Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

Nr. Arbeidsområde')

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

b0

102

Tabell 24. (Framh.) Sjukefravær og sjukedagar med Ion, totalt og pr.

VII. Bod- og betjentarbeid m.m. 7):

tenestemenn under 20 år . . .

>> 20 - 29 » . .

>> 30 - 39 » . .

• 40 - 49 » . .

>> 50 - 59 >> .

• 60 år og over .

VIII. Reinhald:

tenestemenn under 20 år

• 20 - 29 »

• 30 - 39 » .

• 40 - 49 » .

• 50 - 59 »

• 60 år og over .

IX. Stasjon.shald 8):

tenestemenn under 20 år . . .

)) 20 - 29 » . .

30 - 39 >> . . .

>> 40 - 49 » . .

>> 50 - 59 » •

>> 60 år og over .

alt I - IX:

tenestemenn under 20 år • • •

>> 20 - 29 » • • •

>> 30 - 39 » • • •

>> 40 - 49 » • • •

>> 50 - 59 » • • •

>> 60 år og over

I alt

(Revisjonskontoret, kringkastarane, ståkkontrollen utanom

Heilårsarbeidarar.) ved korte

fråvær

(1-3 dagar)

2 3

K+M

4

Sjukedagar med løn

ved lange

fråvær

(over 3 dagar)

43,3 90,0 133,3 84 158 335 382 419 540

19,5 33,7 53,2 49 100 150 353 199 453

10,2 48,6 58,8 29 126 70 594 99 720

15,8 26,0 41,8 49 53 214 217 263 270

24,0 114,4 138,4 27 203 236 2 455 263 2 658

13,8 46,2 60,0 23 61 421 1 978 444 2 039

126,6 358,9 485,5 261 701 1 4261 5 9791 1 6871 6 680

---------

13,3 - 13,3 7 - 254 - 261 -

75,6 - 75,6 82 - 1 475 - 1 557 -

80,3 - 80,3 39 - 1 990 - 2 029 -

58,9 - 58,9 42 - 1 229 - 1 271 -

228,1 - 228,1 170 -I 4 9481 - 5 118 -

16,0 1,0 17,0 4 - 66 47 70 47

221,8 10,3 232,1 217 1 2 050 105 2 267 106

259,1 40,7 299,8 214 7 2 784 296 2 998 303

255,2 97,6 352,8 150 18 2 468 316 2 618 334

265,3 99,4 364,7 136 1 3 203 1 417 3 339 1 418

150,0 64,8 214,8 41 1 2 689 495 2 730 496

1167,4 313,811 481,2 762 28 13 260 2 676 14 022 2 704

238,3 240,2 478,5 655 447 1 355 1 554 2 010 2 001

2 214,2 1 061,0 3 275,2 10 483 1 918 25 083 9 257 35 566 11 175

1 570,8 1 534,8 3 105,6 5 936 2 638 23 367 15 471 29 303 18 109

754,9 1 176,1 1 931,0 1 597 1 580 9 243 12 423 10 840 14 003

1 051,7 1 255,6 2 307,3 2 114 1 616 19 073 18 994 21 187 20 610

647,0 723,7 1 370,7 1 141 794 12 696 15 640 13 837 16 434

i alt

K MIK IM K I M

5 6 I 7 I 8 9 10

6 476,9 5 991,4 12468,3 21 926 8 993 90 817 73 339 112743 82 332

1)- 6), Sjå fotnotar side 100 - 101

7) Her er teki med messebetjening og sjåførar i bodtenesta.

8) Her er berre teki med personale ved stasjonshaldstasjonar i lønsgruppe Ts 10 og høgre.

More magazines by this user
Similar magazines