Download - Norsk biokjemisk selskap (NBS)

biokjemisk.com

Download - Norsk biokjemisk selskap (NBS)

R EDAKTØR :

Ø Y V I N D H A L S K A U JR.

(Bergen/UiB)

Mob: 976 92 742

Tlf: 55 58 63 10

oyvind.halskau@biomed.uib.no

R EDAKSJONSMEDL EMMER :

M O N I C A B E R G E M

(Ås/UMB)

Mob: 416 24 074

Tlf: 64 94 80 97

monica.bergem@umb.no

TO R G E I R H O L E N

(Oslo/UiO)

Mob: 952 77 736

Tlf: 22 85 02 94

torgeir.holen@biotek.uio.no

O L A WE E N

(Trondheim/NTNU)

Mob: 402 40 025

Tlf: 73 59 68 98

ola.ween@medisin.ntnu.no

MATTHIAS ZIELKE

(Tromsø/UiT)

Mob: 41 43 37 67

Tlf: 77 60 00 90

Epost: matthias.zielke@ib.uit.no

F OR MGIV ING :

TR U D E TE N O L D

Mob: 481 91 440

trude@ufjelg.org

A NNONSER ING :

R O G E R M E I S A L

(Oslo/UiO)

Mob: 996 41 969

Tlf: 22 84 05 19

Faks: 22 84 05 01

rogerme@biotek.uio.no

ISSN: 0801 - 3535

Bidrag og tips rettes til en av

redaksjonsmedlemmene, gjerne

ditt lokale medlem. Veiledning

for skribenter kan lastes ned fra

www.biokjemisk.com/nbs-nytt.

html. Ingen utgaver eldre enn

NBS-nytt 1/2005 skal brukes

som mal for levert stoff. Avvik

fra dette vil straffes med skjenneprekener,

og de som synder igjen

og igjen vil bli ofret til demoniske

layout-avguder. NBS-nytt

er medlem av Den Norske Fagpresses

Forening.

Neste deadline: 14. november

2005 Tema: • Aldring • siRNA

• Debatt

Forsidebilde: Karl Bryhn

Hugo Gernsback ville vært stolt

NBS-nytt 3/2005

Ledere side 4

Bruk av siRNA og RNAi cellearray i studier av molekylære mekanismer

i mage- tarmsystemet side 6

De mest siterte norske artikler siste 10 år side 13

Pris for depresjonsbehandling side 18

NBS Vintermøte 2006 side 19

En Master i husdyr side 24

Biodioten - Emballasje må ikke koste for mye side 28

Nyheter side 30

Metode - Modellering av sekvensen til Cape Cobra toksinet side 34

Debatt: Nye feil fra Forskningsrådet side 38

N BS-N Y T T 3 /2 0 05

3

More magazines by this user
Similar magazines