Document handed out - Offshore Center Danmark

offshorecenter.dk

Document handed out - Offshore Center Danmark

Niels Bohrs Vej 6 6700 Esbjerg, Danmark

Mødereferat - Møde nr. 19

Netværksgruppen ”Internationalisering” – 26. september 2012

Offshore Højtryks løsning . SIHM HØJTRYK A/S .

Mødetema Markedsmulighederne i UK/Skotland og i Norge

- Kim Christensen, CEO Danbor Ltd., Aberdeen

- Susanne Baden Jørgensen, Netmatch – oktober-tur til Norge

Mødetidspunkt: Onsdag den 26. september 2012 kl. 9.00 – 12.30

Mødested: SIHM Højtryk A/S

Håndværkervej 42 - 6710 Esbjerg V

Vært: Peter Dahlgaard tlf. 20 80 63 40

Dagsorden/Referat:

Der vil være kaffe ++ fra kl. 9.00 mens vi samles og går i gang med mødet

1. Velkomst – v/Netværksfacilitator Palle Isaksen, Offshore Center Danmark

- Dagens program

- Velkomst til nye i Netværksgruppen og gæster fra Koldingvirksomhederne,

som deltager i en Offshore supply-gruppe under

projektet Energi på Havet

- Velkommen til Kim Christensen fra Danbor Ltd. i Aberdeen

- Et initiativ fra Offshore Center Danmark over for alle sine medlemmer om

at tilmelde sig Netværksgrupperne har givet denne gruppe en tilgang på 7

medlemmer, så der nu er 27 medlemmer i gruppen

- Opdateret medlemsliste vedlægges

- Nye medlemmer af gruppen kan finde tidl. referater ved at logge ind på

www.offshorecenter.dk under netværksgrupper

2. Velkomst – Peter Dahlgaard, SIHM Højtryk fortalte om virksomhedens

aktiviteter og eksporterfaringer. Herunder erfa-udveksling om styring og

motivation af agenter på fjerne markeder som Singapore, Achillesgodkendelse

og ISO 9001 certificering som grundlag for vækst.

3. Rundvisning + vi ser og afprøver noget af det.

info@offshorecenter.dk Tlf: +45 3697 3670 Fax: +45 3697 3679 www.offshorecenter.dk

Bankkonto: 7606 1064127 CVR: 27171877


Niels Bohrs Vej 6 6700 Esbjerg, Danmark

Flere anlæg under opbygning blev fremvist som grundlag for Sihm Højtryks

individuelle kundetilpassede løsninger ud fra de krav og behov, som kunden

har. Trods kun 11 medarbejdere er der altid døgnservice, så reservedele

hurtigt kan afsendes.

4. Vi kørte til det nærliggende Legeland, hvor vi fortsatte mødet med :

Bordet rundt – kort præsentation

5. Tag på messebesøg på Offshore Technology Days i Bergen den 16.- 18. oktober

med Offshore Center Danmark - orientering v/Susanne Baden Jørgensen,

Netmatch Danmark.

Efter kort introduktion af Netmatch Danmark introducerede Susanne messen

i Bergen, som er Norges største olie/gas-offshore-messe med over 300

udstillere og over 20.000 besøgende – se mere på www.offshore.no

En drøftelse af markedsmulighederne i Norge viste, at både Susanne og flere

deltagere havde erfaret, at det norske marked er svært at trænge ind på.

Palle Isaksen opfordredes til at sætte dette på dagsordenen til næste møde

med en case-story om, hvordan man får succes i Norge og kommer ind på

dette nærmarked.

6. Markedsmulighederne i UK, herunder Aberdeen - v/Kim Christensen, Danbor Ltd.

der fortæller om sine erfaringer med at gøre forretninger og samarbejde med

virksomhederne i Aberdeen og UK.

CEO Kim Christensen præsenterede mulighederne i Aberdeen, som er et

meget stort center for olie/gas med virkelig mange olieselskaber

repræsenteret og store eksportmuligheder for danske virksomheder.

I vedhæftede præsentationsmateriale fremgår henvisninger til, hvordan man

fra Danmark kan følge med i de udbudte projekter og opgaver, som man kan

byde ind på. http://achilles.com/en/FPAL/Future-Work-Plans-2/

Kim fremhævede de basale krav som leverandør i UK:

- Teknologisk førende eller a jour

- Service velfungerende

- HSEQ-niveauet i orden

- Akkreditering – Achilles, Sellihca eller lign.

- ISO og andre certificeringer

- Tid og penge – konkurrencen er hård og mange om buddene

- Gode kontakter og referencer

Kim tilbød at stå til rådighed ved besøg og med at skaffe kontakter og aftaler,

hvis man kom til Aberdeen – med forhåbning om efterfølgende samarbejde

om transport, warehousing etc.

info@offshorecenter.dk Tlf: +45 3697 3670 Fax: +45 3697 3679 www.offshorecenter.dk

Bankkonto: 7606 1064127 CVR: 27171877


Niels Bohrs Vej 6 6700 Esbjerg, Danmark

Der kom mange gode spørgsmål og Kim oplyste at skotter og danskere går

normalt godt i spænd med hinanden med samme humor.

7. Offshore Center Danmarks nye Internationaliserings projekt – v/Jens Bollerup

- kort nyt om Angola, Brasilien, Grønland, Norge, Mellemøsten

Jens orienterede om de kommende aktiviteter og fremhævede den store

vækst i Angola, hvor Mærsk er en markant operatør. Planer om at

gennemføre et lokalt OWIB i Angola og etablere et lokalt center i Angola a la

Offshore Center Danmark.

Peter Blach besøger Angola ultimo oktober.

Offshore Center Danmark’s brasilianske praktikant Debora deltog i mødet og

Jens B orienterede om vort udbytte af dette og hendes sproglige

kompetencer i vort arbejde.

Jens anbefalede at kontakte Erhvervsakademi Vest og få en praktikant her

fra.

8. Aktuelle emner fra gruppens deltagere – ordet frit

Der var en heftig debat om forslaget om at ophæve Ligningslovens pgf. 33 om

skattefrihed for udstationerede danskere.

Flere oplyste, at deres udstationerede medarbejdere ikke ville forlænge

deres udstationering, hvis der skulle betales skat.

Det frygtes, at det bliver dyrere og svært at opretholde den service og lokale

tilstedeværelse, som sikrer ordrer til danske virksomheder, hvorved

beskatningen vil betyde færre danske arbejdspladser og eksportnedgang.

Offshore Center Danmark har bevidst valgt, at vi ikke arbejder med politiske

emner og lobbyisme, hvorfor vi ikke er aktive i at påvirke denne lovgivning,

men henviser til traditionelle arbejdsgiverforeninger.

Mulighederne for at påvirke gennem aviserne konkrete eksempler blev

drøftet, og der har efterfølgende været omtale i Jyske Vestkysten af de

uheldige konsekvenser.

9. Nyt fra Offshore Center Danmark

Palle Isaksen orienterede om mulighederne for at få tilskud til projekter og

udvikling af organisationen fra 3 aktuelle tilskudsordninger for medlemmer i

Region Syddanmark:

Lån en leder – udvikling af ledelsen og forretningsmodellen til ny

vækststrategi. Kun for SMV’ere med vækststrategi .

info@offshorecenter.dk Tlf: +45 3697 3670 Fax: +45 3697 3679 www.offshorecenter.dk

Bankkonto: 7606 1064127 CVR: 27171877


Niels Bohrs Vej 6 6700 Esbjerg, Danmark

Styrketræning – tilføre virksomheden en ledig ingeniør/tekniker i op til 6

uger uden løn til projekter/praktikophold, som kvalificerer disse til varige jobs

i energisektoren (for alle energivirksomheder)

Power Push – generel opkvalificering af medarbejdere, så de opnår flere

kompetencer som grundlag for virksomhedens vækststrategi (for SMV’ere).

Kan anvendes til sprogkurser, sikkerhedskurser m.v. for medarbejdere, som

med sådanne certifikater kan anvendes offshore etc.

Sihm Højtryk oplyste, at de gør brug af dette projekt.

Næste møder: 10. Næste møde – drøftelse af input til tema/dagsorden

Ocean Team foreslog et tema om at udvikle sig som virksomhed og få input

til, hvordan man bedre markedsfører sig som en mindre teknologisk

virksomhed.

Forslag om at Palle Isaksen etablerer et idé-katalog med input fra gruppens

medlemmer, som Palle kvitterede for med en opfordring om at ringe eller

sende en mail til pi@offshorecenter.dk med idéer straks.

Erfaringer om det norske marked var lanceret tidl. i mødet.

Charlotte fra Achilles kommer gerne og fortæller om Achilles-certificering for

olie/gas-virksomheder og Sellihca-certificering for vind-selskaber.

11. Eventuelt

Intet – og Palle Isaksen takkede for deltagernes store engagement og evne til

at netværke, som målt på dbi i lokalet indikerede dette og konkluderede

mødet som ”et aktivt møde”.

Frokost Vi sluttede af med frokost - og fortsatte med at netværke

Deltagere:

Medarbejdernavn Firmanavn

Anette Vium Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Carsten Jensen B COOL Consult A/S

Eigil Jensen

(Børge Ølgaard Mortensen)

SAT-Training A/S

Jens Bollerup Offshore Center Danmark

Jens Peter Thomsen Ocean Team Scandinavia A/S

Palle Isaksen Offshore Center Danmark

Peter Dahlgaard Sihm Højtryk A/S

Sigurd Bløndal AMU-Vest

Susanne Baden Jørgensen Netmatch

info@offshorecenter.dk Tlf: +45 3697 3670 Fax: +45 3697 3679 www.offshorecenter.dk

Bankkonto: 7606 1064127 CVR: 27171877


Niels Bohrs Vej 6 6700 Esbjerg, Danmark

Susanne Bruun Hansen Maersk Training Esbjerg A/S

Kim Christensen Danbor, Aberdeen

Deborah Chacon EA-Vest

Per M. Kristensen Dansk Rustfri Kolding

Chr. Thomsen Dansk Gummi Industri

PeterTthomsen Dansk Gummi Industri

Fraværende:

Medarbejdernavn Firmanavn

Anders Kristensen PMC Technology A/S, Esbjerg

Dánial Hoydal Keel Solution ApS

Dennis L. Christensen Løvenborg Industri A/S

Ernst Poulsen Ep tools a/s

Flemming Andreassen A/S Rolf Schmidt Industri Plast

Henrik Rafn Qaasuitsup Kommunia

Ib Bertelsen DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jesper Bjerre Lauridsen HYTOR A/S

John Littau JEVI A/S

John Moritzen Jakob Albertsen A/S

Jørgen Meier Sørensen JMS Management ApS

Kristian Bendix Drejer Esbjerg Business Development Centre

Tony Krab TRESU A/S

Michael Nielsen Carl Backs A/S

Piet Andersen ApS SAFETYEksperten

Preben Harmsen Pepperl+Fuchs A/S

Susanne Madsen C&P Inspection A/S

Søren Hvorslev Esbjerg Maritime Service ApS

Thomas Vestergaard Tschudi Project transport A/S

Med venlig hilsen

Palle Isaksen

-------------------------------------------

HR-Consultant & Network facilitator

Mob. +45 40 17 48 10 or +45 64 71 44 00

E-mail: pi@offshorecenter.dk

info@offshorecenter.dk Tlf: +45 3697 3670 Fax: +45 3697 3679 www.offshorecenter.dk

Bankkonto: 7606 1064127 CVR: 27171877

More magazines by this user
Similar magazines