Tommy, Tore og Einar har representert

en opptur for oss, og gjort det bedre å

være sponsor i Bryne.

Du var jo selv i klubben i mange år

som keeper. mange gode minner?

- Ja definitivt. Det var en herlig og lære-


ik tid. 97-sesongen var spesiell for

meg sportslig. Da brakk Roger foten før

sesong start, og klubben handlet inn en

kar fra Nord-Norge til å stå i mål. Han

fikk 3 kamper, og så overtok jeg. Det

var en stor opptur for meg! Ellers var

samholdet og miljøet i klubben særdeles

godt, og det var også fantastisk å oppleve

både opprykk og cupfinale.

Har du en god historie fra denne

tiden?

- Å, det var mange, men jeg tror de

fleste ikke egner seg på trykk... En litt

uskyldig historie var den gangen Åge

Fjermestad intervjuet meg etter et 2-1

tap for Drøbak Frogn. ”Hvordan skal

dere begyn ne å vinne kamper” – spurte

Åge. ”Me må bare strama eistane” –

svarte jeg. Da klarte ikke Åge å si noe…

Kobling mellom det å spille fotball

og det å drive et firma?

Har lært mye nyttig av trenerene. Samhold,

glede og ta vare på hverandre

er viktige verdier for meg og også for

Alcom. Kenneth Rosén hadde et ordtak

som han benyttet hele tiden; ”svoltne

kvalar et”, og det bruker jeg også mye.

Videre er det hele tiden viktig å tenke

talentutvikling, også i næringslivet. Er

det nøkkelpersonell som slutter, slipp til

nye i bedriften.

Til slutt svein, både innen idrett og

næringlivet er det viktig å ha et mål,

hvor er Alcom som 10 år?

- Da omsetter vi for 100 mill. og har to

fulle etasjer i Forum Jæren. Og alle på

Jæren skal automatisk tenke; IT-leverandør?

Det er Alcom det… n

Fakta svein bø

n Kommer fra Tjåland, Undheim

- den grønne bygda.

n Gift, 3 barn

n Klubber som aktiv fotballspiller:

Undheim, Rosseland, Nærbø

bryne 2010

og Bryne

n Plass på banen; keeper

n Kamper på Bryne: 88 kamper og

2 mål (!) i perioden 1997 – 2002

Keepertrener i Bryne 2003 og

i Klepp 2004-2006

Nå: Trener Undheim G14

Foto: Anne Ueland

Alcom

side 13


Stemmen i speakerbua

side 14

Tekst og foto: Bjørn Moi

Fakta Håkon Urstad

n Gift med Reidun, 2 barn, 6 barnebarn.

n Daglig leder i klesbutikken Paul Aadnesen AS.

n Speaker på Bryne Stadion

Historikk som speaker?

- Har vært med siden midten av 80-tallet. Da først som banespeaker

sammen med Steinar Lyse. Den ubestridte hovedspeaker

var Kristoffer ”Stoffer” Emberland. Jeg hadde vel et

par småpauser, men overtok som hovedspeaker da Stoffer

måtte gi seg i 2002.

Hvordan er en ”arbeidsdag” som speaker?

- Etter hvert har det blitt rutinepreget, men jeg møter opp

senest 90 minutter før kamp. Da får jeg utlevert en kjøreplan

som følges under kamparrangementet. Her vil det stå om spesielle

aktiviteter før eller under kampen, blomster og lignende.

I speakerbua er jeg en halvtime før kamp. Da gjennomgår jeg

lagoppstillingen, og nå etter hvert er det blitt så mange eksotiske

navn på spillerne at jeg må øve på noen av de!

Speakerjobben er å være informativ. Fotballforbundet har

strenge regler i de øverste divisjoner. En må være forholdsvis

nøytral. En skal melde det som skjer på banen, spillerbytter og

gule kort. Og ikke minst scoringer, men det kan av og til være

en utfordring å melde riktig målscorer, da vi ikke ser deler av

det ene målet fra speakerboksen. Videre er det meldetjenester

fra andre kamper, og til dette har jeg hjelp av Geir Magnus

Sandve eller Hans Hauge.

Hvorfor er du med år etter år?

- Gildt å kunne bidra med noe som jeg føler jeg behersker. Er

ellers aktivt med i menigheten i Bryne kirke der eg trives godt,

og det er kjekt å få være med i et annet miljø som jeg også

trives veldig godt i.

Har du gjort noen brølere som speaker?

- Alle speakere med respekt for seg selv gjør nok en brøler

eller to. Av og til blir det veldig travelt med mange bytter av

Håkon ”speaker” Urstad:

stemmen

i speakerbua

spillere på én gang. I en kamp, der Bryne tok ut flere spillere

samtidig, annonserte jeg bl.a. at nr. 16, Kai Ove Stokkeland,

gikk ut og ble erstattet med en annen. Tabben var at

Kai Ove verken var på banen eller på innbytterbenken denne

dagen... En annen gang var det tilskuertallet, der jeg annonserte

14780, mens det selvsagt skulle være 1478 betalende

tilskuere. En null fra og til kan gi store utslag. Her var det nok

ønsketenkingen som slo ut. Og så var det en gang jeg leste

opp lagoppstillingen, og da jeg kom til Knut Sirevåg, leste jeg

opp Trond Sirevåg, en generasjon for seint. Sånn er det når en

har vært med lenge i “gamet”.

Favorittspiller på Bryne gjennom tidene?

- Det er egentlig mange, men noen får en et bedre forhold

til enn andre. Jeg velger Thomas Dahl, som var en særdeles

dykti g og sympatisk Brynespiller både på og utenfor banen.

Favorittlag utenom Bryne?

- Er ikke helt ”sportsgalen”, men jeg holder en knapp på

Manchest er United av utenlandske lag.

Du selv da, har det vært en sportslig karriere?

- Spilte som guttespiller i Ulf, men uten mor og far visste det.

Kom fra et kristent hjem der fotball på stadion på den tiden

ikke var akseptert. Som senior spilte jeg på Sviland som besto

av bare Sandnesfolk. Vi trente på Hanafjellet, og spilte kampene

på Sandnes Stadion. Etter at jeg kom til Bryne har jeg vært

aktiv som trener og old boys spiller i Rosseland mens ungene

var små. Nå ser eg på barnebarna på Rosseland og Nærbø.

Får du mye kommentarer fra publikum?

- Ja, det er to ting som går igjen. Først og fremst lydkvaliteten,

som mildt sagt er varierende. Den er det mange

som har en mening om, men det er ikke mitt ansvar. Og videre

er det musikkvalget og volumet. Noen mener det er for høyt,

og andr e for lavt. Men stort sett er det positive kommentarer

eg får.

Håkon Urstad trives godt som speaker, og forhåpentlig får

Bryne FK glede av hans hjelp i mange år til! n


DU VELGER BMW 1-SERIE MED HODET

– DIN EGEN VARIANT MED HJERTET.

NYE BMW 1-serie Urban eller Sport Line.

BMW 1-serie Urban line er stilren og effektiv – er du aktiv og opptatt av kraft, bør du vurdere BMW 1-serie Sport line.

Forskjellene ser du på alt fra designet på grillen til detaljer i interiørlister. BMW 1-serie har et høyt standarutstyrsnivå:

Klimaautomatikk, skinnratt med multifunksjonstaster, Radio BMW Professional med fargedisplay, 6 høyttalere

– og da har vi bare såvidt begynt på listen.

Velkommen til en uforpliktende prøvekjøring hos oss!

Nye BMW 1-serie fra kr 294.700,–*

*Pris inkl. frakt og lev.omkost til Stavanger. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk bl. kjøring: 0,43 l/mil. CO2-utslipp: 114 g/km.

www.bavaria.no

Mer info på www.bavaria.no

side 15


Kai Risholt

side 16


Tekst: Gabriel Høyland. Foto: Anne Ueland

Kai er, som vel de fleste fotball-

interessert e vet, tvilling. Roger heter

tvilling broren. Kai er en fotballnomade,

men broder Roger er ikke noe sinke han

heller når det gjelder å flytte på seg i

fotball sammenheng, se her:

Øyestad var moderklubben. Siden ble det

Jerv, Start, og hele fem år i Fredrikstad!

Så bar det over til Danmark og AGF,

Sverige og Hæken, Tromsø, Kongsvinger,

halv sesong i Fredrikstad og nå Sverige

og GIF Sundsvall.

Kun i tre klubber har Kai og Roger spilt

sammen. Øyestad, Jerv og Kongsvinger.

Vet du om noen spiller i de to

øverst e divisjoner som har spilt for

flere klubber enn deg?

- Å, ja - svarer Kai, men det kom ingen

navn...

Så tok Kai for seg sin lange reise

rundt omkring i fotball-norge.

- Det begynte i barndomsklubben Øye-

10

raske

Kai risholt kom til Bryne før denne sesongen og har

vært en verdifull forsterkning for laget. En anvendelig

spiller med masse erfaring og som kan brukes på de

fleste plasser på laget. Brynemagasinet møtte Kai

mandags morgen dagen etter at laget hadde vært i

Kongsvinger og hentet tre nye bortepoeng.

Fotball-

NomadeN

stad i Arendal. Deretter ble det Grimstad

og Jerv og så gikk det slag i slag.

Jeg flyttet til Tønsberg og spilte der i to

sesonge r i 1. divisjon. Men klubben gikk

konkurs og spillerne ble fristilt. Jeg fortsatte

å bo i Tønsberg, men meldte overgang

til Ørn Horten. Her ble jeg ett år.

Ørn Horten gikk også konkurs...

Ferden gikk videre til Start og Tom

Nordli e. To spennende år her med opprykk

og 2. plass i Tippeligaen.

To år med Tom Nordlie er nok for de

fleste og jeg fikk et godt tilbud fra Hønefoss.

Her ble jeg i to og en halv sesong.

Da forsvant plutselig trener og daglig

leder og flere andre sentrale personer

og jeg ble kontaktet av Sogndal. Her ble

det en sesong som venstre flanke og

toppscorer! Vi kom til kvalikk men tapte

mot Ålesund.

Kongsvinger ble neste stoppested. Det

startet bra med opprykk til tippeliga

med Tom Nordlie som trener. Så be-

1. Optimal fotballdrøm?

Opprykk med Bryne og ny stadion

2. Beste Bryneplassering gjennom tidene?

nummer to

3. Hva gjør du når fotballkarrieren er over?

Fotballtrener og brannmann

4. Hvilken CD spiller du helst i bilen?

Band of Horses

5. Hvilke radiostasjon lytter du mest til?

Jærradioen

6. NRK/TV2? Varierer

7. Drømmeferien? Brasil

8. Valget, stemte du? Hemmelig

9. Beste film? Gladiator

10. Frontfigur i De Derre?

jo nesbø

gynte problemene. En investor lovet

Kongsvinger masse penger og det ble

satset beinhardt. Men pengene kom aldri.

I stedet ble det tre lønnsreduksjoner og

nedrykk! Jeg hadde syv forskjellige trenere

under mitt opphold i de dype skoger

nær svenskegrensen.

Hvordan har det vært å være fotballnomade

og flyttet rundt omkring i

landet?

- Jeg har likt meg godt på alle steder

med unntak av Kongsvinger, her ble det

vanskelig etterhvert med alle pro blemene

som oppstod som resultat av de pengene

som aldri kom. Kongsvinger som sted

passet meg heller ikke helt.

Navn: Kai risholt

Født: 10.04.78

Sivilstand: samboer med Linda

Jobb/skole: Fotballspiller/vaktmester/

brannmann

Kai Risholt

side 17


Kai Risholt

side 18

Eikhi har kledd opp

Brynespillerne i dress

fra Matinique.

herre-/ungdomsklær

smokingutleie • sko • egen systue

Eikhigården, Bryne, tlf. 51 48 15 55 - ÅPENT: 10 - 18 (15)

www.eikhi.no

Lokomotiv media. Foto: Bjørn moi.

Du har opplevd mange forskjellige klubber og

miljøer. Er fotballmiljøet stort sett likt, eller er det

store forskjeller fra klubb til klubb?

- Miljøet har vært bra på alle steder jeg har vært. Du finner

jo forskjellige typer, men jeg har trivdes i alle klubbene jeg

har vært i, og Brynemiljøet er som de fleste miljøer.

Tom nordlie som trener i to klubber, hvordan var

det?

- Tom er utrolig flink i media. Fotballfaglig er han veldig

flink. Han er verdens beste å bygge opp klubber som ligger

nede. På Kongsvinger tok han fatt i absolutt alt og det

ble satt opp flomlys til fem millioner og vanningsanlegg

til tre millioner selv om klubben ikke hadde penger. Tom

var pådriver i begge prosjektene. Alle fotballspillere har

godt av å ha Tom Nordlie som trener i et halvt år. Det er

knallhardt og mange av Brynespillerne hadde ikke klart det.

Du har vært rundt omkring både på og utenfor

banen?

- Ja, jeg har spilt alt unntatt back. Har til og med stått i mål

for toer-laget til Tønsberg i 3. divisjon! I yngre dager var

jeg mest sentral midtbane. Jeg liker meg mest som spiss i

4-4-2, men det har jeg faktisk ikke gjort så mye. Stortrives

for tiden som stopper, er kanskje ikke så rask til beins, men

jeg leser spillet godt – og her ligger det mange meter.

Bryne er det beste bortelaget i de to øverste divisjonene,

men hjemme er vi veldig enten eller. Forklaring?

- Vi er for naive hjemme. Vi skal underholde, sender alt i

angrep og svikter i den offensive markeringen. Vi er også

for dårlige i overgangen fra offensi v til defensiv, og klarer

ikke å ta ut kontringspunktene hos motparten.Vi har 5%

å gå på her, klarer vi å gjøre noe med dette blir det bra -

svarer Kai bestemt.

når vi slipper inn mål på hjemmebane blir det musestille

på stadion. Hva skjer i hodene på spillerne?

- For mange henger med hodet og syns synd på seg selv.

Tapere henger med hodet, vinnere ser opp, brystkassa

frem og gir gass.

Potensialet i dagens Brynelag?

- Ferdighetsmessig er vi bedre enn det Kongsvinger-laget

jeg rykket opp med. Men spillerne må vise bedre attityd

i hver eneste kamp. Det er ikke noe hokus pokus. Det er

ikke slik at trener teamet skal måtte motivere spillerne før

kamp, det skal de gjøre selv!

Til slutt , hvor ender vi på tabellen?

- 4.-5. plass, avslutter en nøktern Kai Risholt. n


Foto: Bjørn Moi

Ung

ProFil

Navn: Emil selliken

Alder: 13 år (14 i desember)

Lag: Bryne G14 og G16

Posisjon: midtbane (sentralt)

Mål som spiller: Bli så god som mulig!

Favorittspiller Bryne: Kai Ove Stokkeland

Favorittlag utenom Bryne: Liverpool

Favorittspiller: Luis suarez

Andre hobbyer: Bare fotball!

Verste du vet: Lekser

Beste du vet: Vinne kamper

Hva gjør du om 10 år: spiller i Liverpool

og tjener 3 mill. pr uke!

Ung profil: Emil Selliken

side 19


Trenere gjennom tidene

Side 20

Tekst: Reidar B. Thu

Før krigen var det nok ikke noe særlig aktuelt med trenere, det hendte at det kom

noen fra stavanger i korte perioder. navn som jens Håland og sverre Fredriksen

er nevnt i disse forbindelser.

Brynes

treNere

gjennom tidene

Treningene startet utpå ettervinteren

med innendørs-gymnastikk og lignende

og litt løpetrening. Balltreningen

ute starte t omtrent rundt påsketider.

Treninge n besto seg stort sett av skyting

på mål før en delte seg i to lag og spilte.

Tirsdag og torsdag var treningsdager.

Treningsfremmøte var så som så, det var

ikke ofte at alle var på plass. Etter krigen

var det mer alvorlig. En trente nok mer

systematisk nå, men det gikk mange år

før en økte til tre dager i uken.

De første årene brukte en stort sett

egne krefter. Det startet med Laurits

B. Sirevaa g, Øyvind Braaten, Odd

H. sirevaag og senere med Gaute

skrudland. Inn i mellom dette hadde en

andre kortvarige engasjement fra personer

utenfra. Spesielt husker en Inge

Paulse n og Georg monsen som kom

fra proff tilværelse i Frankrike og en danske

med navn alf rasmussen. Hvor

mye disse tilførte Brynefotballen kan nok

diskuteres men det er et faktum at i den

perioden med dansken hevet laget seg.

I 1960 ble reidar Kvammen engasjert

som trener og var der i fire sesongen

sammen med Gaute Skrudland. Det ble

i denne tiden lagt opp til et nytt ”system”

med hardere trening og strengere

disiplin. Samtlige av disse sesongene ga

rimelig bra resultater, men en manglet

prikken over i`en.

I 1964 ble det trenerskifte, john

Larse n fra Nærbø overtok og trente

laget sammen med Gaute Skrudland til

opprykk i 2. divisjon. Om det var trenerskiftet

eller godt arbeid over tid som førte

til opprykket er vanskelig å si. I alle fall

ble det et faktum det året. John Larsen

fortsatte også som trener året etter.

I årene fra 1966 og til nedrykket i 1970

hadde en flere trenere. reidar Kvammen

i 1966, olav sigbjørnsen i 1967-

1968-1970 og Einar jacobsen i 1969.

Foran 1971 ble Gunnar steen tilsatt

som trener sammen med Per Undheim.

Alle rede samme år ble det opprykk igjen.

Den sammen duoen fortsatte også i

1972. I 1973 ble det trenerskifte igjen,

da overtok Gustav Hult. Sesonge n

endte med kvalifiseringskamp mot

Vålerengen om opprykk til eliteserien i

den berømte snøkampen på Bryne.

Hult ga seg allerede etter én sesong og

ble erstattet av Claus Ellingsen. I 1975

overtok Gustav Hult igjen. De fleste

husker vel at den sesongen endte med

opprykk til 1. divisjon (Tippeligaen). Hult

fortsatte også den første sesongen i

1. divisjon før han ga seg for godt.

Den som overtok var Kjell Schou

andreas sen, som hadde trent Viking

med suksess i flere år. Han var også

landslagstrener sammen med Nils Arne

Eggen da han overtok hos oss. Schou

Andreassen var trener for Bryne frem til

og med sesongen 1979. Han arbeidet

mye med holdninger og organisering av

laget på banen. Det er liten tvil om at

han lage t et godt grunnlag som senere

trenere høstet frukter av. Schou Andreasen

sine treningsmetoder var nok noe

uvante for oss og ga grunnlag for mange

diskusjoner både internt og eksternt.


serie Cup Trener styreleder Daglig leder

1926 Ingen serie Ikke aktuelt Egne krefter Birger Tjøtta? Ingen

1927 Ingen serie Ikke aktuelt Egne krefter Birger Tjøtta? Ingen

1928 Ingen serie Ikke aktuelt Egne krefter Ola Vaaland Ingen

1929 Nr. 2 av 4 lag i kretsserien Ikke kvalifisert Egne krefter Ola Vaaland Ingen

1930 Nr. 3 av 4 lag i kretsserien Ikke kvalifisert Andreas Gabrielsen Birger Tjøtta Ingen

1931 Nr. 3 av 4 lag i kretsserien Ikke kvalifisert Egne krefter Birger Tjøtta Ingen

1932 Nr. 3 av 4 lag i kretsserien Ikke kvalifisert Egne krefter Karl Aarrestad Ingen

1933 Nr. 2 av 3 lag i kretsserien Ikke kvalifisert Egne krefter Karl Aarrestad Ingen

1934 Nr. 3 av 3 lag i kretsserien Ikke kvalifisert Egne krefter Karl Aarrestad Ingen

1935 Nr. 2 av 5 lag i kretsserien Ikke kvalifisert Egne krefter Karl Aarrestad Ingen

1936 Nr. 2 av 6 lag i kretsserien Ikke kvalifisert Egne krefter Birger Tjøtta Ingen

1937 Nr. 1 av 6 lag i kretsserien Ikke kvalifisert Egne krefter S. Larsen/K. Kindervåg Ingen

1938 Nr. 1 av 4 lag i Norgesserien Ikke kvalifisert Jens Håland/egne krefter Karl Aarrestad Ingen

1939 Nr. 1 av 6 lag i Norgesserien Ikke kvalifisert Jens Håland/egne krefter Trygve Løge Ingen

1940 Ingen serie pga krigen Ikke kvalifisert Egne krefter Sven Skjæveland Ingen

1941 Ingen serie pga krigen Ingen cup Ingen aktivitet Sigurd Løge Ingen

1942 Ingen serie pga krigen Ingen cup Ingen aktivitet Sigurd Løge Ingen

1943 Ingen serie pga krigen Ingen cup Ingen aktivitet Ingen virksomhet Ingen

1944 Ingen serie pga krigen Ingen cup Ingen aktivitet Ingen virksomhet Ingen

1945 Ikke arr. seriekamper 2. kval. runde Egne krefter Sigurd Løge Ingen

1946 Nr. 1 i kvalifi. serie, 2. div. 1. kval. runde Egne krefter Sigurd Løge Ingen

1947 Nr. 1 av 10 - 2. div. Rogaland 1. kval. runde Egne krefter Sigurd Løge Ingen

1948 Nr. 4 av 7 - 2. div. Rogaland Ikke påmeldt Alf Rasmussen/egne kr. Laurits B. Sirevåg Ingen

1949 Nr. 1 av 6 - 2. div. Rogaland 1. kval. runde Alf Rasmussen/egne kr. Laurits B. Sirevåg Ingen

1950 Nr. 2 av 8 - 1. div. Landsserie 2. runde Alf Rasmussen/egne kr. Laurits B. Sirevåg Ingen

1951 Nr. 4 av 8 - 1. div. Landsserie 2. runde Egne krefter Laurits B. Sirevåg Ingen

1952 Nr. 5 av 8 - Rog. - Landsserie 1. runde Egne krefter Alf Håland Ingen

1953 Nr. 2 av 8 - Rog. - Landsserie 2. runde Einar Jensen/egne krefter Alf Håland Ingen

1954 Nr. 1 av 8 - Rog. - Landsserie 3. runde Inge Paulsen/egne krefter Sven Berge Ingen

1955 Nr. 1 av 8 - Rog. - Landsserie 1. runde Georg Monsen Odd H. Sirevåg Ingen

1956 Nr. 4 av 8 - Rog. - Landsserie 2. runde Egne krefter Øyvind Braaten Ingen

1957 Nr. 3 av 8 - Rog. - Landsserie 1. runde Reidar Kvammen Øyvind Braaten Ingen

1958 Nr. 3 av 8 - Rog. - Landsserie 3. runde Egne krefter Olav Sigbjørnsen Ingen

1959 Nr. 1 av 8 - Rog. - Landsserie 3. runde Egne krefter Olav Sigbjørnsen Ingen

1960 Nr. 6 av 8 - Rog. - Landsserie 1. runde Reidar Kvammen Olav Sigbjørnsen Ingen

1961 Nr. 3 av 8 - Rog. - Landsserie 1. runde Reidar Kvammen Alf Håland Ingen

1962 Nr. 4 av 8 - Rog. - Landsserie 4. runde Reidar Kvammen Øyvind Braaten Ingen

1963 Nr. 3 av 8 - Rog. - Landsserie 3. runde Reidar Kvammen Øyvind Braaten Ingen

1964 Nr. 1 av 8 - Rog. - Landsserie 3. runde John Larsen Øyvind Braaten Ingen

1965 Nr. 5 av 8 - 2. div 2. runde John Larsen Øyvind Braaten Ingen

1966 Nr. 5 av 8 - 2. div 4. runde Reidar Kvammen Reidar B. Thu Ingen

1967 Nr. 4 av 8 - 2. div 3. runde Olav Sigbjørnsen Reidar B. Thu Ingen

1968 Nr. 2 av 8 - 2. div 4. runde Olav Sigbjørnsen Reidar B. Thu Ingen

1969 Nr. 4 av 8 - 2. div 3. runde Einar Jacobsen Reidar B. Thu Ingen

1970 Nr. 7 av 8 - 2. div 4. runde Olav Sigbjørnsen Reidar B. Thu Ingen

1971 Nr. 1 av 8 - 3. div 3. runde Gunnar Steen Øyvind Braaten Ingen

Trenere gjennom tidene

Side 21


Trenere gjennom årene

Side 22

Det var ikke alle som var enige, men i

ettertid må en si at han nok hadde mye

å fare med. Disse årene hevdet laget

seg godt i 1. divisjon, men en manglet

det helt store. I enkelte kamper viste

laget spill av høy klasse, men en var for

ustabil e.

I 1980 kom engelskmannen Brian

Green. Han hadde nok en noe annen

treningsfilosofi. Det ble ikke så mye tung

trening, det ble brukt mye mer ball og

spill under treningene. Spillermøtene

var også annerledes. Ting ble lettere og

det var mer humør. Green var trener på

Bryne i 1980-1981 og 1982. På disse tre

årene ble det to sølvmedaljer. Det kan se

ut til at Green sine lette treningsmetoder

utløste noe i laget som gjorde disse resultatene,

men uten det grunnlaget som

ble lagt av den forrige treneren er det lite

sannsynlig at en ville fått disse resultatene.

I 1983 ble det nytt trenerskifte og nok

engang gikk en utenlands, da til vårt

naboland Sverige. Kent Karlsson kom

til Bryne med noe trenererfaring fra

Allsvenskan. Hans treningsmetoder var

nordisk med mer fysisk trening enn forgjengeren.

Det var nok nødvendig etter

tre år med ”lettere” trening. Kondisjonen

og styrken hadde nok minket noe disse

tre årene. Karlsson ble på Bryne i tre år.

Resultatene var noe blandet med en

4. plass som det beste i 1984.

Bjarne Berntsen ble i 1985 ansatt på en

langtidskontrakt. Berntsen hadde ikke

den store trenererfaringen da han startet

på Bryne, men de fleste mente at han

var en person med en stor trener karriere

foran seg. Det startet rimelig bra det

første året med en 6. plass i serien og 4.

runde i cupen. Året etter 1987 så det en

stund ut til å bli det helt store, tre serieomganger

før slutt var vi med og kjempet

om gullet. I tillegg var vi i cupfinalen.

Selv om det ”kladdet” noe i serien på

slutten, oppnådde vi en respektabel

5. plass. Med seier i cupfinalen vil likevel

året 1987 stå med gullskrift i Brynehistorien.

Etter den søte kløe kom den

sure svie. 1988 ble et katastrofe år, noe

som ikke er uvanlig etter et år med suksess.

Det ble nedrykk fra Tippeligaen.

Selv om Berntsen hadde en langtidskontrakt,

ble trenerengasjementet avsluttet

etter 1988-sesongen.

I 1989 valgte en å satse på en av våre

egne, nemlig Arne Larsen Økland med

Trond Sirevåg som hjelpetrener. Selv om

ingen av disse hadde den store trenererfaringen

regnet en med at de med

sin spillererfaring og erfaring fra flere

dyktig e trenere ville være et godt valg.

Sesongen ble rimelig bra med nesten

kvalifiseringsplass. De samme to fortsatte

i sesongen etter med kvalifiseringsplass

som resultat, men med tap for

Lillestrøm i siste kvalifiseringskamp ble vi

fortsatt værende i 1. divisjon.

Nå ble det skifte av trener, Kjell Tennfjord

fra Bergen ble engasjert. Han

hadde trener erfaring fra Tippeligaen.

Trond Sire våg fortsatte som hjelpe trener.

Denne duoen trente laget i 1991 og 1992

med kvalifiseringsplass i 1991 som beste

resultat. Tap mot Brann i siste og avgjørende

kamp.

I 1993 ble det nytt trenerskifte, Gary

Goodchild ble tilsatt med Birk Engstrøm

som hjelpetrener. Ingen av dem hadde

trenererfaring på et høyt nivå og var

vel til syvende og sist et sjansespill.

En nådde imidlertid kvalifiseringsplass

men tapte igjen i siste og avgjørende

kamp på bortebane mot Strømsgodset.

Etter denne sesongen forsvant en del av

nøkkel spillerne og en så vel at sesongen

1994 kunne bli problematisk. Noe som

også slo til. Det ble lite poeng og på tampen

av sesongen så det ut til å bære mot

nedrykk.

Treneren ble skiftet ut og hjelpetreneren

ga seg. Disse ble erstattet med Trond

Sire våg som hovedtrener og Tor Fosse

som hjelpetrener. Plassen i divisjonen

ble reddet i siste kampen mot Vidar

i Stavang er. Trond Sirevåg fortsatte i

1995 og 1996. Det første året med Geir

L. Olsen og Svein Enersen som hjelpetrenere

og det siste året med Geir L.

Olsen som hjelpetrener. Første året var

ikke noe særlig men i 1996 ble det en 3.

plass. En plass under kvalifisering.

I 1997 var det klart for en ny utlending.

Kenneth Rosén ble ansatt. Han hadde

trenererfaring fra et relativt høyt nivå

både i Sverige og Norge. Rosén ble i

Bryne til og med sesongen 2000.


serie Cup Trener styreleder Daglig leder

1972 Nr. 9 av 10 - 2. div Kvartfinale Gunnar Steen Johannes Finborud Ingen

1973 Nr. 2 av 10 - 2. div 2. runde Gustav Hult Johannes Finborud Ingen

1974 Nr. 3 av 10 - 2. div 3. runde Claus Ellingsen Hans A. Pedersen Ingen

1975 Nr. 1 av 10 - 2. div 3. runde Gustav Hult Hans A. Pedersen Ingen

1976 Nr. 9 av 12 - 1. div 2. runde Gustav Hult Aksel Solvik Olsen Ingen

1977 Nr. 8 av 12 - 1. div Kvartfinale Kjell Schou Andreassen Aksel Solvik Olsen Ingen

1978 Nr. 7 av 12 - 1. div Kvartfinale Kjell Schou Andreassen Aksel Solvik Olsen Ingen

1979 Nr. 4 av 12 - 1. div Kvartfinale Kjell Schou Andreassen Oddbjørn Jonsbråten Ingen

1980 Nr. 2 av 12 - 1. div 2. runde Brian Green Oddbjørn Jonsbråten Ingen

1981 Nr. 9 av 12 - 1. div Kvartfinale Brian Green Kjell Olav Stangeland Ingen

1982 Nr. 2 av 12 - 1. div 2. runde Brian Green Kjell Olav Stangeland Ingen

1983 Nr. 8 av 12 - 1. div Kvartfinale Kent Karlson Kjell Olav Stangeland Ingen

1984 Nr. 4 av 12 - 1. div Kvartfinale Kent Karlson Kjell Olav Stangeland Rune Hauge

1985 Nr. 9 av 12 - 1. div 3. runde Kent Karlson Kjell Olav Stangeland Rune Hauge

1986 Nr. 6 av 12 - 1. div 4. runde Bjarne Berntsen Kjell Olav Stangeland Rune Hauge

1987 Nr. 5 av 12 - 1. div CUPMESTER Bjarne Berntsen Kjell Olav Stangeland Rune Hauge

1988 Nr. 10 av 12 - 1. div 3. runde Bjarne Berntsen Aage Aasland Reidar Omdal

1989 Nr. 3 av 12 - 1. div 4. runde Arne Larsen Økland Asbjørn Bråten Reidar Omdal

1990 Nr. 2 av 12 - 1. div 1. runde Arne Larsen Økland Asbjørn Bråten Reidar Omdal

1991 Nr. 2 av 12 - 1. div 3. runde Kjell Tennfjord Bjørn M. Stangeland Asbjørn Bråten

1992 Nr. 4 av 12 - 1. div 3. runde Kjell Tennfjord Bjørn M. Stangeland Asbjørn Bråten

1993 Nr. 2 av 12 - 1. div 2. runde Gary Goodchild Reidar B. Thu Asbjørn Bråten

1994 Nr. 5 av 12 - 1. div 3. runde G. Goodchild / T. Sirevåg Reidar B. Thu Kjell Madland

1995 Nr. 7 av 12 - 1. div 4. runde Trond Sirevåg Reidar B. Thu Kjell Madland

1996 Nr. 3 av 12 - 1. div 1. runde Trond Sirevåg Reidar B. Thu

1997 Nr. 9 av 14 - 1. div 4. runde Kenneth Rosén Terje Wester Kjell Madland

1998 Nr. 6 av 14 - 1. div Kvartfinale Kenneth Rosén Terje Wester Kjell Madland

1999 Nr. 2 av 14 - 1. div 3. runde Kenneth Rosén Svein Bergstad Kjell Madland

2000 Nr. 11 av 14 - Tippeligaen 3. runde Kenneth Rosén Svein Bergstad Kjell Madland

2001 Nr. 12 av 14 - Tippeligaen Finalen E. Brakstad/H.O. Frette/

G. Høyland/R. Almqvist

Per Undheim Kjell Madland

2002 Nr. 9 av 14 - Tippeligaen 4. runde Reine Almqvist Per Undheim Kjell Madland

2003 Nr. 14 av 14 - Tippeligaen 3. runde Reine Almqvist Per Undheim/T. Andersen K. Madland/

P. Undheim/

T. Mellemstrand

2004 Nr. 7 av 16 - 1. div Kvartfinale Hans Olav Frette Staale Grude Haaland Ingve Digernes

2005 Nr. 5 av 16 - Adeccoligaen 4. runde Hans Olav Frette Staale Grude Haaland I. Digernes/

F. Kverneland

2006 Nr. 3 av 16 - Adeccoligaen 4. runde Magnus Johansson Frode S. Berg F. Kverneland

2007 Nr. 6 av 16 - Adeccoligaen 3. runde M. Johansson/H.O. Frette Frode S. Berg F. Kverneland/

H.O. Frette

2008 Nr. 11 av 16 - Adeccoligaen 3. runde Rolf Teigen Per Bergstad F. Kverneland/

Ole Seldal

2009 Nr. 8 av 16 - Adeccoligaen 4. runde R. Teigen/T. Sirevåg/G.

Høyland/M.I. Mjelde

Per Bergstad Ole Seldal

2010 Nr. 9 av 16 - Adeccoligaen 3. runde Tommy Bergersen Preben Aamodt T. Haugvaldstad

2011 ? ? Tommy Bergersen Preben Aamodt T. Haugvaldstad

2012 Tommy Bergersen Tommy Bergersen ?

Trenere gjennom årene

Side 23


Side 24

N O RWAY

BY U M B R O

2 0 1 1

R E C O M M E N D E D BY

B R E D E H A N G E L A N D


Det første året hadde han Erling Und-

heim som hjelpetrener og de siste tre

årene Rune Ottesen. En må vel si at Rosén

oppnådde gode resultater på disse

4 årene. Den første sesongen ble noe

blandet, en beveget seg både i nær heten

av kvalifiseringsplass og i nærheten av

nedrykksplass. Den neste sesongen ble

noe bedre. Laget lå meget bra an til i

slutten av august da en fikk mer eller

mindre sammenbrudd og endte i køen på

tabellen. 1999 ble et suksessår med opprykk

til Tippeligaen, etter et fravær på 11

år. Vårsesongen ble sånn midt på treet,

mens høstsesongen ble glimrende. En

sikret seg 2. plass på overtid i en dramatisk

kamp mot Lyn her på Bryne. 2. plass

ga direkte opprykk. Den første sesongen

i Tippeligaen ble tøff. Etter å ha vært

nederlagsdømt fra starten av og under

hele sesongen ble plassen reddet i siste

kampen mot Odd Grenland på Bryne.

Foran 2001 sesongen hadde Rosén

takket for seg og klubben tilsatte Erik

Brakstad. Han var en erfaren trener med

gode resultater fra Tippeligaen og optimismen

var stor. Men det ble en trøblet e

sesong på mange måter. Brakstad

forlot oss før serien var halvspilt. Inn

kom hjelpe trener Hans Olav Frette som

sammen med Gabriel Høyland fungerte

frem til svensken Reine Almqvist med

solid trenererfaring fra både Norge og

Sverige ble tilsatt. Hans Olav Frette fortsatte

som hjelpetrener.

Serien ble et slit, en var et bånnlag

meste parten av året. Først i siste seriekamp

sikret en seg kvalikkplass og gjennom

kvalikken sikret seg fortsatt Tippeligaspill.

Høstens nyhet!

BESØK OSS

PÅ JÆRDAGEN!

Brynematboks kun 99,-

Du fi nner oss i de tidligere lokalene til Elprice v/Felleskjøpet

Brynedrakt 2011

KLAR TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL KAMP!

I cupen gikk det imidlertid mye bedre. Mathias Haugaasen som analytiker/assis-

Laget kom helt til cupfinalen som endte tent, Erik Fuglestad som spillerutvikler og

hjemme/borte Voksen

med et forsmedelig nederlag 3-0 for Kurt Hegre som keepertrener. Sesongen

Viking.

ble ingen suksess på tross av satsingen.

690,-11.

plass i serien og 3. plass i cupen.

Almqvist fortsatte som trener i 2002 og Sesongen 2009 startet med samme

2003. Det første av disse årene Brynedrakt var godt, trenerteamet. 2011 Etter en dårlig start med

en ble nr. 9 i Tippeligaen og 4. hjemme/borte runde i manglende Barn resultater (siste plass) og

cupen.

kjedelig spill ble trenerduoen Teigen

og Haugaasen sagt opp i mai måned. I

490,-

Sesongen 2003 ble et katastrofeår, laget en overgangsperiode ble laget ledet av

vant ingen bortekamper, ble sist i Tippe- Trond Sirevåg og Gabriel Høyland. Fra

ligaen og slått ut i 3. runde i cupen. august ble Mons Ivar Mjelde engasjert

som hovedtrener med Øystein Tveit

Fra 2004 overtok Hans Olav Frette som assistent. Etter Mons Ivar Mjeldes

som hovedtrener med Asle Andersen ankomst fikk laget et oppsving og sanket

og Gabriel Høyland som assistenter. En poeng jevnt og trutt og endte tilslutt på

startet med blanke ark med mange nye 8. plass. I cupen ble det stopp i 4. runde

og lokale spillerne. Med en 7. plass i etter at Viking ble slått i en dramatisk 3.

serien og kvartfinale i cupen var en rime- rundekamp som ble avgjort på straffelig

fornøyd. Frette fortsatte som trene r spark. Engasjementet til Mons Ivar

med Asle Andersen som hjelpe trener i Mjeld e opphørte etter sesongslutt.

2005 med 5.plass i serien og 4.runde i

Brynecaps 2011

cupen som resultat. Etter denne seson- Foran 2010 sesongen ble tidligere Brynegen

ga Frette seg og det ble klart med spiller og Ålgårdtrener Tommy Bergersen

en ny svenske, Magnus Johanson, 150,-

mens tilsatt som hovedtrener med Erik Fugle-

Asle Andersen fortsatte som assistent. stad som assistent og Kurt Hegre som

Han ble senere i sesongen erstattet Bryne med svettebånd keepertrener.

Kenneth Eidsaunet. Sesongen gav som

resultat 3. plass og kvalifiseringsspill til Siden Bergersen manglet trenererfa-

2 for 50,-

Tippeligaen og 4. runde i cupen. Det ble ring fra de øverste divisjoner og hadde

tap i begge kvalifiseringskampene mot små økonomiske ressurser til disposi-

Odd.

sjon var forventningene til sesongen

ikke altfor store. Sesongen åpnet bra

Musematte 2011

2007-sesongen ble ikke som ventet. men etter hvert ble det lengre og lengre

m/lagbilde

Trener Magnus Johannson takket for seg mellom poengen e. Laget lå hele høsten

etter vårsesongen og Hans Olav Frette i nedrykks 70,- striden men på slutten kom

overtok. Eidsaunet fortsatte som assist- noen seire som til slutt ga oss 9. og

ent. Laget endte opp på 6. plass i serien Brynehåndkle sikke r plass. 2011

og 3. runde i cupen.

Cupen var heller ingen suksess. Den 150,-

Foran 2008-sesongen ble listen lagt høyt. endt e med et stort tap for Haugesund i

Rolf Teigen ble ansatt som trener med 3. runde. n

Brynegenser

BESØK OSS OGSÅ FØR KAMPEN OG I PAUSEN!

Vi har stand i FK-butikken på Potetfestivalen

15.-17. 350,- september.

Bryne FK

butikken

Trenere gjennom tidene

Side 25


Brødrene Bergstad

Side 26

Vi har bygget nytt serviceverksted på Håland

Reperasjon av tv, video,

HiFi, mobiltelefon, PC,

parabol, antenner, vaskemaskiner

og kjøkkenutstyr.

VI TAR

SERVICE

PÅ ALVOR!

Her vil i alt 9 mann gjøre

sitt beste for å hjelpe deg!

SERVICETELEFON 51 77 76 00 Åpent mandag-fredag kl. 8-16.

MEDLEM AV:

EUROPAS STØRSTE ELEKTROKJEDE

www.euronics.no

bergsta


Svein og Per Bergstad. Tvillingbrødre som begge har et stort hjerte for Bryne FK, og som ikke er redd

for å ta verv i klubben. Begge er blant annet tidligere ledere i klubben, noe som Svein stadig omtaler

som ”Eg tok de opp en divisjon, og Per tok de ned igjen”... Brynemagasinet tok en drøs med brødrene

Bergstad en mandag kveld i august, etter å ha sett kampen mot Ham Kam som ga et særdeles surt

0-3 resultat. Men den kampen glemte vi fort, og gikk løs på litt av hvert om klubben vår.

Tekst og foto: Bjørn Moi.

dbrødreNe

om bryne Fk

Brødrene Bergstad Side 27


Brødrene Bergstad Side 28 28

Navn: Svein Bergstad

Født: 29.07.70

Sivil status: Gift med Elin, 2 barn – Helle og Brede

Stilling: risiko- og forsikringsdirektør, seadrill

3 ord som betegner Bryne FK: Vinnerkultur, jordnær, engasjement

Adm. karriere i Bryne FK: Nestleder og leder Bryne FK, styremedlem

Bryne ASA, medlem og leder valgkomité, leder kontrollkomité,

banespeaker

Sportslig karriere i Bryne: aldersbestemt opp til junior, kaptein

på Bryne 3 (på livstid!)

Favorittspiller på Bryne gjennom tidene: jo Laland

Tekst: Favorittspiller Gabrielpå Høyland. dagens Brynelag: Foto: marius Helle (forpliktet av mine

barn å si det!)

En spiller du gjerne skulle sett på Brynes lag: Erik Huseklepp

(minner om meg selv da jeg var ung...)

Hvor ender laget på tabellen denne sesongen: Var sikker på nr. 1

– ikke fullt så sikker lenger...

Bryne FK som klubb? Hva skiller oss fra andre?

Per: - Bryne er en liten plass for en toppklubb. ”Alle-hjelper-alle

klubb”, noe som er uvanlig i forhold til andre toppklubber. For Bryn e

FK er fortsatt en toppklubb, og har en verdifull ballast som det.

Svein: - Og det er ikke mange toppklubber hvor billettørene er på

hils med daglig leder. Bryne FK er en åpen klubb.

Hvorfor skal Bryne FK lykkes videre som toppklubb?

Svein: - Vi har gjort det før! Vi er en ressurssterk klubb med

vinner kultur. Det er ikke noe som ferske ”toppklubber” kan kjøpe

seg til.

Per: - Det var ikke lenge siden Asle Andersen i Sandnes Ulf sa at

det var noe han misunte Bryne FK: vinnerkulturen og tradisjonen.

Den er viktig.

Hvilke ambisjoner bør klubben ha?

Per: - Være blant de 30 beste klubbene i Norge. Av og til

rykke opp, men tiden der Bryne er etablert fast i Tippeligaen

er nok forbi.. Men et eventyr av og til er realistisk

– og en målsetning.

Svein: - Ikke fokuser på divisjon. Er enig med Per, vi bør

ligge mellom 10. og 25. plass blant norske klubber. Litt

opp og ned. Vi kan lykkes like godt som Haugesund, men

ikke holde oss i 10-15 år i toppserien. Pengene betyr for

mye nå, og der har ikke Bryne sjanse til å følge med.

Beste Brynekamp?

Per: - Umiddelbart er det cupfinalen i 1987 som er den

største opplevelsen, mens semifinalen mot Lillestrøm i

2001 hvor Bryne vant 4-0 var en kanongod fotballkamp.

Og så var det jo gildt å slå Viking ut av cupen i 2004 da.

Svein: - I tillegg minnes eg spesielt kampen mot Lyn hvor

vi vant 1-0 og rykket opp. Og ikke minst kampen mot

Bodø Glimt hvor vi låg under 0-3, og snudde den til en

4-3 seier med to mål på overtid.

Begge konkluderer med at finaleseieren 1987 var

den største opplevelsen, og semifinalen mot Lillestrøm

den beste kampen. Hva krangler dere om

inne n fotball?

- Ingenting. Her er vi stort sett enig. Det er bare ett lag.

Bryne FK.

Personligheter i eller som har vært i klubben?

Per: - Reidar B. Thu har vært viktig for meg. Alltid vært

god til å dra de store linjer, god å lytte og allikevel bestemt

med klare meninger.

Svein: - Avdøde Kristoffer ”Stoffer” Emberland. Han var

Bryne FK for meg. Ellers vil eg nevne Edith og Sverre

Sele. Ingen vet hvor mye de gjør for klubben. Bryne FK er


alt for de, og de ber aldri om noe heder og ære tilbake.

Tidenes Brynelag?

Her blir brødrene Bergstad veldig ivrige, og er klar på

at flere av valgene nok preger tiden de har sett fotball.

Keeper: Roger Eskeland

Forsvar fra høyre: Kjell Iversen, Trond Sirevåg, Alf Inge

Haaland og Asgeir Kleppa.

Midtbane: Pierre Gallo, Rune Ottesen, Rangvald Soma og

Gabriel Høyland.

Spisser: Arne Larsen Økland og Paul Folkvord.

På benken: Tom R. Jacobsen, Birk Engstrøm, Hugo

Hanse n og Paul Oyuga

Trener?

- Brian Green.

supporter?

Her er de enige om 3 stk: Torleif Lie, Jorunn Undheim og

Martin Olav Egeland, bedre kjent som ”Moen”.

Leder?

Reidar B Thu og Kjell Olav Stangeland. To tydelige og

sterke ledere.

Hvordan opplever dere kampene nå?

Vi sitter ute på Vippen. Før var det store stå. Egentlig det

samme. Du blir familiær med dem du opplever kampene

sammen med.

Viking?

… stille lenge.

- Er storebror. Men vi er nok litt barnslige der. Vi jubler

når Viking taper.

Navn: Per Bergstad

Født: 29.07.70

Sivil status: Gift med Vigdis, 2 barn – Ada og Johanna

Stilling: Advokat, ProJure Advokatfirma DA

3 ord som betegner Bryne FK: Åpen, jordnær, dugnadsånd

Adm. karriere i Bryne FK: Styreverv og leder Bryne Fotball ASA,

styremedlem, nestleder og leder Bryne FK

Sportslig karriere i Bryne: Fram t.o.m. juniorlaget, nå bauta

på Bryne 3

Favorittspiller på Bryne gjennom tidene: Arne Larsen Økland

Favorittspiller på dagens Brynelag: Kai risholt

En spiller du gjerne skulle sett på Brynes lag: moa

(Mohammed Abdellaue)

Hvor ender laget på tabellen denne sesongen: midt på tabellen,

dessverre

Dagens a-lag?

- Det er frustrerende med det dårlige bunnivået det har, det er faktisk

verre enn i fjor, men så er også toppnivået bedre i år. Laget er

nå et av Adeccoligaens dårligste hjemmelag, og det er svakt. Før

var Bryne Stadion et fort, og det må vi få tilbake.

- Farlig å si det, men kan hende klubben burde investert i et par soleklare

forsterkninger som var udiskutable på laget. Så fikk vi fylle

på med talenter rundt, for de er det mange av. Å kjøpe spillere inn

fra andre deler av landet som ikke går rett inn på laget er kanskje

ikke riktig. Se på Sandnes Ulf, de satset tøft med en klar forsterkning

i sentral linjen i laget. Og pr. dato ser de ut til å lykkes.

Både Per og Svein er litt vage her, for de vet at det er vanskelig å

sitte på ”den andre siden” og ta de rette valgene. Men engasjement

er viktig. Det har de begge for Bryne FK. Og det vil vedvare. n

Brødrene Bergstad Side 29


Side 30

eFe priNce ehiorobo 2

Posisjon: Sentral midtbane, født: 12.04.1983

Tidl. klubber: LøHam, Drøbak, Torslanda, Gais, N.P.A, D.S.C og

Invinsible Leopard

Status: Singel

Annet: Sterk loverboy

vetle gulowseN 5

Posisjon: Midtstopper

Født: 15.05.1984

Tidl. klubber: Frigg, Valdres og Mandalskameratene

Høyde/vekt: 183 cm/67 kg

Status: Ugift

Annet: Gospelmusikk

BRYNEFK.NO

REGISTRER DET DU BETALER I KASSEN PÅ

KONTO

100

SÅ STØTTER DU BRYNE FK

HÅLAND VEST, BRYNE M44, BRYNE


FORD – 5 ÅRS

NORGESGARANTI

NYE FORD FOCUS

Prøvekjør den hos oss!

Ingen skjulte

overraskelser.

Blindsone

informasjons-

system.

Ingen uoppmerksomme

filbytter.

Filskiftevarsler.

Ingen unødvendige uhell.

Active City Stop.

Pris fra kr 239 800,-

Ford 5 års garanti forutsetter maks 100 000 km kjørelengde.

CO2 utslipp ved kombinert kjøring 109 - 139 g/km (1.6 TDCi 95 hk - 1.6 EcoBoost 180 hk)

Drivstofforbruk ved kombinert kjøring 0,42- 0,60 l/mil (1.6 TDCi 95 hk - 1.6 EcoBoost 180 hk)

Bryne

Eskervegen 7

Tlf: 51 77 82 82

- siden 1921!

Åpningstider: Mandag - fredag 09.00 - 16.30

Tirsdag 09.00 - 20.00

Lørdag 10.00 - 14.00

www.kvernelandbil.no

90

Ingen grunn

til bekymring.

Over 20 sikkerhets-

sensorer.

Vi tar ansvar!

BRYNE • STAVANGER • SANDNES • BERGEN • DRAMMEN • OSLO • TRONDHEIM • STEINKJER

Moment Kommunikasjon

Med forbehold om trykkfeil.

side 31


Hans Olav Frette

Side 32

Tekst og foto: Bjørn Moi

haNs olav Frette

– vil tilbake til

adeccoligaeN


Tekst: Gisle Høyland. Foto: Bjørn Moi.

Hans far; Hans Frette var profilert AP-politiker, stortingsrepresentant

i 12 år og ordfører i Sauda. En skulle nesten tro at politikerkursen var

staket ut også for avkommet. men, slik skulle det ikke bli.

Hans Olav fant tidlig summetonen med lærkula. Fotball og

Liverpool ble hans store lidenskap. Som 14-åring steppet

han inn i målet på en trening. Han gjorde det så godt at det

ble hans posisjon på banen. Etter hvert ble han en lovende

keeper på Sauda sitt A-lag, før politiutdannelsen førte han til

Kjelsås og Hinna.

Siste stopp på karrieren som spiller ble med Ålgård på

samme divisjonsnivå som Ålgård spiller i dag (2. divisjon).

En skulderskade ødela etter hvert karrieren for den lovende

keeperen. Venstre skulder gikk stadig ut av ledd. I sin siste

sesong for Ålgård huskes han mest for å stå og rotere med

venstrearmen i en hastighet som kunne plassert han rett inn

i vindmølleparken på Høg-Jæren og forsynt hele Gjesdal kommune

med kraft.

En skadet skulder satte ikke noen stopper for fotballinteressen.

Snart ble han keepertrener for Ålgård. Så gikk det slag i

slag; keepertrener og hjelpetrener i Randaberg. Keepertrener

i Bryne og fortsatt hjelpetrener i Randaberg. Folk i Brynemiljøet

likte tydeligvis lynnet og entusiasmen til Hans Olav.

Etter hvert ble han hjelpetrener for Reine Almqvist gjennom

tre sesongen i Tippeligaen.

- Reine var en utrolig flink trener som jeg lærte mye av, sier

Hans Olav. Reine Almqvist er for øvrig sjefspeider i Helsingborg

i dag.

Nedrykket i 2003

Så kom nedrykket for Bryne fra øverste nivå i 2003. Klubben

var så godt som konkurs. Lisensen hang i en tynn tråd, spillerne

forsvant og alt så mørkt ut. Klubben måtte bygge helt

fra bunnen av. Ut med svensker, finner, argentinere, trøndere

og østlendinger. Nå skulle det satses lokalt. Hans Olav tok

hoved trenerutfordringen. Så startet jakten på unge lokale

2.- og 3. divisjonsspillere som skulle danne stammen i det

nye laget. Reine Almqvist hadde sammen med Hans Olav, og

tidligere Ålgård og Sandnes Ulf-trener Øystein Tveit, allerede

sesongen før invitert lokale spillere til trening med Bryne, og

hadde god oversikt over det lokale spillermarkedet. Kriteriene

var enkle og klare: Spillerne skulle være typer som brettet

opp skjorten og gikk i bresjen.

- Starten på sesongen 2004 var meget spesiell. Det jeg husker

best fra den sesongen var når vi fikk telefon fra Norges

Fotball forbund om at vi tilbake lisensen. Da var det stor glede

på klubbhuset. Plutselig stod jeg og Gabriel der og ga hverandre

en stor klem. Det var rene julekvelden.

Paul oyuga

- Det ble i løpet av våren komponert en stall med en herlig

gjeng som var lojale mot klubben. I tillegg var vi svine heldige

som fikk kapret Paul Oyuga rett foran nesen til Strømsgodset

på La Manga. Etter en rakettstart på sesongen endte vi på

en hederlig 7. plass og kom til kvartfinalen i cupen. Alle husker

hva Oyuga betydde for laget i den perioden, sier Hans

Olav. Oyuga er for øvrig spillende hjelpetrener for Hans Olav i

Ålgår d i dag.

- Han er en herlig humørspreder som er utrolig flink med de

yngre spillerne i klubben, skryter Hans Olav og fortsetter:

- Han er en spiller som Bryne kan være stolte av å ha hentet

inn. Han oser av profesjonalitet og er en stor lagspiller.

Som symbol på det synes jeg det er veldig illustrerende for

type n Paul Oyuga da han i stedet for å score selv, trillet ballen

vider e til Tommy Høiland da han scoret i sin debut for Bryne.

Fortsatt trenerambisjoner?

Han trives som Ålgårdstrener, og har i dag ingen spesielle

ambisjoner om å ta steget ett eller to hakk høyere opp i

divisjons systemet som trener.

- Men en vet jo aldri hva fremtiden bringer, sier Hans Olav.

Om trenerne i eliteserien sier han følgende;

- Jeg har stor respekt for mange av eliteserietrenerne. Mange

opptrer sympatisk og jordnært. Spesielt Jostein Grindhaug i

FK Haugesund og Jan Jønsson i Rosenborg.

- Jostein er en ydmyk trener og god lagbygger som setter

trivse l i høysetet. Altfor mange av eliteserietrenerne tror de

har en rolle som “nummeret etter han der oppe”.

Om sin egen fotballfilosofi sier han følgende;

- Min filosofi er å spille enkel fotball. Det vil si at spilleren

slår en pasning til en spiller med samme farge som er lett å

ta imot for mottakeren. Fotball er ikke vanskeligere enn det

egentlig.

Navn: Hans olav Frette

Yrke: Personal- og HMS–sjef hos Aarbakke AS

44 år, Saudabu – men bor nå på Ålgård

Bryne FK-CV: Keepertrener, hjelpetrener og hovedtrener

samt sportslig leder.

Sivilstand: Gift med Mona, 3 barn: jente på 10, to gutter

på 14 og 18 år. Den ene, Ola, har deltatt på Brynes

talent fulle G14-lag i enkelte turneringer.

Hans Olav Frette

side 33


Hans Olav Frette side 34

Hvordan vil du forklare at Viking i skrivende stund

ligge r bak FK Haugesund?

- Viking har ressurser og fasiliteter som Bryne FK og FK

Hauge sund ikke er i nærheten av. Men så har for eksempel

FK Haugesund faktorer som ikke Viking har. Nemlig karisma

og entusiasme. De som er i klubben føler en sterk identifisering

med klubben og de som er i klubben.

Ålgård FK – Fast leverandør av gode Brynespillere

Flere Ålgårdspillere har gjort seg bemerket på Brynelaget

opp gjennom årene. Siste mann som tok steget var Marius

Helle. En spiller som tålmodig har blitt en av Adeccoligaens

beste spillere med gjestevisitt i eliteserien hos Stabæk i fjor

som bonus.

Hva skyldes det at det stadig produseres gode spillere oppe

på Høg-Jæren?

- Ålgård er etter hvert en stor plass, og har alltid hatt en veldrevet

fotballklubb med stor aktivitet. I en slik klubb dukker

det alltid opp nye spennende spillere. Det er ikke så enormt

sprang mellom Adeccoligaen og divisjonen under. Jeg har

ofte opp gjennom årene stusset på hvorfor Bryne og andre

klubber har hentet så mange middelmådige spillere utenfra.

Det viser seg ofte at en lokal spiller kan være et minst like

godt alternativ både sportslig og ikke minst økonomisk.

En skal heller ikke glemme at det drypper en del tilbake

på Ålgård i form av at det jevnlig går spillere fra Bryne til

Ålgård. For øyeblikket er det fire spillere i Ålgårds A-stall som

har en fortid på Bryne.

Bruk penger på naboklubbene

Hans Olav vil ikke ut med noen konkrete navn når vi spør

han om det er noen spillere på dagens Ålgårdslag som er

gode nok for Bryne.

- Tommy Bergersen og sportslig utvalg i Bryne har god

oversikt over akkurat det. Det er flere av våre unge spillere

som kan ta nivået i Adeccoligaen. Men det er bedre å være

tålmodig og vente til en er mer moden både fysisk og psykisk.

Det er bare å se på Marius Helle, Bjørn Ingvar Kydland og Jørn

Hagen. Alle kom til Bryne da de var litt over 20 år. Mange tar

steget for tidlig.

Det er ikke noe formelt samarbeid mellom Ålgård og Bryne

i dag. Hans Olav har sterke meninger om hvordan ledende

klubb er i distriktet bør tenke i forhold til naboklubbene.

- Det er bedre at de ledende klubbene bruker penger og ressurser

på å hjelpe mindre naboklubber til å utvikle spillere enn

å hente en spiller utenfra som krever høye lønninger. Flere

lokal e spillere gir både større engasjement og mer publikum.

Hans Olav tror at også Ålgård kan komme opp i Adeccoligaen

en gang i fremtiden.

- Når klubb, anlegg og administrasjon er klar for det kan vi

klare det. Utvidelse av anlegget kommer i løpet av et par år.

Administrasjon og anlegg må være en divisjon over laget før

vi er klar til å ta steget. Vi var bedre enn Randaberg i begge

kampene i fjor da de rykket opp. Steget er ikke så langt.

Bryne FK sett fra utsiden

Hvordan ser du på Bryne FK nå i etterkant av din trenerkarriere

i klubben?

- Klubben har gjort mye riktig de siste par årene. Satt tæring

etter næring, men sviktende publikumstall bekymrer meg litt.

Hva må til for å ta steget til eliteserien?

- Jeg har dessverre ikke tid til å følge laget tett, men det jeg

har sett av dem i år virker litt ustabilt. Men laget har vært veldig

bra når de har hatt toppnivået inne. Det betyr mye for et

lag å ha en stabil førsteellever. Det har de ikke hatt i år. Med

mer stabilitet kan veien til eliteserien være kort.

Blir du Brynetrener igjen?

-Det har jeg ikke hatt tid å tenke på, avslutter Frette. n

Hans olav sitt morsomste

bryneminne utenfor banen

Laget skulle i 2001 spille kvalik-kamp mot Ham-Kam på

Briske by. Kvelden før kampen hadde Hans Olav bestilt biff

med fløtegratinerte poteter til hele laget på hotellet. Hele

troppen var i godlag og klar for en god middag. Maten

kom inn og trener Reine Almqvist kjente duften av hvitløk.

Kokke n ble tilkalt, og Reine gjorde han oppmerksom

på at hvitløk var skadelig for kroppen og frarådes foran

fysiske aktivitete r. Kokken måtte bære ut potetene igjen.

Mange stusset over Almqvist sin hvitløksdiagnose. I ettertid

viste det seg at årsaken til at han beordret kokken ut med

poteten e var at han ikke likte hvitløk selv.


JÆRBLADET

BRYNEFK.NO

VÅRE STOLTE LYSMASTSPONSORER

side 35


side 36


Ørjan Tveit er koordinator for det

medisinske apparatet til Bryne FK

sitt a-lag. Han er utdannet fysioterapeut/manuell

terapeut.

med seg på laget har han fysisk

trene r Peter Loffeld, kiropraktor

Bent roar Ekerhaugen, og

ernærings fysiolog Helene Lerbrek k.

Sammen sørger de for at Brynemaskineriet

er velsmurt og tune t,

både til trening og til kamp. Dersom

en spiller er skadet eller overbelastet

syr de sammen et opplegg

for å få spillere n kjapt tilbake i

manesje n.

bryNes service-

og vedlikeholdsavdeliNg.

Tekst og foto: Jonas Edland, BiT

- Christer Fjellstad er et godt eksempel

på hvordan vi jobber, sier Tveit. Christer

fikk konstatert overbelastning i begge

knær i november og gikk glipp av de

siste par serierundene. Han kom til oss

og klagde over smerte. Vi analyserte

situasjonen. Helene kom inn og målte

fettprosent. Vi fant ut at Christer hadde

noen kilo for mye, som førte til ekstra

belastning på knærne.

Helene tok tak i kostholdet, satte opp

handlelister og var til og med Christer

på handletur for å få de rette varene

i skape t hans, slik at han spiste riktig

mat. På grunn av mindre treningsmengde

i skadeperioden måtte også

matinntaket reduseres. Peter lagde et

tilpasset treningsopplegg til Christer,

Tommy Eide Møster har bestilt service på fot og kutt over øyet.

med mindre belastning på knær og

skadeforebyggende øvelser. I tillegg

fikk han behandling både av kiropraktor

og meg selv. Dette førte til at Christer

kom tilbake fra skade 5 kilo lettere og

antagelig en buksestørrelse mindre, og

selvfølgelig fikk han da også mindre belastning

på knærne.

Hele Brynelaget testes med jevne

mellom rom. Fysisk trener kjører fysisk e

tester, både i utholdenhet, styrke,

spenst og sprint. Helene tester fettprosenten.

– Vi analyserer testene i lag

og lager et generelt opplegg for laget,

men også for enkeltspillere der vi ser

behov for det. Hele veien har vi dialogen

med Tommy og Erik slik at de har oversikten

over hvilke spillere som er dispo-

nible, fortsetter Tveit. – I tillegg har vi

også en god dialog med Knut Gabrielsen

som er ortoped på sykehuset i Stavanger,

slik at Bryne FK er godt dekket på

alle områder. Tannlegebesøk får de ta på

fritiden.

- Vi føler vi har et godt medisinsk team

sydd sammen for A-laget. Det er en

veldig kjekk jobb. Når vi jobber så tett

på en spillergruppen blir vi bedre kjent

med dem enn med “vanlige” pasienter,

og vi slipper å kjøre “bli kjent” –praten.

Vi er alltid beredt på å ta imot spillerne.

Her i uken behandlet jeg en av spillerne

i lunsjpausen, sier Ørjan og smiler. –

Vi må alltid være klar når en av våre

spiller e trenger en overhaling eller bare

må inn til en vanlig service. n

Sverre Sele – oppmann, Kurth Gausland – materialforvalter, Helene Lerbrekk

– ernæringsfysiolog, Ørjan Tveit – medisinsk koordinator, Peter Loffeld – fysisk

trener, Bent Roar Ekerhaugen - kiropraktor (ikke tilstede da bildet ble tatt).

Brynes service- og vedlikeholdsavdeling

side 37


side 38

Check-in – fordeler for deg som er 18-28 år

Check-in er et eget kundeprogram

tilpasset de som er 18-28 år. Meld

deg inn i programmet idag og få en

rekke fordeler, enten du studerer eller

Elvegt. 11

Sandnes

Tlf.: 06001

nordea.no

jobber. For mer informasjon og

innmelding, ring oss eller besøk

nordea.no/check-in

Gjør det mulig


www.bitreklame.no

side 39


Side 40

”Det beste eit menneske kan gjera,

er å eta og drikka og unna seg

gode dagar midt i alt sitt strev”

Målet vårt er å gjera det triveleg, enkelt og velsmakande

for deg. Ei oppleving for kropp og sjel som du vil ha gode

minner om lenge. Ein smak av kultur og tradisjon.....

Wenche og Kåre Qvalbein

Jærgarden

Kvalbein

Selskapslokale – catering – gardsrestaurant

www.jaergarden.no

Kom til oss eller bestill catering levert på døra

TLF. 51 43 94 94


side 41


Side 42

Hovedsponsor

Kjernesponsorer

Samarbeidspartnere

Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen.

Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge.

For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual.

NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye logoen.

BiT:


C: 35%

Y: 100%

CMYK:

C: 100%

M: 70%

K: 10%

Elitespill.no

Sandnes og Jæren

Pantone:

382 294

985

Springtime

Green

Fascal folie:

clapter clapter

934

Vivid Blue

www.respond.no

Kolo veidekke

Magnar Eikeland

Fiskå Mølle Quick Transport

side 43


Meto

Byggingen er godt i gang

58 moderne selveierleiligheter i Bryne sentrum

Ønsker du å bo i en grønn lunge, men samtidig ha nærhet til byens fasiliteter? Liker du å gå turer eller sitte på kafé?

Da kan leilighet i Meto være noe for deg.

• 2-, 3- og 4-roms selveierleiligheter

• Øverste etasje har store private takterrasser

• De fleste leilighetene har egen balkong eller terrasse

• Garasjeplass i fellesparkeringsanlegg

• Heis

Send SMS «meto» til 2077 og få prospekt tilsendt i posten

Ta kontakt med megler Randi Tveit for uforpliktende visning: tlf. 952 90 691

Les mer på www.ncc.no/meto

More magazines by this user
Similar magazines