Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

heilårsarbeidar etter kjønn, alder og arbejdsområde i året 1960. 1)

Telegrafstyret og bakkestasjonane er ikkje med).

ved korte

fråvær

(1-3 dagar)

KJM

11 12

4,9

5,6

4,3

3,7

3,1

2,4

Sjukedagar med løn pr. heilårsarbeidar Sjukefråvær med løn pr. heilårsarbeidar

2,4

1,1

1,8

1,4

1,5

1,3

ved lange

korte lange

fråvær

i alt

(over 3 dagar)

K I miK IM K+m

fråvær fråvær

(1-3 dagar) (over 3 dagar)

f

K IMIKIMIK

i alt

MIK±M

18 1 19 1 20 1 21 1 22 23 I 24

13 14 I 15 I 16 I 17

8,5

8,6

11,5

10,3

18,3

16,2

1,8

2,5

6,2

6,0

7,9

13,4

13,4

14,2

15,8

14,0

21,4

18,6

4,2

3,6

8,0

7,4

9,4

14,7

9,4

12,3

12,9

10,5

15,0

16,6

101

4,1 1,5 12,21 7,71 16,31 9,2 13,3 3,2 1,0 0,7 0,4 3,9 1,4 2,9

4,3

4,5

3,4

2,8

2,3

1,8

2,8 5,1 7,9 7,9 2,6 0,5 3,1 3,1 7

5,2 0,5 12,1 17,3 0,5 17,3 4,8 0,5 0,9 5,7 0,5 5,7 8

4,5 0,1 17,0 3,3 21,5 3,4 21,2 4,2 0,1 1,0 0 3 1 5,2 0,2 5,1 9

3,0 0,5 13,7 0,9 16,7 1,4 15,6 2,8 0,3 0,7 0,1 3,5 0,4 3,3 10

2,9 1,1 21,2 7,1 24,1 8,2 23,4 2,6 0,9 0,9 0,1 3,5 1,0 3,4 11

2,5 14,3 16,8 16,8 2,3 0,8 3,1 3,1 12

4,4 0,6 14,4 3,3 18,8 3,91 18,61 4,1 0,5 0,9 0,11 5,0 0,6 4,9

2,9 0,6 2,2 1,1 5,1 1,7 4,5 2,6 0,6 0,3 0,2 2,9 0,8 2,6 13

3,8 2,9 11,8 5,2 15,6 8,1 13,7 3,5 2,7 0,8 0,5 4,3 3,2 4,0 14

3,9 3,3 20,7 7,9 24,6 11,2 18,8 3,6 2,8 1,1 0,5 4,7 3,3 4,0 15

2,7 1,9 6,1 17,6 8,8 19,5 14,0 3,5 1,5 0,6 0,4 4,1 1,9 3,0 16

2,3 2,0 20,1 10,0 22,4 12,0 20,0 2,1 1,5 0,8 0,5 2,9 2,0 2,6 17

2,5 0,6 27,2 27,3 29,7 27,9 29,5 2,3 0,5 1,2 0,9 3,5 1,4 3,2 18

3,1 2,5 17,7 9,5 20,8 12,018,61 2,9 2,2 0,9 0,5 3,8 2,7 3,5

- 19

3,4 1,2 12,0 1,0 15,4 2,2 4,4 2,4 1,0 0,7 0,1 3,1 1,1 1,4 20

1,2 0,9 8,6 2,7 9,8 3,6 4,4 1,1 0,7 0,5 0,3 1,6 1,0 1,1 21

1,7 0,7 20,1 1,5 21,8 2,2 6,9 1,6 0,6 0 3 5 0,2 2,1 0,8 1,1 22

0,8 8,7 13,2 8,7 14,0 13,2 0,8 1,0 0,4 1,0 1,2 1,1 23

1,5 1,8 6,9 61,6 8,4 63,4 44,6 1,5 1,6 1,2 1,8 2,7 3,4 3,2 24

1,7 0,9 12,6 4,3 14,3 5,26l 0,8 0,6 0,3 2,1 1,1 1,2

6,3 2,5 12,2 29,5 18,5 32,0 20,7 5,6 1,5 0,7 1,0 6,3 2,5 5,7 25

6,7 2,3 15,0 6,9 21,7 9,2 15,5 6,1 2,1 1 3 3 0,6 7,4 2,7 5,0 26

6,8 2,2 23,8 8,4 30,6 10,6 13,7 6,4 2,0 1,4 0,6 7,8 2,6 3,4 27

3,2 1,4 17,6 5,1 20,8 6,5 7,8 3,1 1,2 1,6 0,4 4,7 1,6 2,0 28

4,2 1,8 15,8 19,8 20,0 21,6 21,4 3,8 1,7 1,1 0,7 4,9 2,4 2,7 29

4,0 1,4 11,9 14,7 15,9 16,1 16,2 3,6 1,3 1,0 0,4 4,6 1,7 2,1 30

6,1 2,01 17,41 9,81 23,51 11,8114,41 5,7 1,8 1,3 0,6 7,0 2,4 3,4

2,0 7,9 9,9 9,9 1,7 0,8 2,5 2,5 31

4,7 1,8 9,8 10,2 14,5 12,0 12,0 4,3 1,5 1,0 0,8 5,3 2,3 2,4 32

2,0 1,6 23,0 12,4 25,0 14 3 0 14,0 1,5 1,4 2,0 0,8 3,5 2,2 2,2 33

2,0 1,5 34,9 14,1 36,9 15,6 15,7 2,0 1,3 1,8 0,8 3,8 2,1 2,1 34

1,3 13,5 16,5 13,5 17,8 17,7 1,1 0,5 0,8 0,5 1,9 1,9 35

1,1 38,6 24,8 38,6 25,9 26,0 0,9 0,7 0,8 0,7 1,7 1,7 36

1,7 1,5 21,0 14,21 22,71 15,715,811,6 1,31 1,1 0,8 2,7 2,11 2,1

2,1

0,9

1,3

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

0,7

0,5

0,8

0,7

4) Ekspedisjonsarbeid ved stasjonshaldstasjonane er ikkje teki med her, men under IX.

4) Her er teki med teknikararbeid ved radiostasjonane.

6) Her er teki med sjåførar i montørtenesta og mannskap på fartya.

0,2

0,2

0,4

0,3

0,5

0,5

5,11

5,2

4,1

3,3

3,1

2,5

2,31

1,1

1,7

1,3

1,5

1,4

3,81

4,5

3,2

2,2

2,2

1,9

Nr.

1

2

3

4

5

6

More magazines by this user
Similar magazines