Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

Publikasjonen kjem ut i kommisjon hos

Aschehoug & Co. Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlarar

Pris kr. 6,50

A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen.