Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

14

Private telefonselskap.

Sentralar

pr. 31/12

1960

automatiske

manuelle')

Abonnentliner

p r.

31/12

1960

Telefonappa-

rat pr.

31/12

1960

Lokal-

. samtaler

Inntekter Utgifter

i kalender- i kalender-

i kalender -

åretåret året

1960 1960

1960

1. Rakkestad og Degernes Telefonselskap

- 7 1 202 1 444 819 000 395 174 395 174

2. Elverum-Vaaler Telefonforening

10 - 1 621 2 480 2 411 500 686 380 680 947

3. Amot Telefonforening 2 4 451 551 440 021 140 147 139 417

4.

5.

Andebu Telefonforening

Borre Telefonselskap

-

1

3

-

463

365

487

402

1 311 300

2)

102 780

79 984

111 898

72 163

6. Ramnes og Fon Telefonforening

- 4 489 599 2) 93 107 97 631

7. Stokke Telefonforening - 4 656 809 2) 199 227 196 493

8.

9.

Våle Telefonselskap

Åsgårdstrand Telefonforening

-

-

1

1

187

263

307

272

433 000

2)

58 123

42 906

57 178

42 906

10. Christianssand og Omegns

Telefonaktieselskap

11. Mandal og Omegns Aktietele-

17 - 9 254 14 661 18 921 000 3 286 925 3 279 995

fonselskap 2 11 1 434 2 497 2 500 000 576 010 569 822

12. Skiens Telefonforening 15 - 6 828 9 312 8 498 470 1 825 688 1 825 688

13. Finnøy Kommunale Telefonforretning

14. Dalane Telefonlag

-

-

1

1

149

5

315

22

2)

2)

56 219

3 057

55 499

2 154

15. Dromnessundet og Kjørsvikbugen

Telefonselskap - 2 23 91 2) 10 000 8 000

16. Kristiansunds Telefonselskap 2 - 3 678 5 310 4 662 100 850 883 814 883

17. Flatanger Telefonsamlag - 3 95 252 2) 44 082 44 676

18. Jøen-Salsnes Telefonsamlag . - 3 68 135 37 047 19 367 18 550

19. Løkken og Thamshavn Telefonanlegg

2 1 430 466 2) 2) 2)

20.

21.

22.

23.

Nordli Telefonselskap

Oksdøl Telefonlag

Orkladal Telefonaktieselskap

Otterøy Telefonsamlag

-

2

-

6

1

11

1

59

22

1d82

43

120

33

1 526

163

39 190

2)

2)

2)

13 194

3 203

560 061

29 592

13 194

3 160

558 296

29 030

24.

25.

26.

Skaugdal Telefonselskap

Snillfjord Telefonsamlag

Stadsbygd og Rissa Telefon-

-

-

1

3

24

53

95

138

28 000

31 480

9 833

19 903

8 249

19 927

saml ag

27. Stordalen og Mørre Telefonselskap

28. Søndre Røyrvik Telefonlag

-

-

-

3

4

2

189

88

10

644

316

27

205 328

2)

2)

46 926

48 164

1 270

33 233

54 449

1 496

29. Sørli Telefonselskap - 1 20 71 7 150 3 870 3 731

30. Orland og Bjugn Telefonsamlag

- 4 258 961 400 000 113 639 86 435

31. Øvre Gauldal Telefonsamlag . - 6 196 544 317 837 108 083 88 079

Samtaler, inntekter og utgifter

ved Tønsberg Telefonforrening

i tida januar-september

1960 og utrekna samtale-.

tal ved dei selskapa som ikkje

tel samtalene 13 350 000 2 340 407 2 216 095

I alt i kalenderåret 1960 ... . 53 89 29 805 45 050 54 412 423 11 768 204 11 528 448

I alt i kalenderåret 1959 75 92 42 036 61 13560 498 127 12 456 801 11 944 592

Auke + 22 + 3 +12 231 +16 085 +6085704 +. 688 597 + 416 144

1) Her er teki med 10 sentralar som dei private selskapa eig, men som Telegrafverket driv.

2) Ikkje oppgjevne.

More magazines by this user
Similar magazines