Flytting i nytt land - Nova

biblioteket.husbanken.no

Flytting i nytt land - Nova

Innhold

Sammendrag ...................................................................................................................... 7

Del 1: Kirsten Danielsen

Boforhold blant sekundærflyttere fra Somalia og Irak i Fredrikstad og Drammen. En

kvalitativ studie................................................................................................................... 13

1 Innledning..................................................................................................................... 13

Flytting og bostedspreferanser.................................................................................................... 14

Problemstilling.............................................................................................................................. 16

2 Metode........................................................................................................................... 17

Livsløpsintervjuets muligheter ..................................................................................................... 17

Det opprinnelige utvalget............................................................................................................. 18

Fremgangsmåte og informanttilgang .......................................................................................... 19

3 De empiriske eksemplene........................................................................................... 24

Fredrikstad ................................................................................................................................... 24

Drammen...................................................................................................................................... 33

4 Analyser ........................................................................................................................ 42

Hjemmene.................................................................................................................................... 42

Boligkarrierer................................................................................................................................ 43

Nærmiljø og bomiljø..................................................................................................................... 45

Diskriminering på boligmarkedet.................................................................................................46

Hvorfor flytte?............................................................................................................................... 49

Segregasjon ................................................................................................................................. 51

Litteratur ........................................................................................................................... 54

Del 2: Lars Gulbrandsen

Bolig- og flyttehistorier for utvalgte grupper av flyktninger som ankom

Norge i 2000 og 2001 ........................................................................................................ 57

1 Innledning..................................................................................................................... 57

2 Person eller husholdning ........................................................................................... 62

3 Flytting .......................................................................................................................... 64

4 Fra leieboer til eier, eller omvendt?........................................................................... 77

5 Boligstørrelse............................................................................................................... 89

6 Forsørgingskilder ........................................................................................................ 97

7 Avslutning...................................................................................................................110

Litteratur .........................................................................................................................116

Summary.........................................................................................................................117

Vedlegg til Del II .............................................................................................................123

Flytting i nytt land – 5

More magazines by this user
Similar magazines